Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Bloempjeswijk op zondag 10 januari 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Bloempjeswijk op zondag 10 januari 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 december 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Bloempjeswijk op zondag 10 januari 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 10 januari 2016 de nieuwjaarsreceptie van de Bloempjeswijk plaatsvindt in Eeklo;

Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 december 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Bloempjeswijk op zondag 10 januari 2016:

 

Artikel 1 - Omleiding

1.1. De toegang tot de Madeliefjeshoek is verboden voor alle motorvoertuigen.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 10 januari 2016 van 9.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare orde

2.1. De opstelling van tenten en/of andere installaties dient op zodanige wijze te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.

2.2. De organisator dient zelf in te staan voor het plaatsen en verwijderen van de nadars op en van de openbare weg bij het begin en bij het einde van het evenement.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken