Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 25 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 25 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 3 mei 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 25 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de zomerkermis plaats vindt te Eeklo van woensdag 25 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016;

Overwegende dat hiervoor een parkeer- en verkeersverbod dient te worden ingevoerd;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 15 april 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 25 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing van dinsdag 24 mei 2016 vanaf 13.00 uur tot dinsdag 31 mei 2016 tot 9.30 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationstraat/Raamstraat - Lijnendraaierstraat - Kerkstraat.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5 Deze maatregelen zijn van toepassing van dinsdag 24 mei 2016 vanaf 13.00 uur tot dinsdag 31 mei 2016 tot 9.30 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1 De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op dinsdag 31 mei 2016 van 8.00 uur tot 9.30 uur.

3.2 De bewoners van Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken