Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus 2016 Besluit van de burgemeester

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus 2016 Besluit van de burgemeester

De wd. burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de Jozefse Feesten in Eeklo worden georganiseerd van vrijdag 12 augustus 2016 tot en met maandag 15 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 16 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Jozefse Feesten van vrijdag 12 augustus 2016 tot en met maandag 15 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
  • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (pare huisnummers)

1.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Schipdonkstraat.

1.4 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 van 9.00 uur tot 18.00 uur.

1.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat.

2.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur.

2.3 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Schipdonkstraat.

2.4 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur.

2.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45. 

 

Artikel 3 – Openbare orde

3.1 De bewoners van volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Azaleastraat
  • Begoniastraat

zullen, na controle door de organisatie, doorgelaten worden met hun voertuig.

3.2 De bewoners binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site dienen op de hoogte te worden gebracht van de verkeersbelemmerende maatregelen.

3.3 Voor het plaatsen van wagens op het grasplein aan de Meibloemstraat dienen de organisatoren toelating te bekomen van de eigenaar van het terrein, de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 16 augustus 2016.

 

Eeklo, 4 augustus 2016

 

Meike Van Grembergen Voor de burgemeester (art. 183 GD)

stadssecretaris Freddy Depuydt, eerste schepen

 


Zoeken