Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in februari 2017

werken in februari 2017

Verkeershinder door: werken - andere omstandigheden

 

nieuwsbrief button


 

Verkeershinder door WERKEN 

NIEUW STERRESTRAAT - 20 maart 2017

NIEUW STERRESTRAAT - 10 t.e.m. 14 maart 2017

 RINGLAAN - 27 februari 2017 - nog geen einddatum

 LEIKENSWEG - 16 januari t.e.m. 3 maart  2017 

 FIETSBRUG BALGERHOEKE – 23 november 2016 – nog geen einddatum

 ROTONDE AZ ALMA - 10 oktober 2016 t.e.m. eind maart 2017 

 WILGENPARK - begin augustus 2016 - maart 2017

 BALGERHOEKE - 21 september 2015 - juni 2017

 H. VERRIESTSTRAAT - 21 september 2015 t.e.m. 1 juli 2017 

 

Beëindigde werken 

 LIJNENDRAAIERSTRAAT - 22 februari 2017

 VLAMINGSTRAAT - 17 t.e.m. 19 februari 2017 

 COLLEGESTRAAT - 17 februari 2017

 ZUIDMOERSTRAAT - 16 t.e.m. 18 februari 2017

 MAROYENDAM - 15 t.e.m. 16 februari 2017

 ZUIDMOERSTRAAT - 15 februari 2017 

 PRINSENHOFSTRAAT – 30 januari tot en met 1 februari 2017

 PATERSSTRAAT – 30 januari tot en met 3 februari 2017

 VLAMINGSTRAAT – 1 februari 2017 


 

werken 0procent

Sterrestraat - 20 maart 2017 

Door werken aan een woning wordt de Sterrestraat op 20 maart afgesloten. 


werken 0procent

Sterrestraat - 10 t.e.m. 14 maart 2017

De Sterrestraat wordt wegens werken aan de nutsvoorzieningen afgesloten van 10 tot en met 14 maart. 


werken 0procent

Ringlaan - 27 februari 2017 - nog geen einddatum

Vanaf maandag 27 februari starten enkele voorbereidende werken aan de Ringlaan. Afhankelijk van het weer zullen de werken 3 weken in beslag nemen. Er worden nieuwe rioolkolken gestoken en het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd.

 • De R43 wordt tussen de rotonde en Nieuwendorpe, gedurende de periode van de werken, eenrichtingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de R43 en de Nijverheidskaai. 
 • De Raverschootstraat wordt tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de R43. Vanaf eind maart wordt de Raverschootstraat heringericht als verkeersveiliger kruispunt en krijgt een rechts-in rechts-uit structuur. Dwarsbewegingen op dit kruispunt zullen niet meer mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voor fietsers blijft de oversteek van de Ringlaan wel mogelijk, zij kunnen de Ringlaan met het middeneiland in 2 fasen oversteken.

 

Ter verduidelijking enkele plannen:

 

plan werken R43 


Kruising Raverschootstraat-Ringlaan zal na de werken er als volgt uitzien: 

plan herinrichting Raverschootstraat 

 


werken 75pct

Leikensweg - 16 januari t.e.m. 3 maart 2017

Er zal gewerkt worden aan de grasdalen in de Leikensweg van 16 januari tot en met 3 maart. Tijdens de werkuren (7 tot 16 uur) wordt de Leikensweg onderbroken, na de werkuren zal de Leikenweg enkel toegankelijk zijn richting de Tieltsesteenweg.


werken 0procent

Fietsbrug Balgerhoeke - 23 november 2016 – nog geen einddatum

Wegens ernstige schade aan de fietsbrug in Balgerhoeke, heeft Waterwegen en Zeekanaal beslist om voor de veiligheid de brug onmiddellijk te sluiten. De fietsers kunnen over de brug van de Oude Staatsbaan.

 

fietsbrug Balgerhoeke 251116 AE 

(Albert Everaert - 25 november 2016) 


werken 75pct

Rotonde AZ Alma - 10 oktober 2016 t.e.m. eind maart 2017

Op 10 oktober is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de bouw van een nieuwe rotonde op de Ringlaan (R43) in Eeklo. De aanleg van de nieuwe rotonde zorgt voor een nieuwe op- en afrit voor het ziekenhuis AZ Alma en voor het toekomstige bedrijventerrein Kunstdal. Tegelijkertijd voert AWV enkele aanpassingen uit aan het kruispunt met de Raverschootstraat en wordt de toplaag van de Ringlaan vernieuwd. Tijdens de werken rijdt het verkeer naast de werfzone, op een tijdelijke omleidingsweg. Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u. De werken duren tot eind maart 2017. 

 

fase 1: afgerond

 • Tijdens de bouw van de rotonde rijdt het gemotoriseerd verkeer via de tijdelijke omleidingsweg over één rijstrook in beide richtingen.
 • Fietsers rijden in beide richtingen om via de Raverschootstraat, Galgenstraat, Blakstraat en de Brugse Steenweg.
 • Op het einde van de werken (voorjaar 2017), bij het leggen van de nieuwe asfaltlaag op de Ringlaan, zal het verkeer richting Expresweg gedurende één week een plaatselijke omleiding moeten volgen. 

 

Minder hinder

De Ringlaan (R43) wordt niet afgesloten. Door een tijdelijke omleidingsweg naast de toekomstige rotonde is doorgaand verkeer steeds mogelijk.

Voor de veiligheid mag het verkeer 50 km/u rijden.


ALLE INFO VIA: WEGENENVERKEER.BE/WERKEN/NIEUWE-ROTONDE-OP-DE-RINGLAAN-R43-EEKLO

 

rotonde AZ alma 231116 AE 1 

(Albert Everaert - 23 november 2016) 

 

rotonde AZ alma 211216 AE (1) 

(Albert Everaert - 21 december 2016) 


werken 75pct

Wilgenpark - begin augustus 2016 - maart 2017

Naast de renovatie van de appartementsblokken, wordt ook de omgeving aangepakt. Er komt een aaneengesloten groene ruimte die een  ontmoetingsplaats is voor iedereen. De nieuw centrale plek is toegankelijk en bereikbaar en zorgt mede door een goed werkend waterbeleid voor een milieubewuste en ecologische meerwaarde voor de buurt.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Aannemer Hertsens Wegenwerken nv vat fase 1 van de werken aan begin augustus 2016. De einddatum is voorzien rond maart 2017. De tweede fase wordt pas opgestart na de renovatiewerken van woonblok 2. Normaal gezien is dit aansluitend op fase 1 (dus voorjaar 2017).

Met de auto zal de werfzone soms niet toegankelijk zijn.werken 50pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot juni 2017 (oorspronkelijk tot maart 2017)

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1: afgerond

 

fase 2: tot eind 2016

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.tunnel balgerhoeke 071216 

(Albert Everaert - 7 december 2016) 

 

fase 3: vanaf 19 januari 2017 tot zomer 2017

Vanaf nu werkt de aannemer aan de noordkant van de E34 en  rijdt het verkeer op de E34 over de zuidelijke weghelft. Ook in deze fase is er één rijstrook open in elke richting. Tegen begin mei 2017 moet de verharding van de E34 bovenop de tunnel klaar zijn voor gebruik. Vanaf dan heeft het verkeer op de E34 terug 2 rijstroken in elke richting. De aannemer blijft wel nog tot de zomer aan het werk om de tunnel verder af te werken en de aansluitingen met de Sint-Laureinsesteenweg te maken. Als alles verder goed verloopt, zal de tunnel in juli 2017 helemaal klaar zijn.

 

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd. Ondertussen pakken ze ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in fase 2. 

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 


werken 50pct

Hugo Verrieststraat - 21 september 2015 - 1 juli 2017

Wegens bouwwerken in de G. Gezellestraat, wordt een gedeelte van de H. Verrieststraat gebruikt als werfzone. Tussen A. de Raedtstraat en G. Gezellestraat is de H. Verrieststraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.


 

Beëindigde werken 


werken voltooid

Lijnendraaierstraat - 22 februari 2017

Door rioleringswerken wordt de Lijnendraaierstraat afgesloten op woensdag 22 februari. Enkel plaatselijk verkeer kan de straat in langs de kant van de Raamstraat, de straat loopt dood. 


werken voltooid

Vlamingstraat - 17 t.e.m. 19 februari 2017

Door wegenwerken wordt de Vlamingstraat ter hoogte van huisnummer 62 van vrijdag 17 tot zondag 19 februari afgesloten. Vanuit de Sterrestraat is men verplicht om links af te slaan richting de Collegestraat.

 


werken voltooid

Collegestraat - 17 februari 2017

Door bouwwerken wordt op vrijdag 17 februari het tweede gedeelte van de Collegestraat afgesloten. Hierdoor wordt de rijrichting van het Schuttershof omgedraaid. 


werken voltooid

Zuidmoerstraat - 16 t.e.m. 18 februari 2017

De Zuidmoerstraat wordt door wegenwerken ter hoogte van huisnummers 79-87 van donderdag 16 tot zaterdag 18 februari afgesloten. De Euerardstraat is via de Zuidmoerstraat niet toegankelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Dullart-H. Consciencestraat-Gulden Sporenstraat.


werken voltooid

Maroyendam - 15 t.e.m. 16 februari 2017

Tijdens wegenwerken wordt de Maroyendam afgesloten op woensdag 15 en donderdag 16 februari. Hierdoor is de Vrouwestraat niet bereikbaar via de Pastoor Bontestraat. 


werken voltooid

Zuidmoerstraat - 15 februari 2017

Door rioleringswerken wordt de Zuidmoerstraat ter hoogte van huisnummers 125-127 onderbroken op woensdag 15 februari. Wie vanuit de Patersstraat de Zuidmoerstraat inrijdt, kan nog steeds links afslaan.

werken voltooid

Prinsenhofstraat – 30 januari tot en met 1 februari 2017

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt de Prinsenhofstraat, ter hoogte van huisnummer 10, afgesloten van 30 januari tot en met 1 februari. Er wordt omgeleid via de Zilverstraat. 


werken voltooid

Patersstraat – 30 januari tot en met 3 februari 2017

Van 30 januari tot en met 3 februari zal in de Patersstraat, ter hoogte van huisnummer 50, gewerkt worden aan de nutsvoorzieningen. Een omleiding naar de Zuidmoerstraat wordt voorzien via de Kaaistraat. 


werken voltooid

Vlamingstraat – 1 februari 2017

De Vlamingstraat wordt, ter hoogte van huisnummer 26, op 1 februari 2017 afgesloten door dakwerken. Vanuit de Collegestraat is het niet mogelijk om de Vlamingstraat in te rijden. Vanuit de Sterrestraat moet men in de Vlamingstraat verplicht naar links.


 

Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN

 

werken 0procent

Cocquytstraat - 20 t.e.m. 24 februari 2017

Van 20 t.e.m. 24 februari wordt het tweede gedeelte van de Cocquytstraat afgesloten wegens dakwerken. De rijrichting van de Vlamingstraat wordt hierdoor omgedraaid.

 


2017

verkeershinder in januari 2017

 

2016

werken in december 2016

werken in november 2016 

werken in oktober 2016

werken in september 2016 

werken in augustus 2016 

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

 

 


Zoeken