Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘testdag L-MOVE’ op zaterdag 4 juni 2016.

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘testdag L-MOVE’ op zaterdag 4 juni 2016.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 17 mei 2016

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK en Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘testdag L-MOVE’ op zaterdag 4 juni 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat er een ‘testdag L-MOVE’ georganiseerd wordt in Eeklo op zaterdag 4 juni 2016;

Overwegende dat hiervoor de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen worden ingevoerd;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 11 mei 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘testdag L-MOVE’ op zaterdag 4 juni 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op het zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd politiediensten’.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 4 juni 2016 van 12.00 uur tot 16.30 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot het zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 4 juni 2016 van 12.00 uur tot 16.30 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het evenement, duidelijk af te bakenen en dit op de voorziene tijdstippen.

3.2 Na afloop van het evenement dient de organisator de borden uit front te draaien en de nadars aan de kant te plaatsen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken