Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op vrijdag 12 augustus 2016 tot en met zondag 14 augustus 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op vrijdag 12 augustus 2016 tot en met zondag 14 augustus 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 2 augustus 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival op vrijdag 12 augustus 2016 tot en met zondag 14 augustus 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat het Herbakkersfestival plaatsvindt in Eeklo van vrijdag 12 augustus 2016 tot en met zondag 14 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 27 juli 2016 en 3 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 12 augustus 2016 tot en met zondag 14 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat, de ZEVEN parkeerplaatsen ter hoogte van de academie

1.2 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 10 augustus 2016 van 8.00 uur tot 17.00 uur (plaatsen container).

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Canadaplein (inclusief parkeerplaatsen)

1.4 Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 08.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 10.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 02.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 10.00 uur tot 24.00 uur.

1.5 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat;
 • Herbakkersplein.

1.6 Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 13.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 16.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 03.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot maandag 15 augustus 01.00 uur.

1.7 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Zandvleuge;
 • Boelare, tussen de Molenstraat en de August Van Ackerstraat.

1.8 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 21.30 uur.

1.9 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Kerkplein.

1.10 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.

1.11 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat;
 • Zilverstraat.

2.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 21.30 uur.

2.3 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Canadaplein;
 • Prinsenhofstraat, tussen nummer 1 en huisnummer 7.

2.4 Deze maatregel is van toepassing op:

 • Vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur;
 • maandag 15 augustus 2016 vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur.

2.5 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Kerkplein.

2.6 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.

2.7 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:

 • Pastoor De Nevestraat;
 • Herbakkersplein.

2.8 Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 16.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 16.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 03.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot maandag 15 augustus 01.00 uur.

2.9 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, C31 en F45.

2.10 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer op de N9 voor het verkeer komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat – Molenstraat  ovonde – Heilig-Grafstraat – Zandvleuge – kruispunt Zandvleuge/Blommekens.

2.11 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingsweg en met een voorsignalisatie ter hoogte van de ovonde. 

2.12 Deze maatregel is van toepassing op zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 21.30 uur.

2.13 Verandering van rijrichting:

2.13.1 Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

• Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 33.

2.13.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.

2.13.3 Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur;
 • maandag 15 augustus 2016 vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

In het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen, dat moet voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

 

3.1 Verkeersmaatregelen

Zie punt 1. Parkeerregeling en 2. Omleiding.

 

3.2 Festivalzone en bewakingsopdrachten

3.2.1 De festivalzone ‘het Herbakkersplein en het Van Hoorebekeplein’ begrensd door de Boelare en de Pastoor De Nevestraat wordt op:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 17.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 17.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 03.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 17.00 uur tot maandag 15 augustus 01.00 uur;

de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990. Deze zone zal afgebakend worden door middel van herashekkens. Voorafgaand aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren door de lokale politie alvorens dit wordt opengesteld voor het publiek.

3.2.2 Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 § 1, 5° lid van de wet van 10 april 1990 op de bewaking.

3.2.3 Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.

3.2.4 De oppervlakkige controles van personen morgen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.2.5.Iedereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet duidelijk herkenbaar zijn en een herkenningsteken dragen waarop duidelijk kun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform artikel 8 § 3 van de bewakingswet.

3.2.6 Elke festivalganger kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag van de vergunde bewakingsonderneming of politie. Wie deze bagagecontrole weigert, krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.

3.2.7 De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van het evenement behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de officiële Facebookpagina van het evenement.

3.2.8 Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 2.500 personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.

 

3.3 Organisator

3.3.1 Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3.3.2 De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 10 personen. Indien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 14 dagen vóór de aanvang van elk evenement.

Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.

3.3.3 Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

 

3.4 Bestuurlijke maatregelen

3.4.1 Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3 moeten volgende maatregelen genomen worden:

 • het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten
 • het verbod op sterke dranken
 • het verbod op het meebrengen van eigen dranken
 • controle van ALLE rugzakken en grote tassen + labellen
 • geen gebruik van vuurwerk toestaan.

3.4.2 Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.

 

3.5 Geluid

3.5.1 Overeenkomst artikel 269 van het algemeen politiereglement moet er vooraf een schriftelijke toelating bekomen worden van het college van burgemeester en schepenen voor het maken van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, naar aanleiding van eender welk evenement in open lucht of langs openbare wegen, met daarbij de gewenste maximumnorm.

3.5.2 Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te nemen die wettelijk bepaald worden.

3.5.3 De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit noodzakelijk worden geacht.

 

3.6 Ambulante handel

3.6.1 Op volgende tijdstippen:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 17.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 12.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 03.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot maandag 15 augustus 01.00 uur.

is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein in te nemen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone.

Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten en op de ingeschreven deelnemers aan Nova Mundo.

3.6.2 Op volgende tijdstippen:

 • vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 17.00 uur tot zaterdag 13 augustus 2016 02.00 uur;
 • zaterdag 13 augustus 2016 vanaf 12.00 uur tot zondag 14 augustus 2016 03.00 uur;
 • zondag 14 augustus 2016 vanaf 09.00 uur tot maandag 15 augustus 01.00 uur.

is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone.

 

3.7. Algemeenheden

3.7.1 De organisator zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de site dienen binnen te komen. Een voorbeeld dient aanwezig te zijn op het commissariaat vóór de aanvang van het evenement.

3.7.2 De marktkramers dienen hun voertuig buiten de marktzone te parkeren op de voor hun voorbehouden privéparking.

3.7.3 De opstelling van de kramen en podia zal op zodanige wijze gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van VIER meter voorzien is voor de hulpdiensten in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat;
 • Herbakkersplein;
 • Van Hoorebekeplein.

3.7.4 Er worden geen verplaatsingen van voertuigen toegestaan in de marktzone op zondag 14 augustus 2016 tussen 13.00 uur en 20.00 uur. Bij extreme weersomstandigheden kan van deze tijdsvork afgeweken worden na overleg met de organisator en de lokale politie.

3.7.5 De parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gelegen in de Pastoor De Nevestraat blijven behouden tijdens de volledige duur van het Herbakkersfestival. De stewards die toezicht uitoefenen in de Pastoor De Nevestraat dienen hiervan op de hoogte te zijn. 

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester,

get. Meike VAN GREMBERGEN Get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken