Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / verkeershinder in oktober 2018

verkeershinder in oktober 2018

Verkeershinder door:

wegenwerken - andere omstandigheden

(Ben je ondernemer? Wat kan je doen bij hinder door openbare werken?) 

 

nieuwsbrief button

(Ik wil mij graag uitschrijven voor de mail)


 

Verkeershinder door WEGENWERKEN 

 JAN BREYDELSTRAAT EN WOLSTRAAT - 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018 

 TEIRLINCKSTRAAT - 15 oktober tot 16 november 2018 

 ZANDSTRAAT - 10 september t.e.m. 31 oktober 2018 

 NETUITBREIDINGEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES - 4 juni t.e.m. eind oktober 2018

 FIETSBRUG BALGERHOEKE – nog geen einddatum

 

Beëindigde werken

 BRUGSESTEENWEG - 9 april t.e.m.  eind september  2018 - verlenging tot 4 oktober 2018

 VLAMINGSTRAAT -  10 t.e.m.  21 september 2018 - verlenging tot 12 oktober 2018 

 BOGAERTMOERSTRAAT - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

 SCHAAPSDREEF - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

 NIJVERHEIDSKAAI - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

 


 

werken 0procent

Jan Breydelstraat en Wolstraat - 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken worden de Jan Breydelstraat (tussen de Euerardstraat en Vlaspad) en de Wolstraat gedurende 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018 afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Euerardstraat-Zuidmoerstraat-Gulden Sporenstraat en omgekeerd.

 


werken 50pct

Teirlinckstraat - 15 oktober tot 16 november 2018

Voor herstellingswerken aan het wegdek wordt het tweede deel van de Teirlinckstraat afgesloten in 2 fases:

 • 15 oktober tot 2 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 62 tot aan het kruispunt met de Kerkstraat.
 • 5 tot 16 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten tussen huisnummer 44 en 62.

Er wordt een omleiding voorzien via de Roze-Rabautstraat-Blommekens-Boelare-Markt-Kerstraat. 

 


werken 50pct

Zandstraat - 10 september t.e.m. 31 oktober 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken, wordt de Zandstraat deels afgesloten van 10 september tot en met 31 oktober 2018. Er wordt in de Zandstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Broeders van Liefdestraat en de Leikensweg tijdens de volledige duur van de werken. Er wordt een omleiding voorzien vanaf de Leikensweg via de Ganzepoel-Engelendale-Kloosterakker-Burggravenstraat-Broeders van Liefdestraat naar de Zandstraat.

 


werken 75pct

Netuitbreidingen op verschillende locaties - 4 juni t.e.m. eind oktober 2018

In opdracht van Eandis zijn er van 4 juni tot eind oktober 2018 op verschillende locaties netuitbreidingen van de elektriciteit ingepland.

 • In de omgeving van de expresweg worden er kabels geplaats in functie van nieuwe windturbines.
 • Er worden kabelwerken uitgevoerd in de Aalschootdreef, Bus, Peperstraat, Waaistraat, Hoogstraat, Moerstraat, Maroyendam en Boterhoek. 

 


Fietsbrug Balgerhoeke

Wegens ernstige schade aan de fietsbrug in Balgerhoeke, heeft Waterwegen en Zeekanaal beslist om voor de veiligheid de brug onmiddellijk te sluiten. De fietsers kunnen over de brug van de Oude Staatsbaan.

 

fietsbrug Balgerhoeke 251116 AE 

(Albert Everaert)


 

Beëindigde werken

Brugsesteenweg - 9 april t.e.m.   eind september 2018 - verlenging tot 4 oktober 2018

Van 9 april tot eind september 2018 worden de wegeniswerken uitgevoerd:

 • Fase 1 - 9 tot en met 13 april 2018: ter hoogte van de kruising tussen de Sint-Jansdreef en Brugsesteenweg worden er werken aan de waterleiding  uitgevoerd. De Brugsesteenweg wordt hierdoor doodlopend komende van de R43 (Ringlaan). De handelszaken zijn bereikbaar via de ovonde. Er is een omleiding via Brugsesteenweg - R43 - Leopoldlaan en een omleiding via D. Goethalsstraat - Raverschootstraat – Galgenstraat. 
 • Fase 2 - 16 april tot en met 4 mei 2018: rioleringswerken vinden plaats tussen de ovonde en het tankstation. Over dit deel is de weg afgesloten. De handelszaken zijn bereikbaar via de Sint-Jansdreef. 
 • Fase 3 - 7 mei tot en met 15 juli 2018 (start bouwverlof): riolerings- en wegeniswerken vinden plaats tussen het tankstation en de Sint-Jansdreef. Dit deel van de Brugsesteenweg is afgesloten. De handelszaken zijn bereikbaar via de ovonde.

 

Tijdens het bouwverlof zal de Brugsesteenweg worden opengesteld met een tijdelijke verharding. Dit betekent dat langzaam verkeer over het volledige traject van de werken mogelijk zal zijn.

 • Fase 4: Vanaf 5 september 2018 worden de werken tussen de ovonde en het tankstation verder afgerond, de handelszaken zijn dan voor alle vervoer (ook fietsers) opnieuw bereikbaar via de Sint-Jansdreef. De werken worden tegen eind september beëindigd. Voor het plaatsen van de laatste laag asfalt van de rijweg en het fietspad. En dit over de volledige werfzone, zal eind september de straat 1 dag volledig afgesloten worden. De exacte datum zal vooraf meegedeeld worden op infoborden langs de weg.

Het eerste deel van de Brugsesteenweg wordt volledig afgesloten op vrijdag 21 september om de fietspaden af te kunnen werken. Er wordt een omleiding voorzien via de D. Goethalsstraat-Raverschootstraat-Galgenstraat en omgekeerd. De winkels zijn die dag enkel bereikbaar via de Raverschootstraat-Kerkhofweg.

Voor de asfaltering van het wegdek wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, het eerste deel van de Brugsesteenweg volledig afgesloten op woensdag 3 en gedeeltelijk donderdag 4 oktober 2018. De handelaars zijn bereikbaar enkel via de Raverschootstraat. 

 

Vlamingstraat - 10 t.e.m. 21 september 2018 - verlenging tot 12 oktober 2018

Voor werken aan de straat wordt het eerste deel van de Vlamingstraat nog tot 12 oktober afgesloten voor het verkeer. 

 

Bogaertmoerstraat - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

Van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober 2018 wordt de Bogaertmoerstraat afgesloten voor asfalteringswerken. Door weersomstandigheden is het mogelijk dat de werken opschuiven naar een volgende dag. 

 

Schaapsdreef - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

Van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober 2018 wordt de Schaapsdreef afgesloten voor asfalteringswerken. Er wordt een omleiding voorzien langs de Lekestraat-A. Rodenbachtstraat-Klinkaartstraat-Hoge Bosstraat en omgekeerd. Door weersomstandigheden is het mogelijk dat de werken opschuiven naar een volgende dag. 

 

Nijverheidskaai - 22 t.e.m. 24 oktober 2018

Van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober 2018 wordt de Nijverheidskaai afgesloten voor asfalteringswerken. Er wordt een omleiding in beide richtingen voorzien langs de Nijverheidskaai-Korte Moeie-Slachthuisstraat-Nieuwendorpe. Door weersomstandigheden is het mogelijk dat de werken opschuiven naar een volgende dag. 


Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN 

NIEUW Moerstraat - mandag 17 september t.e.m. dinsdag 30 oktober 2018

Voor kabelwerken wordt de Moerstraat gedeeltelijk afgesloten. Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien van Kruispunt Peperstraat/Kleemhoek tot aan de Boomweg.

 

NIEUW Collegestraat - 20, 21, 25 en 28 september en 31 oktober 2018

Door werken aan een woning, wordt de Collegestraat, tussen de Markt en de Vlamingstraat afgesloten op donderdag 20, vrijdag 21, dinsdag 25 en vrijdag 28 september en woensdag 31 oktober afgesloten. Het tweede deel van de Collegestraat is bereikbaar via het Schuttershof of Vlamingstraat (wanneer er hier geen werken plaatsvinden).

 

Korte Moeie -  vrijdag 28 september 2018 - vrijdag 5 oktober 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt het eerste deel van de Korte Moeie afgesloten op vrijdag 5 oktober 2018. Er wordt een omleiding voorzien via de Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Nieuwendorpe-Slachthuisstraat en omgekeerd.

 

Dag van de Klant op zaterdag 6 oktober 2018

Zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. De toegang tot het marktplein is die dag van 12 tot 18 uur verboden en mag je er ook niet parkeren of stilstaan. 

Volgende parkeerplaatsen worden dan ingenomen:

 • op het Kerkplein tussen huisnummer 1A en de Markt. 
 • in de Kerkstraat, de parkeerstrook recht tegenover huisnummer 2 tot en met huisnummer 10. 

 

Kaaifeesten - vrijdag 5 t.e.m. maandag 8 oktober 2018

Van vrijdag 5 tot en met maandag 8 oktober vinden de Kaaifeesten plaats. Hiervoor worden verschillende straten ingenomen, waardoor het plaatselijk verkeer hinder mag verwachten. Een kort overzicht van de maatregelen:

1) maandag 1 oktober 7 uur tot dinsdag 9 oktober 17 uur:

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders Van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 15)
 • Zuidmoerstraat (huisn° 104-huisn° 106).

2) Afhankelijk van wanneer de Dullaert open of gesloten is, gelden volgende regels:

2A) Dullaert open - maandag 1 oktober 7 uur tot dinsdag 9 oktober 17 uur:

De toegang van volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 12).

 

2B) Dullaert gesloten - volgende maatregelen zijn van toepassing op volgende data:

 • vrijdag 5 oktober van 17.30 uur tot 24 uur
 • zaterdag 6 oktober van 14.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 7 oktober van 17.30 uur tot 24.00 uur

De toegang is dan verboden voor allemotorvoertuigen:

 • op het Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 12A-huisn° 15)

De toegang tot volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer:

 • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestyneplein
 • Dullaert

 

Wanneer de Dullaert gesloten is, wordt er een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd. 

 

Rommelmarkt Kaaifeesten - zondag 7 oktober 2018

!!! ZONE verboden te parkeren en stil te staan

Het is op zondag 7 oktober 2018 vanaf middernacht tot 21 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Blekerij
 • Broeders van Liefdestraat
 • Broedersplein (lnterferentie met de verkavelingswerken)
 • Ganzepoel
 • Hendrick Consciencestraat
 • Kaaistraat
 • Kloosterakker
 • Kraaiweg
 • Leikensweg
 • Murkelstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zandstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Dullaert en de Zandstraat

 

Het is op zondag 7 oktober 2018 van 1.30 tot 21 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Krügercomplex (volledig)
 • Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Dullaert
 • Jan Breydelstraat
 • Pieter De Coninckstraat

 

Het is van zaterdag 6 oktober 2018 21 uur tot zondag 7 oktober 2018 tot 7 uur verboden te parkeren en stil te staan in de lndustrielaan.

Het is verplicht te parkeren deels op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in Engelendale, vanaf zaterdag 6 oktober 2018 I8 uur tot zondag 7 oktober 2018 21 uur. 

 

Verboden toegang

De toegang is op zondag 7 oktober 2018 vanaf 4 tot 21 uur verboden in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, uitgezonderd kaarthouders:

 • Blekerij 
 • Broeders van Liefdestraat 
 • Broedersplein 
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel 
 • Jan Breydelstraat 
 • Kaaistraat 
 • Krügercomplex 
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke 
 • Schuttershof 
 • Visstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat 

 

Het is op zondag 7 oktober 2018 van 4 tot 21 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, uitgezonderd plaatselijk verkeer:

 • Collegestraat
 • Patersstraat 

 

Er wordt op zondag 7 oktober 2018 vanaf 4 tot 21 uur een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat-Gulden Sporenstraat - Gulden Sporenstraat - Hendrick Consciencestraat - Leikensweg - Zandstraat - kruispunt Zandstraat-Zuidmoerstraat en omgekeerd. 

 

Korte Moeie - maandag 8 oktober 2018 - 8 tot 15 uur

Voor het plaatsen van een kraan wordt het eerste deel van de Korte Moeie afgesloten op maandag 8 oktober 2018 van 8 tot 16 uur. Er wordt een omleiding voorzien via de Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Nieuwendorpe-Slachthuisstraat en omgekeerd. 

 

Winterkermis - vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 staat de jaarlijkse winterkermis op het marktplein. Vanaf donderdag 18 oktober om 13 uur tot maandag 22 oktober om 10 uur is het verboden op het marktplein te rijden, te parkeren en stil te staan.

Het is op donderdag 18 oktober tussen 13 en 19 uur verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, tussen huisnummer 2 en 10.

 

Dag van de Jeugdbeweging - vrijdag 19 oktober 2018

Vrijdag 19 oktober 2018 vindt ook het ontbijt van de Dag van de Jeugdbeweging plaats. De toegang tot het Kerkplein (ter hoogte van huisnummer 5) tot aan de Markt (huisnummer 36 - De Gouden Pluim) is die dag van 6 tot 9 uur verboden en het is ook verboden er te parkeren en stil te staan.

 

Cocquytstraat - zaterdag 27 oktober 2018

Wegens een verhuis wordt het tweede deel van de Cocquytstraat afgesloten op zaterdag 27 oktober 2018. Hierdoor wordt de rijrichting van de Vlamingstraat gedraaid.

 


2018

verkeershinder september 2018

verkeershinder augustus 2018

verkeershinder juli 2018

verkeershinder juni 2018

verkeershinder mei 2018

verkeershinder april 2018

verkeershinder maart 2018

verkeershinder februari 2018

verkeershinder januari 2018

 

2017

verkeershinder december 2017

verkeershinder november 2017

verkeershinder oktober 2017

verkeershinder september 2017

verkeershinder in augustus 2017

verkeershinder in juli 2017

verkeershinder in juni 2017

verkeershinder in mei 2017

verkeershinder in april 2017

verkeershinder maart 2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 

 


Zoeken