Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de slotmanifestatie van de ‘Heen en Weer Week’ op vrijdag 3 juni 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de slotmanifestatie van de ‘Heen en Weer Week’ op vrijdag 3 juni 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 maart 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de slotmanifestatie van de ‘Heen en Weer Week’ op vrijdag 3 juni 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de slotmanifestatie van de ‘Heen en Weer Week’ plaatsvindt te Eeklo op vrijdag 3 juni 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 7 maart 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de slotmanifestatie van de ‘Heen en Weer Week’ op vrijdag 3 juni 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op het zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 3 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.30 uur

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot het zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van het onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 3 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.30 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het verkeerspark, duidelijk af te bakenen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken