Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160924 Dag van de Klant

20160924 Dag van de Klant

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 20 september 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding het evenement “Dag van de klant” op zaterdag 24 september 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de dag van de klant plaatsvindt op zaterdag 24 september 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 19 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de dag van de klant op zaterdag 24 september 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 24 september 2016 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot het marktplein ervan is verboden voor alle verkeer, ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 24 september 2016 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart op het Kerkplein, tussen huisnummer 1A en Markt.

3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden E9A voorzien van het onderbord ‘kaarthouders’.

3.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 24 september 2016 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

3.4. De opstelling van de standhouders dient op zodanige wijze te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van minimum vier meter voor de hulpdiensten gevrijwaard blijft in alle straten en pleinen of gedeeltes ervan waar het evenement doorgaat.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken