Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20161027 chrysantenverkoop

20161027 chrysantenverkoop

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 25 oktober 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘chrysantenverkoop’ van donderdag 27 oktober 2016 tot en met dinsdag 1 november 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de ‘chrysantenverkoop’ van donderdag 27 oktober tot en met dinsdag 1 november 2016 plaatsvindt ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat en de parking in de Kerkhofweg te Eeklo;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 13 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘chrysantenverkoop’ ter hoogte van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat en de parking in de Kerkhofweg van donderdag 27 oktober 2016 tot en met dinsdag 1 november 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking stedelijke begraafplaats Kerkhofweg, de eerste vijftien meter aan beide zijden (2 x 6 plaatsen).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 27 oktober 2016 van 7.00 uur tot dinsdag 1 november 2016 tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot de parking van de stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg (oostzijde) is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 27 oktober 2016 van 7.00 uur tot dinsdag 1 november 2016 tot 18.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Er dient een vrije ruimte te blijven van ten minste twee meter breed voor de fietsers op de parking van de stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg (oostzijde).

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college, 

 

De stadssecretaris,

 De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN

 get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken