Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 1 juli 2016 - vervanging besluit dd. 7 juni 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 1 juli 2016 - vervanging besluit dd. 7 juni 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 juni 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 1 juli 2016 - vervanging besluit dd. 7 juni 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de openingsceremonie van het Ledegancktornooi in Eeklo doorgaat op vrijdag 1 juli 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 23 mei 2016;

Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 23 juni 2016;

 

In vervanging van zijn besluit van 7 juni 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 1 juli 2016 dat doorgaat volgens voorgesteld parcours:

Eikelstraat – Molenstraat – Markt – Stationsstraat – keerpunt ter hoogte van de Kaaistraat – Stationsstraat – Markt – marktplein (halte) – Markt – Molenstraat – Eikelstraat.

Start: Koninklijk Atheneum, Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo om 19.00 uur.

Aankomst: Koninklijk Atheneum, Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo om 21.00 uur.

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten, pleinen of gedeeltes ervan:

  • Stationsstraat, tussen huisnummer 33 en huisnummer 37.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 1 juli 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Eikelstraat, tussen huisnummer 39 en huisnummer 41.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 1 juli 2016 van 13.00 uur tot 24.00 uur.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Openbare orde

2.1. De organisatoren voorzien voldoende stewards die verspreid over de stoet instaan voor de begeleiding van elke delegatie. Deze stewards worden uitgerust met een fluohesje met opdruk “CREW LEDEGANCK”.

2.2. De stoet houdt ongeveer één uur halt ter hoogte van het marktplein/ceremonieplein. De deelnemers blijven op het marktplein/ceremonieplein zonder daarbij het doorgaand verkeer te hinderen.

2.3. De politie zal de vrachtwagen en aanhanger escorteren vanaf de Leopoldlaan 92, parking Bubbels, via de Leopoldlaan – Molenstraat – Heilig Grafstraat – Zandvleuge – Opeisingsstraat – Eikelstraat, om zo aansluiting te vinden met de deelnemers aan het Koninklijk Atheneum en de kop te vormen van de optocht. Tijdens de optocht en na de ontbinding van de stoet zal er eveneens een escorte zijn richting Leopoldlaan 92.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike Van Grembergen  get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken