Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KBC Oldtimerrit door het Meetjesland’ op zondag 24 april 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KBC Oldtimerrit door het Meetjesland’ op zondag 24 april 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 5 april 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘KBC Oldtimerrit door het Meetjesland’ op zondag 24 april 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het evenement ‘KBC Oldtimerrit door het Meetjesland’ plaatsvindt te Eeklo op zondag 24 april 2016;

Overwegende dat de nodige parkeerruimte dient te worden vrijgehouden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 24 maart 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement ‘KBC Oldtimerrit door het Meetjesland op zondag 24 april 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het parkeren in de Pastoor De Nevestraat, vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 51, is voorbehouden aan voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 24 april 2016 van 12.00 uur tot 14.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

2.1 Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de bewoners van de Pastoor De Nevestraat.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 

 


Zoeken