Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de startdag van Kazou Meetjesland op zondag 1 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de startdag van Kazou Meetjesland op zondag 1 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 maart 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de startdag van Kazou Meetjesland op zondag 1 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 1 mei 2016 de startdag van Kazou Meetjesland te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 16 februari 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de startdag van Kazou Meetjesland op zondag 1 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het noordelijk deel van de parking aan de Garenstraat 46.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 1 mei 2016 van 9.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot het noordelijk deel van de parking aan de Garenstraat 46 is verboden voor alle voertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 1 mei 2016 van 9.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

De organisator mag nadars en linten plaatsen om de zone, voorbehouden voor het evenement, duidelijk af te bakenen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken