Direct naar hoofdmenu / zoekveld

werken in maart 2017

Verkeershinder door: werken - andere omstandigheden

 

nieuwsbrief button


 

Verkeershinder door WERKEN 

NIEUW TUINWIJKLAAN-BLAKSTRAAT-GALGENSTRAAT - 28 maart t.e.m. 5 mei 2017

ZUIDBUSAKKER - 9 maart t.e.m. 7 april 2017

 RINGLAAN - 27 februari - 24 maart 2017

 FIETSBRUG BALGERHOEKE – 23 november 2016 – nog geen einddatum

 ROTONDE AZ ALMA - 10 oktober 2016 t.e.m. eind maart 2017 

 WILGENPARK - begin augustus 2016 - maart 2017

 BALGERHOEKE - 21 september 2015 - juni 2017

 H. VERRIESTSTRAAT - 21 september 2015 t.e.m. 1 juli 2017 

 

Beëindigde werken 

 STERRESTRAAT - 20 maart 2017

 SCHAPERIJSTRAAT - 15 t.e.m. 17 maart 

 STERRESTRAAT - 10 t.e.m. 14 maart 2017

 LIJNENDRAAIERSTRAAT - 6 maart 2017 

 LEIKENSWEG - 16 januari t.e.m. 3 maart  2017 


 

werken 0procent

Tuinwijklaan-Blakstraat-Galgenstraat - 28 maart t.e.m. 5 mei 2017

Door werken aan de nutsvoorzieningen, zullen de Tuinwijklaan, de Blakstraat en de Galgenstraat in 3 fasen worden afgesloten:

 • Fase 1: 28 t.e.m. 31 maart - De Tuinwijklaan wordt afgesloten, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Brugsesteenweg-Blakstraat en omgekeerd.
 • Fase 2: 3 t.e.m. 7 april - de rotonde in de Blakstraat wordt afgesloten.
 • Fase 3: 8 april t.e.m. 5 mei - De werken gaan beurtelings door in de Blakstraat en de Galgenstraat. In de straat waar wordt gewerkt,  is het verboden te parkeren en stil te staan.


werken 75pct

Zuidbusakker - 9 maart t.e.m. 7 april 2017 

Door wegenwerken is de Zuidbusakker onderbroken. Omleiding is mogelijk via de Kruiskenstraat.


werken 75pct

Ringlaan - 27 februari - 24 maart 2017

Vanaf maandag 27 februari starten enkele voorbereidende werken aan de Ringlaan. Afhankelijk van het weer zullen de werken 3 weken in beslag nemen. Er worden nieuwe rioolkolken gestoken en het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd.

 • De R43 wordt tussen de rotonde en Nieuwendorpe, gedurende de periode van de werken, eenrichtingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de R43 en de Nijverheidskaai. 
 • De Raverschootstraat wordt tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de R43. Vanaf eind maart wordt de Raverschootstraat heringericht als verkeersveiliger kruispunt en krijgt een rechts-in rechts-uit structuur. Dwarsbewegingen op dit kruispunt zullen niet meer mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voor fietsers blijft de oversteek van de Ringlaan wel mogelijk, zij kunnen de Ringlaan met het middeneiland in 2 fasen oversteken.

 

Ter verduidelijking enkele plannen:

 

plan werken R43 

 

recyclagepark


Kruising Raverschootstraat-Ringlaan zal na de werken er als volgt uitzien: 

plan herinrichting Raverschootstraat


werken 0procent

Fietsbrug Balgerhoeke - 23 november 2016 – nog geen einddatum

Wegens ernstige schade aan de fietsbrug in Balgerhoeke, heeft Waterwegen en Zeekanaal beslist om voor de veiligheid de brug onmiddellijk te sluiten. De fietsers kunnen over de brug van de Oude Staatsbaan.

 

fietsbrug Balgerhoeke 251116 AE 

(Albert Everaert - 25 november 2016) 


werken 75pct

Rotonde AZ Alma - 10 oktober 2016 t.e.m. eind maart 2017

Op 10 oktober is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de bouw van een nieuwe rotonde op de Ringlaan (R43) in Eeklo. De aanleg van de nieuwe rotonde zorgt voor een nieuwe op- en afrit voor het ziekenhuis AZ Alma en voor het toekomstige bedrijventerrein Kunstdal. Tegelijkertijd voert AWV enkele aanpassingen uit aan het kruispunt met de Raverschootstraat en wordt de toplaag van de Ringlaan vernieuwd. Tijdens de werken rijdt het verkeer naast de werfzone, op een tijdelijke omleidingsweg. Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u. De werken duren tot eind maart 2017. 

 

fase 1: afgerond

 • Tijdens de bouw van de rotonde rijdt het gemotoriseerd verkeer via de tijdelijke omleidingsweg over één rijstrook in beide richtingen.
 • Fietsers rijden in beide richtingen om via de Raverschootstraat, Galgenstraat, Blakstraat en de Brugse Steenweg.
 • Op het einde van de werken (voorjaar 2017), bij het leggen van de nieuwe asfaltlaag op de Ringlaan, zal het verkeer richting Expresweg gedurende één week een plaatselijke omleiding moeten volgen. 

 

Minder hinder

De Ringlaan (R43) wordt niet afgesloten. Door een tijdelijke omleidingsweg naast de toekomstige rotonde is doorgaand verkeer steeds mogelijk.

Voor de veiligheid mag het verkeer 50 km/u rijden.


ALLE INFO VIA: WEGENENVERKEER.BE/WERKEN/NIEUWE-ROTONDE-OP-DE-RINGLAAN-R43-EEKLO

 

rotonde AZ alma 231116 AE 1 

(Albert Everaert - 23 november 2016) 

 

rotonde AZ alma 211216 AE (1) 

(Albert Everaert - 21 december 2016) 


werken 75pct

Wilgenpark - begin augustus 2016 - maart 2017

Naast de renovatie van de appartementsblokken, wordt ook de omgeving aangepakt. Er komt een aaneengesloten groene ruimte die een  ontmoetingsplaats is voor iedereen. De nieuw centrale plek is toegankelijk en bereikbaar en zorgt mede door een goed werkend waterbeleid voor een milieubewuste en ecologische meerwaarde voor de buurt.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Aannemer Hertsens Wegenwerken nv vat fase 1 van de werken aan begin augustus 2016. De einddatum is voorzien rond maart 2017. De tweede fase wordt pas opgestart na de renovatiewerken van woonblok 2. Normaal gezien is dit aansluitend op fase 1 (dus voorjaar 2017).

Met de auto zal de werfzone soms niet toegankelijk zijn.werken 50pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot juni 2017 (oorspronkelijk tot maart 2017)

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1: afgerond

 

fase 2: tot eind 2016

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.tunnel balgerhoeke 071216 

(Albert Everaert - 7 december 2016) 

 

fase 3: vanaf 19 januari 2017 tot zomer 2017

Vanaf nu werkt de aannemer aan de noordkant van de E34 en  rijdt het verkeer op de E34 over de zuidelijke weghelft. Ook in deze fase is er één rijstrook open in elke richting. Tegen begin mei 2017 moet de verharding van de E34 bovenop de tunnel klaar zijn voor gebruik. Vanaf dan heeft het verkeer op de E34 terug 2 rijstroken in elke richting. De aannemer blijft wel nog tot de zomer aan het werk om de tunnel verder af te werken en de aansluitingen met de Sint-Laureinsesteenweg te maken. Als alles verder goed verloopt, zal de tunnel in juli 2017 helemaal klaar zijn.

 

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd. Ondertussen pakken ze ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in fase 2. 

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 


werken 50pct

Hugo Verrieststraat - 21 september 2015 - 1 juli 2017

Wegens bouwwerken in de G. Gezellestraat, wordt een gedeelte van de H. Verrieststraat gebruikt als werfzone. Tussen A. de Raedtstraat en G. Gezellestraat is de H. Verrieststraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.


 

Beëindigde werken

 

Sterrestraat - 20 maart 2017 

Door werken aan een woning wordt de Sterrestraat op 20 maart afgesloten.  


Schaperijstraat - 15 t.e.m. 17 maart 2017

Wegens dringende rioleringswerken wordt de Schaperijstraat, vlak voor de kruising met de Lekestraat, afgesloten tot en met 17 maart. Er wordt een omleiding voorzien via de Lekestraat-A. Rodenbachstraat en omgekeerd.

 


Sterrestraat - 10 t.e.m. 14 maart 2017

De Sterrestraat wordt wegens werken aan de nutsvoorzieningen afgesloten van 10 tot en met 14 maart. 


Lijnendraaierstraat - 6 maart 2017

Op 6 maart wordt er gewerkt aan de riolering in de Lijnendraaierstraat. Hierdoor kan het verkeer de Lijnendraaierstraat vanuit de Raamstraat niet inrijden.  


Leikensweg - 16 januari t.e.m. 3 maart 2017

Er zal gewerkt worden aan de grasdallen in de Leikensweg van 16 januari tot en met 3 maart. Tijdens de werkuren (7 tot 16 uur) wordt de Leikensweg onderbroken, na de werkuren zal de Leikenweg enkel toegankelijk zijn richting de Tieltsesteenweg. 


 

Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN

Sterrestraat - 27 maart 2017

Door werken aan een woning wordt de Sterrestraat op 27 maart afgesloten tussen 8 en 18 uur.

Verhuis AZ Alma - woensdag 29 maart 2017 - 6 tot 17 uur

Op woensdag 29 maart organiseert AZ Alma een eerste verhuis naar hun nieuwe gebouw. Hierdoor is het die dag van 6 tot 17 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten:

 • Korte Moeie - zijde met de even huisnummers
 • Mandeweegsken - zijde met de oneven huisnummers
 • Raverschootstraat, tussen Mandeweegsken en Galgenstraat - zijde met de even huisnummers
 • Galgenstraat - zijde even huisnummers
 • Blakstraat, tussen de Tuinwijklaan en de Meibloemstraat - zijde met de even huisnummers

 

Teirlinckstraat - vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017

De Teirlinckstraat wordt, wegens een verhuis, op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april afgesloten tussen de Kerkstraat en het Prinsenhof. Hierdoor wordt de Kerkstraat doodlopend.

 

Rommelmarkt ’t Kaaiken - zondag 2 april 2017 - 5 tot 13 uur

Op zondag 2 april vindt een rommelmarkt plaats aan 't Kaaiken. Hierdoor is tussen 5 en 13 uur de toegang verboden voor gemotoriseerd verkeer en is het verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen:

 • Gebroeders Van De Woesteyneplein
 • Gebroeders Van De Woesteyneplein - van huisnummer 1 t.e.m. 15
 • Zuidmoerstraat - van huisnummer 104 t.e.m. 106
 • Dullaert - huisnummer 1 t.e.m. 57

 

Run4school - vrijdag 21 april 2017 - 13 tot 19.30 uur

Run4school vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 april. Hierdoor is het die dag tussen 13 en 19.30 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten:

 • Abdijstraat, tussen de Schipdonkstraat en de Blakstraat

Het is dan ook tussen 18 en 19.30 uur verboden te parkeren en stil te staan in de volgende straten:

 • Blakstraat, tussen de Abdijstraat en Hortensialaan
 • Raverschootstraat, tussen de Vrijlaathoek en de Heidelaan - zijde met de even huisnummers
 • Raverschootstraat - van huisnummer 309 t.e.m. 313

 

100 dagen optocht - vrijdag 28 april 2017 - 7 tot 11.45 uur

De 100 dagen optocht zal plaatsvinden op vrijdag 28 april. Hierdoor is het verboden te parkeren en stil te staan tussen 7 en 11.30 uur in de volgende straten:

 • Burg. L. Van Dammelaan, tussen de Burg. M. Goethalslaan en de Zonnebloemstraat
 • Burg. M. Goethalslaan - van huisnummer 15 tot kruising met de Burg. L. Van Dammelaan
 • Burg. M. Goethalslaan - van huisnummer 16 t.e.m. 20
 • Zuidmoerstraat - van huisnummer 125 tot kruising met de Kaaistraat

De toegang tot de Burg. L. Van Dammelaan is, tussen Burg. M. Goethalslaan en de Zonndebloemstraat, verboden voor alle voertuigen van 7 tot 9 uur en van 11 tot 11.45 uur.

Ook de toegang tot de Visstraat, komende van de N9, is vanaf 10.30 uur verboden voor alle voertuigen tot het voorbijgaan van de optocht.

 

Trillingtesten - woensdag 3 mei - 9 tot 13 uur 

De Structural Mechanics Research Group van de KU Leuven organiseert binnenkort enkele meetcampagnes. Hiervoor komen studenten naar Eeklo om wetenschappelijke trillingtesten op de Aalstgoedbrug uit te voeren. De testen gebeuren op woensdag 3 mei 2017 tussen 9 & 11.30 uur en 14 tot 17 uur. In die periode is het niet mogelijk de brug over te steken. Er wordt een omleiding voorzien voor fietsers via Aalstgoed-Aalschotdreef-Noordbusakker-Bus-Peperstraat-Waaistraat-Molenstraatje en omgekeerd. 

 

Bloemenmarkt - zondag 7 mei 2017 - 7 tot 14 uur

De Bloemenmarkt van zondag 7 mei zal plaatsvinden op het marktplein. Hierdoor is het verboden voor alle voertuigen om op het marktplein te parkeren en stil te staan van 7 tot 14 uur. Het marktplein is dan ook niet toegankelijk voor het verkeer. 


10 jaar CVBA Meetjesland - zondag 7 mei 2017 - 11 tot 18 uur

Voor de viering van het 10 jarig bestaan van CVBA Meetjesland, wordt op zondag 7 mei van 11 tot 18 uur de Bus éénrichtingsverkeer, tussen de Peperstraat en Noordbusakker, in de richting van de Noordbusakker. Er wordt een omleiding voorzien via de Noordbusakker-Vrombautstraat.

 

Schapendag - zondag 28 mei 2017- 11 tot 18 uur

Voor Schapendag wordt op zondag 28 mei van 11 tot 18 uur de Bus éénrichtingsverkeer, tussen de Peperstraat en Noordbusakker, in de richting van de Noordbusakker. Er wordt een omleiding voorzien via de Noordbusakker-Vrombautstraat.

 

Meetjesland café - maandag 5 juni 2017 -  11 tot 18 uur

Voor het Meetjesland café wordt op maandag 5 juni van 11 tot 18 uur de Bus éénrichtingsverkeer, tussen de Peperstraat en Noordbusakker, in de richting van de Noordbusakker. Er wordt een omleiding voorzien via de Noordbusakker-Vrombautstraat.

 

 


2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 

2016

werken in december 2016

werken in november 2016 

werken in oktober 2016

werken in september 2016 

werken in augustus 2016 

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

 


Zoeken