Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘100 dagenfuif’ in jeugdcentrum De Kubiek op woensdag 4 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘100 dagenfuif’ in jeugdcentrum De Kubiek op woensdag 4 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 3 mei 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘100 dagenfuif’ in jeugdcentrum De Kubiek op woensdag 4 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de ‘100 dagenfuif’ in jeugdcentrum De Kubiek te Eeklo plaats vindt op woensdag 4 mei 2016;

Overwegende dat hiervoor een parkeerverbod dient te worden ingevoerd;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 25 april 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘100 dagenfuif’ in jeugdcentrum De Kubiek op woensdag 4 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het parkeren in de Melkerij, 12 parkeerplaatsen, is voorbehouden aan voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 4 mei 2016 van 18.00 uur tot donderdag 5 mei 2016 tot 10.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare orde

2.1 Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de bewoners van de Melkerij

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken