Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement Buitenbazaar van woensdag 18 mei 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement Buitenbazaar van woensdag 18 mei 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 maart 2016

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement Buitenbazaar van woensdag 18 mei 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het evenement Buitenbazaar plaatsvindt te Eeklo op woensdag 18 mei 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 7 maart 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement Buitenbazaar op woensdag 18 mei 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Zuidmoerstraat, tussen de Patersstraat en de Kaaistraat.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 18 mei 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot de Zuimoerstraat, tussen de Patersstraat en de Kaaistraat is verboden voor alle voertuigen.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Patersstraat/Zuidmoerstraat - Zuidmoerstraat - Burggravenstraat - Kloosterakker - Raashekke - Ganzepoel - Leikensweg - Hendrik Consciencestraat - Dullaert - kruispunt Dullaert/Zuidmoerstraat.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de rijrichting in de Zuidmoerstraat, tussen de Patersstraat en de Kaaistraat ervan om te draaien en door gebruik te maken van nadars en borden van het type C1 + M2, F19 + M4, D1 en F41. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgedekt.

2.5 Deze maatregelen zijn van toepassing op woensdag 18 mei 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De opstelling van alle installaties in de Zuidmoerstraat, tussen de Patersstraat en de Kaaistraat, dient op zodanige wijze te gebeuren dat er een vrije doorgang van vier meter gevrijwaard blijft voor de hulpdiensten.

3.2 Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken