Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op donderdag 21 juli 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op donderdag 21 juli 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 19 juli 2016

 

AANWEZIG :

Freddy DPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op donderdag 21 juli 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de retrokoers plaatsvindt in Eeklo op donderdag 21 juli 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 5 juli 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de retrokoers op donderdag 21 juli 2016:

 

Optocht doorheen het centrum: start om 13.30 uur via de parking sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Oostveldstraat - Stationsstraat - Markt - Boelare - Blommekens - Peperstraat - Bus - Huysmanhoeve.

 

Wedstrijdgedeelte op een gesloten omloop: start om 14.00 uur via de Bus - Noordbusakker - Aalschootdreef - Aalstgoed - Bus (10 ronden van 3,080 km). Aankomst met uitloop ter hoogte van de Huysmanhoeve, Bus 1 (2 x350 m).

 

Artikel 1 - Omleiding

1.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Noordbusakker
  • Aalschootdreef
  • Aalstgoed
  • Bus, tussen Aalstgoed en de Huysmanhoeve.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en F45.

1.3 De toegang tot de Bus, tussen de Peperstraat en de Huysmanhoeve, is verboden voor alle voertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Er wordt geen verkeer toegelaten in deze zone tijdens de start en de aankomst.

1.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een reglementair onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

1.5 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeerd richting Lembeke vanaf het kruispunt Peperstraat/Bus - Peperstraat - rotonde (bestaande signalisatie) - richting Lembeke.

1.6 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

1.7 Deze maatregelen zijn van toepassing op donderdag 21 juli 2016 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare orde

2.1 De organisator voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

 

Locatie

signaalgever 

Huysmanhoeve, Bus 1 (bij start & aankomst) 

Noordbusakker/Bus 

Noorbusakker/Aalschootdreef 

Aalschootdreef/Waaiakker 

Aalschootdreef/Aalstgoed 

Aalstgoed/Bus 

Bus/Zuidbusakker

Bus/Waaiakker

Bus/Kruiskenstraat 

Aalstgoed/fietsersbrug 

(op afstand)

Ketsebroeken/Ketsebroek/Koestraat

(op afstand)

Totaal:  

11 signaalgevers + 1 reserve

 

30 minuten voor de aanvang van de wielerwedstrijd dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun briefing ontvangen te hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden, zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste één week voor de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.

3.2 De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.

3.3 De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.

3.4 Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.

3.5 Het gedeelte Bus tussen de Huysmanshoeve en de Noordbusakker wordt enkel gebruikt tijdens de start en bij de aankomst van de wedstrijd.

3.6 Voor de verplaatsing in groep door het centrum dienen de deelnemers zich te houden aan het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 09.12.1975, Titel II, Artikel 43bis).

3.7 Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de website van de Lokale Politie Meetjesland Centrum onder de rubriek Vragen/Verkeer: Info en wetgeving/Signaalgever bij een wielerwedstrijd.

3.8 Gezien er signalisatie op het grondgebied van Kaprijke dient geplaatst te worden, is het aangewezen dat de organisator concrete afspraken maakt met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor de plaatsing ervan. Een kopie van dit advies werd overgemaakt aan de burgemeester van Kaprijke.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De eerste schepen,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken