Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest Sint-Antonius op zondag 26 juni 2016

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest Sint-Antonius op zondag 26 juni 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 7 juni 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het schoolfeest Sint-Antonius op zondag 26 juni 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat het schoolfeest van Sint-Antonius georganiseerd wordt in Eeklo op zondag 26 juni 2016;

Overwegende dat hiervoor de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen worden ingevoerd;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 19 mei 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het schoolfeest Sint-Antonius op zondag 26 juni 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • kerkplein Balgerhoeke
  • Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 168.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 26 juni 2016 van 12.00 uur tot 20.30 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

  • kerkplein Balgerhoeke
  • Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 168.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 26 juni 2016 van 12.00 uur tot 20.30 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De opstelling van de constructies tijdens het evenement dient zodanig te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van vier meter is voor de hulpdiensten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris wd.,

(art. 126 nieuwe gemeentewet

 

 


Zoeken