Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van festiviteiten in Stuivenberg op 30 juli 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van festiviteiten in Stuivenberg op 30 juli 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 19 juli 2016

 

AANWEZIG :

Freddy DEPUYDT, eerst schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van festiviteiten in Stuivenberg op 30 juli 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat er festiviteiten zijn gepland in Stuivenberg op 30 juli 2016;

Overwegende dat de nodige verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 18 juli 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van festiviteiten in Stuivenberg op zaterdag 30 juli 2016:

 

Artikel 1 Omleiding

1.1 De toegang tot Stuivenberg, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 24, is verboden voor alle voertuigen “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 30 juli 2016 van 12.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 2- Openbare orde

2.1. Bij een eventuele opstelling van tenten, eetkramen en andere installaties dient dit op zodanige wijze te gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.

2.2. De organisator dient zelf in te staan voor het in front plaatsen en het uit front draaien van de nodige signalisatie bij aanvang en bij het einde van het evenement.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De eerste schepen-voorzitter

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken