Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Zomer in Zonneheem” van dinsdag 16 augustus 2016 tot donderdag 18 augustus 2016. Besluit van de burgemeester

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Zomer in Zonneheem” van dinsdag 16 augustus 2016 tot donderdag 18 augustus 2016. Besluit van de burgemeester

De wd. burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat ‘Zomer in Zonneheem’ in Eeklo worden georganiseerd van dinsdag 16 augustus 2016 tot donderdag 18 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 16 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van ‘Zomer in Zonneheem’ van dinsdag 16 augustus 2016 tot donderdag 18 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Schietspoelstraat.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 12 augustus 2016 van 7.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 17.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1 De toegang tot de Schietspoelstraat is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

2.3 Deze maatregel is van toepassing van maandag 15 augustus 2016 van 8.00 uur tot vrijdag 19 augustus 2016 tot 17.00 uur.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 16 augustus 2016.

 

Eeklo, 5 augustus 2016

 

Meike Van Grembergen Voor de burgemeester (art. 183 GD)

stadssecretaris Freddy Depuydt, eerste schepen

 


Zoeken