Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van 100-dagen op woensdag 4 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van 100-dagen op woensdag 4 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 12 april 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van 100-dagen op woensdag 4 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/20019/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat er festiviteiten plaatsvinden in Eeklo in het kader van 100-dagen op woensdag 4 mei 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 4 april 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van 100-dagen op woensdag 4 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de “chalet” van Patjelli inclusief.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing vanaf dinsdag 3 mei 2016 vanaf 13.00 uur tot en met donderdag 5 mei 2016 tot 13.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen: Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de “chalet” van Patjelli inclusief.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” + M2 en C31 + M2. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang.

2.3 Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Burggravenstraat – Zuidmoerstraat – Zandstraat – Broeders Van Liefdestraat – Burggravenstraat en omgekeerd.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5 Voor het verkeer komende vanuit de richting AZ Alma dient ter hoogte van het kruispunt Zuidmoerstraat/Zandstraat een bord van het type F39 de omleiding reeds aan te kondigen met de vermelding “Burggravenstraat onderbroken”.

2.6 Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf dinsdag 3 mei 2016 vanaf 13.00 uur tot en met donderdag 5 mei 2016 tot 13.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 Na afloop van de festiviteiten dient de organisator de signalisatie uit front te draaien en de nadars te verwijderen zodat de Burggravenstraat terug kan opengesteld worden.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken