Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20161014 Winterkermis

20161014 Winterkermis

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 september 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding de ‘winterkermis’ van vrijdag 14 oktober 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de ‘winterkermis’ plaatsvindt te Eeklo van vrijdag 14 oktober 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 21 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘winterkermis’ van vrijdag 14 oktober 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 13 oktober 2016 van 13.00 uur tot maandag 17 oktober 2016 tot 10.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 10.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 13 oktober 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur.

1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot het marktplein ervan is verboden voor alle verkeer.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 13 oktober 2016 van 13.00 uur tot maandag 17 oktober 2016 tot 10.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op maandag 17 oktober 2016 van 8.00 uur tot 10.00 uur.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris                            De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN          get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken