Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / kinderen / Grabbelpas / Monitorenfiche GP

Monitorenfiche GP


Afbeelding 1


FAfbeelding 2ICHEMONITOREN

GRABBELPAS / ’T GES

In te vullen door de jeugddienst


Functie 

Datum eerste opdracht 


In te vullen door de jongere

Personalia

Naam 

Voornamen (zoals vermeld op identiteitskaart) 

Geboorteplaats en – datum 

Straat, huisnummer, postcode en gemeente 

Nationaliteit 


Rijksregisternummer (keerzijde identiteitskaart of SIS-kaart) 

Telefoon-/GSM-nr. 

Attesten

Ik beschik over het volgend attest(1)stagiair-animator in het jeugdwerk
animator in het jeugdwerk
hoofdanimator in het jeugdwerk
instructeur in het jeugdwerk
hoofdinstructeur in het jeugdwerk

Ik beschik over geen attest(1)
Betaling

De vergoeding mag op volgend rekeningnummer worden gestort:

B

EDeze rekening staat op naam van :


Ik verklaar wel / geen(2) beroepsinkomsten te ontvangen uit hoofde van arbeidsprestaties bij het Stadsbestuur van Eeklo.

Tevens bevestig ik op mijn eer dat deze aangifte volledig en oprecht is.


Opgemaakt te ___________________ op _________________

(Handtekening)

  1. AAfbeelding 3ankruisen wat past.

  2. Schrappen wat niet past


Zoeken