Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in juni 2017

werken in juni 2017

Verkeershinder door:

werken - andere omstandigheden

(Ben je ondernemer? Wat kan je doen bij hinder door openbare werken?) 

 

nieuwsbrief button


 

Verkeershinder door WERKEN 

 ZUIDMOERSTRAAT - 26 juni t.e.m. 31 augustus 2017

NIEUW BROEDERSPLEIN - 29 juni t.e.m. 7 juli 2017

NIEUW ZILVERSTRAAT - 28 juni en 3 juli 2017 

 PATERSSTRAAT - 6 juni 2017 t.e.m. maart 2018

 POKMOERE - 22 mei t.e.m. 7 juli 2017

 D. GOETHALSSTRAAT - vanaf 18 mei 2017 - nog geen einddatum

 FIETSBRUG BALGERHOEKE – 23 november 2016 – nog geen einddatum

 BALGERHOEKE - 21 september 2015 - zomer 2017

 H. VERRIESTSTRAAT - 21 september 2015 t.e.m. 1 juli 2017 

 

Beëindigde werken

STERRESTRAAT - 14 t.e.m. 23 juni 2017 (3 dagen)

STERRESTRAAT - 1 juni 2017

COCQUYTSTRAAT - 1 juni 2017

ZILVERSTRAAT - 31 mei t.e.m. 2 juni 2017

PIETER VAN DEPUTTESTRAAT - 29 mei t.e.m. 30 juni 2017 (5 dagen)

 

 


werken 25pct

Zuidmoerstraat - 26 juni t.e.m. 14 juli 2017

Door nutsvoorzieningswerken zal de Zuidmoerstraat worden afgesloten in 2 fasen:

 • Fase 1 - van 26 juni t.e.m. 6 juli 2017
  Vanaf Kon. Astridplein/Gentsesteenweg is het niet mogelijk de Zuidmoerstraat in te slaan. Vanuit de Visstraat kan men niet rechts afslaan in de Zuidmoerstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Kaaistraat.
 • Fase 2 - van 4 juli t.e.m. 14 juli 2017
  De Zuidmoerstraat wordt volledig afgesloten tussen de Gulden Sporenstraat en Euerardstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Gulden Sporenstraat-Jan Breydelstraat-Euerardstraat en omgekeerd. 

werken 50pct

Broedersplein - 19 juni t.e.m. 7 juli 2017

Van 19 juni t.e.m. 7 juli wordt er gewerkt aan de baan van het Broedersplein. Hierdoor is het verboden het Broedersplein op te rijden, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer.

 


werken 0procent

Patersstraat - 2 juni 2017 t.e.m. maart 2018

De Patersstraat wordt afgesloten van 6 juni 2017 t.e.m. maart 2018 voor de aanleg van een semi-gescheiden rioleringsstelsel en de volledige herinrichting van de wegenis. 

Fasering

Vanaf dinsdag 6 juni zal de volledige wegenis van de Patersstraat opengebroken worden en zal een tijdelijke steenslag aangebracht worden.

Op maandag 12 juni zullen de nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep en Proximus) starten met het vernieuwen van hun leidingen. Dit zal gebeuren in 2 fasen om zo de woningen optimaal bereikbaar te houden:

 • Fase 1 - tussen de Stationsstraat en Patersstraat 27. 
 • Fase 2 - tussen Patersstraat 29 tot Zuidmoerstraat.

Op maandag 16 oktober zullen de effectieve wegenis- en rioleringswerken starten, deze worden uitgevoerd door aannemer Cochuyt – De Smet. De werken starten aan het kruispunt met de Zuidmoerstraat en verschuiven richting de Stationsstraat. 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het plaatselijk verkeer kan de woning bereiken voor en na de ‘kantooruren’, van 7 tot 16.30 uur.

De totale uitvoeringstermijn van bovenstaande werken wordt geschat op 10 maanden, het einde is voorzien in maart 2018, de werken zullen sowieso afgerond zijn voor de paasvakantie. Intussen wordt intern nagedacht over het definitief statuut van de Patersstraat, dit kan als een trage straat (maximaal 30 km/h) of als fietsstraat zijn.


werken 50pct

Pokmoere - 22 mei t.e.m. 7 juli 2017

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt Pokmoere van 22 mei t.e.m. 7 juli 2017 afgesloten tussen huisnummer 33 en 53. 


werken 0procent

Fietsbrug Balgerhoeke - 23 november 2016 – nog geen einddatum

Wegens ernstige schade aan de fietsbrug in Balgerhoeke, heeft Waterwegen en Zeekanaal beslist om voor de veiligheid de brug onmiddellijk te sluiten. De fietsers kunnen over de brug van de Oude Staatsbaan.

 

fietsbrug Balgerhoeke 251116 AE 

(Albert Everaert - 25 november 2016) werken 75pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot zomer 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1: afgerond

fase 2: afgerond 

fase 3: vanaf 19 januari 2017 tot zomer 2017

Vanaf nu werkt de aannemer aan de noordkant van de E34 en  rijdt het verkeer op de E34 over de zuidelijke weghelft. Ook in deze fase is er één rijstrook open in elke richting. Tegen begin mei 2017 moet de verharding van de E34 bovenop de tunnel klaar zijn voor gebruik. Vanaf dan heeft het verkeer op de E34 terug 2 rijstroken in elke richting. De aannemer blijft wel nog tot de zomer aan het werk om de tunnel verder af te werken en de aansluitingen met de Sint-Laureinsesteenweg te maken. Als alles verder goed verloopt, zal de tunnel in juli 2017 helemaal klaar zijn.

 

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd. Ondertussen pakken ze ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

  

170328 tunnel Balgerhoeke AE  klein 

(foto door Albert Everaert - 28 maart 2017)

 

 


werken 75pct

Hugo Verrieststraat - 21 september 2015 - 1 juli 2017

Wegens bouwwerken in de G. Gezellestraat, wordt een gedeelte van de H. Verrieststraat gebruikt als werfzone. Tussen A. de Raedtstraat en G. Gezellestraat is de H. Verrieststraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.


 

Beëindigde werken

 

Sterrestraat - 14 t.e.m. 23 juni 2017 (3 dagen)

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt de Sterrestraat gedurende 3 dagen afgesloten tussen 14 en 23 juni.

 

Sterrestraat - 1 juni 2017

Door rioleringswerken wordt de Sterrestraat afgesloten op donderdag 1 juni 2017 in de namiddag. 

 

Cocquytstraat - 1 juni 2017

Wegens nutsvoorzieingswerken wordt de Cocquytstraat op donderdag 1 juni 2017 afgesloten.

 

Zilverstraat - 31 mei t.e.m. 2 juni 2017

Door nutsvoorzieningswerken wordt de Zilverstraat tijdelijk afgesloten van 31 mei t.e.m. 2 juni. 

 

Pieter Van Deputtestraat - 29 mei t.e.m. 30 juni 2017 (5 dagen)

Tussen 29 mei en 30 juni 2017 wordt P. Van Deputtestraat gedurende 5 dagen afgesloten wegens werken aan de nutsvoorziening. Tijdens de werken is de Polydoor Lippenslaan tijdelijk toegankelijk in beide richtingen. 


Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN

 

Cocquytstraat -  vrijdag 2 & woensdag 7 juni 2017

Voor chapewerken en door het plaatsen van een betonpomp wordt de Cocquytstraat tussen de Kon. Albertstraat en Vlamingstraat op vrijdag 2 en woensdag 7 juni afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Kon.Albertstraat-Markt-Collegestraat-Vlamingstraat. 

 

Meetjesland café - maandag 5 juni 2017 -  11 tot 18 uur

Voor het Meetjesland café wordt op maandag 5 juni van 11 tot 18 uur de Bus éénrichtingsverkeer, tussen de Peperstraat en Noordbusakker, in de richting van de Noordbusakker. Er wordt een omleiding voorzien via de Noordbusakker-Vrombautstraat.

 

Zomerkermis - woensdag 14 juni t.e.m. dinsdag 20 juni 2017

Voor de zomerkermis is het van dinsdag 13 juni 12.30 uur tot en met dinsdag 20 juni 9.30 uur verboden te parkeren en stil te staan op het Marktplein en de Markt (huisnummer 2 t.e.m. 16). De toegang is er op dat moment ook verboden voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Stationsstraat-Raamstraat-Lijnendraaierstraat-Kerkstraat.

 

Jaarmarkt - Donderdag 15 juni 2017 

Op donderdag 15 juni 2017 van 8 tot 13 uur is er jaarmarkt in Eeklo. De kramen staan opgesteld langs de N9 (Stationsstraat en Markt), aan weerszijden van de middenberm. Vanaf 16.30 uur start de traditionele jaarmarktwielerwedstrijd van De Sportvrienden. De renners starten aan het marktplein en rijden via Markt, Boelare en Blommekens, terug via Boelare naar Markt en Stationsstraat. Om 16.30 uur is er een wedstrijd voor dames (45 km), om 18 uur start de wedstrijd voor elite zonder contract en beloften over 70 km. De wedstrijden zijn afgelopen rond 20 uur. Deze wedstrijden worden gereden op een gesloten omloop.

 

Volgende maatregelen zijn op donderdag 15 juni van kracht:

 

PARKEREN

Parkeren en stilstaan is verboden van 5 tot 21 uur in volgende straten of delen van straten:

 • Markt
 • Stationsstraat - huisnummers 1 tot 81, 97 tot 107 en 2 tot 78
 • Marktplein
 • Kerkplein - huisnummer 1 tot 6
 • D. Goethalsstraat
 • Raverschootstraat - tussen Tieltsesteenweg en D. Goethalsstraat
 • Oostveldstraat - tussen de Stationsstraat en Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen op de rijbaan)
 • Zandvleuge
 • Tieltsesteenweg - tussen de Raverschootstraat ende  Moeie 

Vanaf 14 komen volgende straten er bij:

 • Volledige Stationsstraat
 • Boelare
 • Blommekens

 

TOEGANG VERBODEN

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is tussen 5 en 14 uur verboden voor alle voertuigen:

 • Markt
 • Marktplein
 • Kerkplein - vanaf Markt t.e.m. huisnummer 1A
 • Stationsstraat - tussen de markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
 • Stationsstraat - rechterrijstrook tussen huisnummer 97 en 107

Vanaf 14 t.e.m. 21 uur gaat het verbod in voor volgende straten:

 • Markt
 • Stationsstraat - tussen de markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
 • Boelare
 • Blommekens

 

OMLEIDING tussen 5 en 14 uur

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat: Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat. 

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van Aalter richting Gent vanaf het kruispunt Koning Albertstraat/Boelare/Markt/Molenstraat: Boelare - Blommekens - Vrombautstraat - Oostveldstraat - kruispunt Oostveldstraat/Koningin Astridplein/Stationsstraat/Visstraat.

 

OMLEIDING tussen 14 en 21 uur

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat: Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat. 

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Eeklo met bestemming Aalter en omgekeerd vanaf het kruispunt Molenstraat/D. Goethalsstraat - D. Goethalsstraat - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/Tieltsesteenweg/Koning Albertstraat.

 

TWEERICHTINGSVERKEER 

Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan van 5 tot 21 uur:

 • Patersstraat
 • Collegestraat
 • Kaaistraat
 • Garenstraat
 • Raamstraat, tussen de Melkerij en de Stationsstraat

Vanaf 14 t.e.m. 21 uur komen volgende straten er bij:

 • Zilverstraat
 • Teirlinckstraat 

 

TOEGANG VERBODEN uitgezonderd plaatselijk verkeer

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is tussen 5 en 21 uur verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Burg. Lionel Pussemierstraat - komende vanuit Oostveldstraat
 • Collegestraat - komende vanuit Zuidmoerstraat
 • Patersstraat - komende vanuit Zuidmoerstraat
 • Kaaistraat - komende vanuit Zuidmoerstraat 

Vanaf 14 t.e.m. 21 uur komen volgende straten er bij:

 • Roze - komende vanaf de Rabautstraat
 • Kerkstraat - komende vanaf de Roze
 • Koning Albertstraat
 • Molenstraat - tussen de D. Goethalsstraat en de Koning Albertstraat
 • Zilverstraat
 • Teirlinckstraat
 • August Van Ackerstraat
 • Garenstraat
 • Raamstraat - tussen de Melkerij en de Stationsstraat 

 

Filmopnames - maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 juni 2017

Het is tijdens de filmopnames verboden te parkeren en stil te staan in:

 • de Heilig Grafstraat, tussen de Gauberg en Leopoldlaan
 • de Leopoldlaan van huisnummer 2 t.e.m. 6

Dit verbod is geldig van:

 • vrijdag 16 juni 8 uur t.e.m.20 uur
 • maandag 19 juni 6 uur t.e.m. zaterdag 24 juni 6 uur

Van maandag 19 juni 18 uur t.e.m. zaterdag 24 juni 6 uur is de toegang tot de Heilig Grafstraat, tussen de Gauberg en Leopoldlaan, verboden voor alle verkeer. 

 

NIEUW Zilverstraat - woensdag 21 juni t.e.m. donderdag 31 augustus 2017

Wegens verbouwingen is de Zilverstraat afgesloten voor het verkeer:

 • Van 21 juni t.e.m. 14 juli. Tussen 7 en 18 uur wordt een omleiding voorzien via Prinsenhof-Teirlinckstraat-Boelare.
 • Van 26 juni t.e.m. 31 augustus. Tussen 7 en 18 uur wordt een omleiding voorzien via Prinsenhof-Teirlinckstraat-Boelare.
 • Op 28 juni worden in de Zilverstraat ook nutsvoorzieningswerken uitgevoerd.
 • Op 3 juli worden in de Zilverstraat ook nutsvoorzieningswerken uitgevoerd.

 

NIEUW Bouwpunttriatlon - zondag 25 juni 2017 - 12 tot 17 uur

Het is voor de Bouwpunttriatlon van zaterdag 24 juni 8 uur t.e.m. zondag 25 juni 20 uur verboden om te parkeren en stil te staan in:

 • Onze-Lieve-Vrouwstraat
 • Jachthaven

Op zondag 25 juni, tussen 12 en 17 uur, is het verboden te parkeren en stil te staan in:

 • Ambachtenstraat
 • Industrielaan
 • Nieuwendorpe
 • Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en de Ringlaan
 • Ringlaan, tussen de Raverschootstraat en de Industrielaan
 • Slachthuisstraat, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Oosterdienstweg, tussen Nieuwendorpe en de Industrielaan 

Er wordt voor het doorgaand verkeer een omleiding voorzien via:

 • vanaf het rondpunt AZ Alma-Ringlaan-Leopoldlaan-Molenstraat-Koning Albertstraat-Tieltsesteenweg-kruispunt Tieltsesteenweg/Nijverheidskaai.
 • vanaf het kruispunt-Tieltsesteenweg/Nijverheidskaai-Tieltsesteenweg-Raverschootstraat-kruispunt Raverschootstraat/Ringlaan. 

 

AFGELAST: Openingsceremonie K.L. Ledegancktornooi- vrijdag 30 juni 2017

Op vrijdag 30 juni is het verboden te parkeren en stil te staan tussen 18 en 21 uur in de Stationsstraat tussen huisnummer 33 en 37. In de Eikelstraat is het tussen 13 en 24 uur op vrijdag 30 juni verboden om te parkeren en stil te staan tussen huisnummer 39 en 41. 

 

NIEUW Buurtfeest Herderstraat - zondag 9 juli 2017

Op zondag 9 juli vindt een buurtfeest plaats in de Herderstraat. Hierdoor wordt de Herderstraat afgesloten en is de toegang (vanaf huisnummer 6 & 18)  voor alle motorvoertuigen verboden van 8 tot 22 uur.

 

NIEUW Collegestraat - maandag 10 juli 2017

Wegens een verhuis wordt de Collegestraat afgesloten op maandag 10 juli. Hierdoor wordt de rijrichting van het Schuttershof gedraaid.

 

NIEUW Collegestraat - zaterdag 15 juli 2017

Wegens een verhuis wordt de Collegestraat afgesloten op zaterdag 15 juli. Hierdoor wordt de rijrichting van het Schuttershof gedraaid. 

 

NIEUW Viering 90 jaar gebuurtedekenij 'Steun Elkander' - vrijdag 21 juli 2017

Op vrijdag 21 juli vindt de viering van 90 jaar gebuurtedekenij Steunt Elkander plaats.  Voor deze viering wordt een reuzenoptocht georganiseerd. Hierdoor is het van vrijdag 21 juli 8 uur t.e.m. zaterdag 22 juli 8 uur verboden te parkeren en stil te staan op het Marktplein en de Markt (tussen huisnr. 2 en 16). Er is een omleiding voorzien via de Raamstraat-Lijnendraaierstraat-Kerkstraat.

 

NIEUW Retrokoers - vrijdag 21 juli 2017

Op vrijdag 21 juli vindt de Retrokoers plaats. Hierdoor is de toegang tot volgende straten verboden van 14 tot 16 uur:

 • Noordbusakker
 • Aalschootdreef
 • Aalstgoed
 • Bus

Er wordt een omleiding voorzien via kruispunt Bus/Peperstraat-Peperstraat-rotonde-Vrombautstraat en omgekeerd.

  

NIEUW Balloonmeeting - zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017

De Balloonmeeting vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juli. Tijdens de festiviteiten zijn volgende verkeer- en parkeerregels van kracht, op zaterdag en zondag tussen 12 uur en 23 uur.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeelten ervan:

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 161 en 173
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen het psychiatrisch ziekenhuis en de Kottemstraat
 • parking sporthal in de Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat (langs de zijde van de sportterreinen), uitgezonderd voor kaarthouders en hulpdiensten. 

 

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking van de sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark

 

In de Burg. Lionel Van Dammelaan, tussen de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Maurice Goethalslaan, is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd hulpdiensten.

 

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in:

 • de Burg. Maurice Goethalslaan - richting Zonnebloemstraat–Burg. Lionel Van Dammelaan
 • de Burg. Lionel Pussemierstraat - richting Oostveldstraat–Roze
 • de Burg. Lionel Van Dammelaan - richting Burg. Maurice Goethalslaan–Sportlaan
 • het Scoutspad - richting Sportlaan–Burg. Lionel Pussemierstraat
 • de Sportlaan - richting Burg. Lionel Van Dammelaan–Oostveldstraat
 • de Zonnebloemstraat - richting Burg. Lionel Pussemierstraat–Burg. Lionel Van Dammelaan

 

NIEUW Jozefse feesten van vrijdag 11 t.e.m. maandag 14 augustus 2017

Op zondag 13 augustus is het verboden te parkeren en stil te staan van 8 tot 18 uur:

 • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
 • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (even huisnummers)
 • Schipdonkstraat
 • Varenslaan

De toegang is op zondag 13 augustus van 8 tot 18 uur verboden in volgende straten:

 • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
 • Schipdonkstraat
 • Varenslaan 

 

NIEUW Buurtfeest in de Euromarktstraat op dinsdag 15 augustus 2017

De toegang tot de Euromarktstraat is door het buurtfeest van 15 augustus verboden van 9 tot 22 uur. Het is dan ook verboden om er te parkeren en stil te staan. 


2017

verkeershinder in mei 2017

verkeershinder in april 2017

verkeershinder maart 2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 

2016

werken in december 2016

werken in november 2016 

werken in oktober 2016

werken in september 2016 

werken in augustus 2016 

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

 


Zoeken