Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 26 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 26 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 3 mei 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 26 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de jaarmarkt plaats vindt te Eeklo op donderdag 26 mei 2016;

Overwegende dat hiervoor een parkeer- en verkeersverbod dient te worden ingevoerd;

 

Gelet op de vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo dd. 25 februari 2016;

Gelet op het advies van de politie dd. 8 april 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de jaarmarkt op donderdag 26 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Markt
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 81
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 97 tot huisnummer 107
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 2 tot huisnummer 78
 • marktplein
 • Kerkplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
 • Desiré Goethalsstraat
 • Raverschootstraat, tussen de Tieltsesteenweg en de Desiré Goethalsstraat
 • Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan)
 • Zandvleuge
 • Tieltsesteenweg, tussen de Raverschootstraat en de Moeie.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op donderdag 26 mei 2016 van 05.00 tot 15.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Markt
 • marktplein
 • Kerkplein, vanaf Markt tot en met huisnummer 1A
 • Stationsstraat, tussen de Markt en de doorsteek aan het Krugercomplex
 • Stationsstraat, rechterrijstrook tussen huisnummer 97 en huisnummer 107.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en/of bakens of kegels en verkeersborden van het type C3 en F45.

2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat.

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van Aalter richting Gent vanaf het kruispunt Koning Albertstraat/Boelare/Markt/Molenstraat - Boelare - Blommekens - Vrombautstraat - Oostveldstraat - kruispunt Oostveldstraat/Koningin Astridplein/Stationsstraat/Visstraat.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingswegen.

2.5 Verandering van rijrichting:

2.5.1 Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Patersstraat
 • Collegestraat
 • Kaaistraat
 • Garenstraat
 • Raamstraat, tussen de Melkerij en de Stationsstraat.

2.5.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 ter hoogte van de N9 en bijkomende verkeersborden F45 en C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.6 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, komende vanuit de Oostveldstraat
 • Collegestraat, komende vanuit de Zuidmoerstraat
 • Patersstraat, komende vanuit de Zuidmoerstraat
 • Kaaistraat, komende vanuit de Zuidmoerstraat.

2.7 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en verkeersborden van het type F45.

2.8 Deze maatregelen zijn van kracht op donderdag 26 mei 2016 van 05.00 uur tot 15.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1 De opstelling van de marktkramen gebeurt op zodanige wijze dat er steeds een doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Stationsstraat (rechter rijvak)
 • Markt (rechter rijvak).

3.2 De verandering van rijrichting tijdens de duur van de jaarmarkt dient extra gecommuniceerd te worden naar de buurtbewoners toe.

3.3 Teneinde het personeel van de technische dienst toe te laten om op een veilige manier de opnet te laten uitvoeren van de volledige site dient deze ten laatste om 14.00 uur vrij te zijn van alle verkeer en kramen. Na het beëindigen van de opnet zal de N9 afgesloten blijven en zullen de nadars voor het jaarmarktcriterium aansluitend geplaatst worden.

3.4 De uitbreiding van de terrassen op wegen voor voetgangers kan in die mate gebeuren zolang er een obstakelvrije loopweg van minstens 1,5 meter breedte gegarandeerd wordt.

De uitbreidingsduur van de terrassen dient eveneens naar de horeca-uitbaters te worden gecommuniceerd. Ten laatste om 14.00 uur dienen zij hun terrassen te verwijderen van de openbare weg.

3.5 Gelet op het feit dat de Baloise Belgium Tour op 26 mei 2016 rond het middaguur over het grondgebied van Kaprijke en Eeklo passeert dienen de Boelare en Blommekens tijdens de jaarmarkt volledig vrij te blijven om de omleiding te kunnen garanderen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken