Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20161002 rommelmarkt Kaaifeesten

20161002 rommelmarkt Kaaifeesten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 september 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 2 oktober 2016 - vervanging besluit 20 september 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de ‘rommelmarkt’ tijdens de Kaaifeesten plaatsvindt op zondag 2 oktober 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 5 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘rommelmarkt’ tijdens de Kaaifeesten op zondag 2 oktober 2016:

 

1. Bijzondere parkeerregeling:

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Blekerij
 • Broeders van Liefdestraat
 • Broedersplein
 • Ganzepoel
 • Hendrik Consciencestraat
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Kloosterakker
 • Kraaiweg
 • Leikensweg
 • Murkelstraat
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zandstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Zandstraat.

1.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 2 oktober 2016 van 00.00 uur tot 21.00 uur.

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Dullaert en de Visstraat.

1.4 Deze maatregel is van toepassing op zondag 2 oktober 2016 van 1.30 uur tot 21.00 uur. 

1.5 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burggravenstraat
 • Krügercomplex (volledig).

1.6 Deze maatregel is van toepassing op zondag 2 oktober 2016 van 01.30 uur tot 21.00 uur.

Opmerking: er dient geen parkeerverbod te komen in de hierboven vermelde straten waar:

 • men reglementair kan parkeren op de verhoogde berm (Hendrick Consciencestraat)
 • de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen zijn (Gulden Sporenstraat).

1.7 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Industrielaan.

1.8 Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 1 oktober 2016 van 21.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 7.00 uur.

1.9 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.10 Het is verplicht te parkeren deels op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in Engelendale.

1.11 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 1 oktober 2016 van 18.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 21.00 uur.

1.12 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9f voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd kaarthouders” (marktzone):

 • Blekerij
 • Broeders van Liefdestraat
 • Broedersplein
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Krügercomplex (volledig)
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat.

2.2 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Collegestraat
 • Patersstraat.

2.3 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C3, C3 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.4 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat – Gulden Sporenstraat – Hendrik Consciencestraat – Leikensweg – Zandstraat – kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.

2.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.6 Deze maatregel is van toepassing op zondag 2 oktober 2016 van 4.00 uur tot 21.00 uur.

UITSTROOM

2.7 De rijrichting wordt in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan omgedraaid:

 • Collegestraat
 • Patersstraat
 • Kaaistraat
 • Visstraat

op zondag 2 oktober 2016 tussen 17.30 uur en 18.30 uur en zal verlopen in richting Zuidmoerstraat → N9.

2.8 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van politieambtenaren.

2.9 De aansluiting van de Dullaert met de Zuidmoerstraat blijft afgesloten op zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur (zie advies BU 001927/2016 van 2016-09-02 ‘DULLAERT AFGESLOTEN’).

2.10 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1 Standhouders

 • Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.
 • Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.
 • Het is verboden:
  o een standplaats in te nemen in de zone voorzien voor de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator.
  o een standplaats in te nemen binnen een straal van 500 m rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.
  o een standplaats in te nemen binnen een straal van 500 m rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt om drank en voeding te verkopen.
 • Overtredingen van de maatregelen in rubriek 3.1 worden met politiestraffen bestraft.

 

3.2 Bestendige verkooppunten

 • Tijdens de rommelmarkt, van 6.00 uur tot 20.00 uur, is het op en langs de openbare weg binnen een straal van 500 meter rond de rommelmarkt of op de rommelmarkt verboden om een niet-bestendig verkooppunt met voeding of drank te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.
 • Overtreders van deze politieverordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen, met een geldboete van één tot vijfentwintig euro of met één van deze straffen.

3.3 De CP Ops van de lokale politie zal georganiseerd worden in de vergaderzaal aan de receptie van het College O.L. Vrouw Ten Doorn.

3.4 De voorgestelde signalisatie moet zowel op de nadars aangebracht worden alsook op de paal zodanig dat er geen discussie kan ontstaan wanneer nadars aan de kant worden geschoven op het moment dat de standhouders de site binnenkomen of verlaten.

3.5 Er wordt een pendelparking georganiseerd in de Industrielaan op zondag 2 oktober 2016 van 7.00 uur tot 21.00 uur.

3.6 De opstelling van de standhouders dient op zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in alle straten en pleinen waar de rommelmarkt doorgaat.

3.7 De oprit aan de zuidzijde van het Krügercomplex zal opengesteld worden van vrijdag 30 september 2016 van 12.00 uur tot maandag 4 oktober 2016 tot 24.00 uur.

3.8 De organisator heeft de toelating om in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Krügercomplex
 • Ganzepoel
 • Kloosterakker
 • Hendrik Consciencestraat (t.h.v. nummer 40)
 • Moeie (t.h.v. nummer 16)
 • Gulden Sporenstraat
 • Zuidmoerstraat (t.h.v. huisnummer 48/44)

laadzones te organiseren en uit baten waar een parkeerduur van maximum 10 minuten geldt. De laadzones bevinden zich naast de rijbaan, op de aldaar gelegen berm.

Er worden geen bijkomende laadzones toegestaan op de as Moeie – Zandstraat – Leikensweg – Hendrik Consciencestraat – Gulden Sporenstraat – Zuidmoerstraat (= omleidingsweg, gelegen buiten de marktzone).

Het is de organisator vrij om bijkomende laadzones te creëren binnen de marktzone (marktzone zie artikel 2.1).

 

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen en moet dit voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

3.9 Verkeersmaatregelen

Zie punten 1. Bijzondere parkeerregeling en 2. Omleiding

3.9.1. Er worden mobiele afsluitelementen (politievoertuigen) voorzien door de lokale politiezone Meetjesland Centrum op volgende kruispunten:

 • Stationsstraat/Kaaistraat
 • Zuidmoerstraat/Visstraat
 • Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat
 • Zuidmoerstraat/Cocquytstraat.

3.9.2. Er dienen afbakeningselementen te worden geplaatst op volgende kruispunten:

 • Stationsstraat/Patersstraat
 • Stationsstraat/Collegestraat.

Deze afbakeningselementen dienen minimum te bestaan uit twee nadarhekkens voorzien van de borden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45. Tevens dient de organisator op bovenstaande kruispunten een steward te voorzien voor de duur van de rommelmarkt.

3.9.3. Er wordt gevraagd aan het stadsbestuur van Eeklo om zelf mobiele afsluitelementen ter beschikking te stellen om volgende kruispunten af te kunnen sluiten:

 • Stationsstraat/oprit Krügercomplex
 • Stationsstraat/Visstraat.

 

3.10 Festivalzone en bewakingsopdrachten

3.10.1. De festivalzone ‘Gebroeders Van De Woestyneplein’ begrensd door de Zuidmoerstraat, het Gebroeders Van De Woestyneplein en Dullaert wordt op zondag 2 oktober 2016 van 8.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 tot 2.00 uur de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Deze zone zal afgebakend worden door middel van herashekkens. Voorafgaandelijk aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld door het publiek.

3.10.2. Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5° lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.10.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.10.4. De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.10.5. Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.10.6. Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert, krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

3.10.7. De bezoekers aan het festival zijn geboden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële facebookpagina van het evenement.

3.10.8. Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 1.500 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

 

3.11 Organisator

3.11.1 Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3.11.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen vóór de aanvang van elk evenement. Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

3.11.3. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

3.12 Bestuurlijke maatregelen

3.12.1. Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • extra aandacht voor rugzakken en grote tassen die binnengebracht worden in de feesttent + labelen
 • geen gebruik van vuurwerk toestaan.

3.12.2. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.

 

3.13. Geluid

3.13.1 De organisator van de Kaaifeesten is verplicht de bepalingen na te leven van het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, behoudens de afwijkende geluidsnormen toegestaan door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van de Vlaamse milieureglementering VLAREM II.

3.13.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

3.13.3. De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

3.14. Ambulante handel

Zie punten 3.1. en 3.2.

3.14.1. Op zondag 2 oktober 2016 van 8.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 tot 2.00 uur is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone.

 

3.15. Algemeenheden

3.15.1. De organisator van de Kaaifeesten zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de festivalzone (zie punt 3.10.1) dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat voor de aanvang van het evenement.

3.15.2. De marktkramers dienen hun voertuig te parkeren op de voor hun voorbehouden parkeerplaats of parking.

3.15.3. De opstelling van de kramen zal op zodanige wijze gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van vier meter voorzien is voor de hulpdiensten in de zone waar er gemarkt wordt.

3.15.4. Er worden geen verplaatsingen van voertuigen toegestaan in de marktzone op zondag 2 oktober 2016 tussen 8.00 uur en 17.30 uur. Bij extreme weersomstandigheden kan van deze tijdsvork afgeweken worden na overleg met de organisator en de lokale politie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken