Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de receptie van zondagse rommelmarkt ’t Kaaiken op zondag 10 april 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de receptie van zondagse rommelmarkt ’t Kaaiken op zondag 10 april 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 5 april 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de receptie van zondagse rommelmarkt ’t Kaaiken op zondag 10 april 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de receptie van zondagse rommelmarkt ‘t Kaaiken plaatsvindt te Eeklo op zondag 10 april 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 17 maart 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de receptie van zondagse rommelmarkt ‘t Kaaiken op zondag 10 april 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Gebroeders Van De Woestyneplein (plein)
  • Gebroeders Van De Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
  • Zuidmoerstraat, vanaf huisnummer 104 tot aan huisnummer 106
  • Dullaert.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 10 april 2016 van 5.00 uur tot 13.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Gebroeders Van De Woestyneplein (plein)
  • Gebroeders Van De Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
  • Dullaert (marktzone).

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van type C3 (uitgezonderd plaatselijk verkeer), C31 en F45.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 10 april 2016 van 5.00 uur tot 13.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 Het gedeelte Dullaert dat niet als marktzone wordt ingericht, zal als parking bezoekers dienst doen.

3.2 De opstelling van de marktkramen en de geparkeerde wagens in Dullaert dient op zodanige wijze te gebeuren dat een minimumdoorgang van vier meter gevrijwaard blijft.

3.3 De aanrijroute voor de marktkramers wordt vastgelegd via het kruispunt Zuimdoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert aangezien de doorgangen komende vanuit de Zuidmoerstraat richting Gebroeders Van De Woestyneplein en Dullaert afgesloten zijn.

3.4. Diezelfde aanrijroute kan eveneens gebruikt worden om de bezoekers naar de voorziene parking te leiden.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken