Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in augustus 2016

werken in augustus 2016

OOSTVELDSTRAAT fietspaden - 11 april tot begin september 2016 - STAND VAN ZAKEN 26 JULI 2016

BALGERHOEKE - 21 september t.e.m. voorjaar 2017 - OP 22 FEBRUARI STARTEN WERKEN AAN TUNNEL !

KRIEKMOERSTRAAT - 8 augustus - eind oktober 2016 

Raverschootstraat - 11 juli t.e.m. 16 augustus 2016

Balgerhoeke / wegdek langs Schipdonkkanaal - 8 augustus - half september 2016

WILGENPARK - begin augustus 2016 - maart 2017

Garenstraat - 31 augustus 2016

Patersstraat - 31 augustus 2016

 

nieuwsbrief button 

 


 

werken 25pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot maart 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1

 

Wat?

Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel (kant Balgerhoeke), tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Ook het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. Ondertussen wordt de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aangepakt. 

 

Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 

In Eeklo kan je de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 

Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:

van (en naar) Antwerpen rijd je best via Kaprijke: je kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 

vanuit (en naar) de kust rijd je best via Maldegem: je slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;

vanuit Eeklo kan je via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 

 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de weg langs het kanaal 'Steentjes' of via de Maroyendam.

 

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken.

 fase 2

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in de vorige fase.

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 

tunnel balgerhoeke 240216 AE1 web 

(Albert Everaert - 24 februari 2016)

 

rotondebalgerhoeke 241115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 24 november 2015) 

 

rotondebalgerhoeke 071115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 7 november 2015) 

 


 

werken voltooid Oostveldstraat - 11 april tot begin september 2016

Vanaf maandag 11 april wordt gestart met de voorbereidende werken om de fietspaden te herstellen in de Oostveldstraat (zone Sportlaan tot aan grens met Lembeke). De fietspaden langs beide zijden van de Oostveldstraat liggen al enige tijd slecht. De stad investeert € 430.000 om het voor de vele (schoolgaande) fietsers comfortabeler te maken. Het fietspad dat nu in klinkers ligt, wordt heraangelegd in rood asfalt. De werken zullen in totaal duren tot 18 juli 2016. 

 

Van 11 tot 18 april is De Watergroep aan het werk aan de noordkant van de straat (kant van Sportlaan), tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat. Op dat ogenblik zijn beide kruispunten vrij voor het verkeer. Vanaf 11 april wordt wel al een deel eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oostveldstraat tot aan de Kriekmoerstraat: verkeer kan enkel vanuit het centrum van Eeklo richting Lembeke rijden. Dit omdat gewerkt wordt in het fietspad en omdat tweerichtingsverkeer te gevaarlijk zou zijn. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via Kriekmoerstraat en Vrombautstraat. De fietsers richting Eeklo worden via Kriekmoerstraat, Veldstraat, Parklaan en Sportlaan gestuurd.

 

Vanaf 18 april 2016 start fase 2: openbreken fietspad tussen Kriekmoerstraat en grens Lembeke aan de noordelijke kant. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke fietspad (kant zwembad) tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat opengebroken. Fietsers die van het stadscentrum richting Lembeke rijden, worden omgeleid langs Zwembadstraat en Lekestraat. Het eenrichtingsverkeer is dan vanaf de Sportlaan tot aan de grens met Lembeke. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via de Gentstraat en de Vaartstraat richting Vrombautstraat. Fietsers die van Lembeke richting Eeklo rijden, worden op grondgebied Lembeke al afgeleid van de Eeklostraat richting Windgatstraat, oude spoorwegbedding, Schaapsdreef, Lekestraat en Zwembadstraat. 

 

STAND VAN ZAKEN 6 MEI 2016

Vanaf maandag 9 mei t;e.m. woensdag 18 mei wordt in de Oostveldstraat – zone tussen Kriekmoerstraat en Sportlaan – aan beide kanten van de weg fundering aangebracht voor het nieuwe fietspad. De betongreppels worden ter plaatse gegoten en er is een korte uithardingsperiode voorzien. 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei van 7 tot 17 uur zal de straat tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Dit om de werken met de glijbekisting veilig te laten verlopen. Er is een omleiding via Sportlaan-Parklaan-Kriekmoerstraat. Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei zal het fietspad geasfalteerd worden.

Vanaf maandag 23 mei zal de Oostveldstraat tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer. Vanaf dat ogenblik loopt de omleiding vanuit Lembeke via de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat. 

 

 

 STAND VAN ZAKEN BEGIN JUNI 2016

De Oostveldstraat is open voor het verkeer tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat. In het deel tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke wordt het fietspad aan de noordelijke zijde aangelegd. Het eenrichtingsverkeer richting Lembeke blijft.

 

 

STAND VAN ZAKEN 20 JUNI 2016

Deze week wordt de aanleg van het fietspad noordzijde Oostveldstraat afgerond. Omdat we kiezen voor het comfort van bewoners/handelaars in de Oostveldstraat, werd – in overleg met de aannemer – besloten om de werken in de straat tijdelijk op te schorten en de volgende fase (aanleg van de fietspaden aan de zuidelijke zijde = straatkant even huisnummers) pas aan te vangen na het bouwverlof.  Zo is er geen risico dat de werken, die enige vertraging opliepen, tijdens het bouwverlof onnodige hinder bezorgen.

 

De aannemer zal de werf opruimen. Bovendien wordt de wegsignalisatie voor de omleiding weggenomen. Daardoor is verkeer in de Oostveldstraat in beide richtingen opnieuw mogelijk. In gewone omstandigheden zullen de werken aan de zuidelijke zijde van de straat hervat worden in de week van 8 augustus.

 

 

NIEUW STAND VAN ZAKEN 26 JULI 2016

De aanleg van een nieuw fietspad aan de kant van de pare huisnummers van de Oostveldstraat (zone tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke) wordt heraangevat vanaf 8 augustus en zal afgerond zijn op 31 augustus 2016. Een concrete timing wanneer er gebetonneerd en geasfalteerd wordt zal door de aannemer gecommuniceerd worden.

 

Zoals tijdens de eerdere fases zal het autoverkeer enkel richting Lembeke mogelijk zijn.

De fietsers richting Lembeke dienen vanaf de Kriekmoerstraat op het reeds heraangelegde fietspad aan de overzijde te rijden. Fietsers komende van Lembeke worden terug omgeleid via de oude spoorwegbedding.

 


 

werken voltooidRaverschootstraat - 11 juli t.e.m. 16 augustus 2016 

Voor het trekken van het tweede draadstel met nieuwe geleiders op de hoogspanningslijn van Zomergem naar Eeklo (het STEVIN-project) dienen op Eekloos grondgebied enkele nieuwe houten portieken geplaatst te worden om gebouwen / wegen te beschermen tegen het vallen van dergelijke kabels.

Daarvoor zal vanaf 11 juli tot en met 16 augustus een deel van de weg worden ingenomen ter hoogte van Raverschootstraat 290 (is het stukje Raverschootstraat ten westen van de Ringlaan R43 = kant Adegem). De weg wordt er deels ingenomen maar auto’s, fietsers en voetgangers blijven door kunnen.

 


 

werken 25pctKriekmoerstraat - 8 augustus - eind oktober 2016 

Vanaf 8 augustus starten werken van Aquafin in en langs de Kriekmoerstraat.

De aannemer zal starten met de aanleg van de gracht achter de Kriekmoerstraat. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken doen op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat.  Op dat moment is er geen hinder voor het verkeer.

Vermoedelijk tegen half september zal de aannemer starten met de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat –Tuinbouwstraat. Voor deze werken wordt de Kriekmoerstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk. Deze fase duurt een 6-tal weken. Er wordt een omleiding via Burg. LIonel Pussemierstraat en Roze voorzien.

Voor de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat zal in de Vrombautstraat gewerkt worden met driekleurige lichten zodat het verkeer beurtelings kan passeren. Deze fase duurt een 2-tal weken.

De rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen eind oktober. 

 

De werken van Aquafin maken deel uit van een groter geheel van aanpassingen aan het afvalwatercollectorennetwerk. Met deze werken wordt de werking van het bestaande collectorenstelsel van Eeklo geoptimaliseerd. 

 • Op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat wordt een overstort gebouwd, vanaf deze locatie zal ook een gracht aangelegd worden achter de woningen van de Kriekmoerstraat naar de Vrombautstraat. Ter hoogte van de aansluiting van deze nieuwe gracht op de Vrombautstraat worden de bestaande langsgrachten aangepast. 
 • Ook op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat wordt een aanpassing aan het rioleringsstelsel gerealiseerd. 

 

Aansluitend aan de rioleringswerken zullen asfalteringswerken in de Kriekmoerstraat worden uitgevoerd. Voor deze werken zal de volledige Kriekmoerstraat worden afgesloten. Dit omvat het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag over de volledige straatlengte. Bij deze werken worden de kruispunten benadrukt (de manier waarop wordt later nog bepaald). De fietspaden worden aangelegd in rode asfalt om ook daar een visuele verbetering te bekomen. Ook hier zal het verkeer worden omgeleid via Burg. Lionel Pussemierstraat en Roze.

 


 

werken 50pctBalgerhoeke / wegdek langs Schipdonkkanaal - 8 augustus - half september 2016 

Waterwegen en Zeekanaal NV start op maandag 8 augustus 2016 met de herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude Staatsbaan. Om de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen wordt de weg tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken half september afgerond. 

 

Waterwegen en Zeekanaal NV stelde  enige tijd geleden een verzakking vast aan het wegdek en de oever tussen het Afleidingskanaal van de Leie en een kleinere waterloop. Onder deze weg, tussen de Oude Staatsbaan en de Kleine Moerwege, bevindt zich een oude duiker. Deze duiker zorgt ervoor dat het water uit de kleinere waterloop richting het kanaal kan en is dus erg belangrijk voor de waterbeheersing. De aannemer heeft in het voorjaar de nodige maatregelen genomen zodat het water uit de kleine waterloop zijn weg blijft vinden naar het kanaal. 

 

Doorgang voor zwakke weggebruikers

De herstellingswerken aan de weg en de duiker gaan - nu het bouwverlof voorbij is - van start op maandag 8 augustus 2016. Er komt een definitieve oplossing voor de afwatering van de kleine waterloop. Vervolgens zal de aannemer de weg helemaal uitbreken en deze ten slotte volledig vernieuwen. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken anderhalve maand duren. Tijdens de werken wordt een tijdelijke doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers langs de aanpalende weide. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Kleine Moerwege, de Striepe en de Oude Staatsbaan.

 


 

werken 25pctWilgenpark - begin augustus 2016 tot maart 2017

Naast de renovatie van de appartementsblokken, wordt ook de omgeving aangepakt. Er komt een aaneengesloten groene ruimte die een  ontmoetingsplaats is voor iedereen. De nieuw centrale plek is toegankelijk en bereikbaar en zorgt mede door een goed werkend waterbeleid voor een milieubewuste en ecologische meerwaarde voor de buurt.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Aannemer Hertsens Wegenwerken nv vat fase 1 van de werken aan begin augustus 2016. De einddatum is voorzien rond maart 2017. De tweede fase wordt pas opgestart na de renovatiewerken van woonblok 2. Normaal gezien is dit aansluitend op fase 1 (dus voorjaar 2017).

Met de auto zal de werfzone soms niet toegankelijk zijn.

 


 

werken 50pct

Garenstraat - 31 augustus 2016 

Woensdag 31 augustus 2016 wordt de Garenstraat aan huisnummer 2A afgesloten voor het verkeer. Je kan vanuit de Garenstraat de Stationsstraat niet bereiken.

 


 

werken 50pct

Patersstraat - 31 augustus 2016 

Woensdag 31 augustus 2016 wordt de Patersstraat volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Kaaistraat.

 


 

EVENEMENTEN:

 

HERBAKKERSFESTIVAL - 12, 13 & 14 AUGUSTUS 2016

 

PARKEREN

Op vrijdag 12 augustus tussen 8 uur en 2 uur ‘s nachts, op zaterdag 13 augustus tussen 10 uur en 2 uur ’s nachts en op zondag 14 augustus tussen 10 uur en 24 uur is het verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein.

Op vrijdag 12 augustus tussen 13 uur en 2 uur ’s nachts, op zaterdag 13 augustus tussen 16 uur en 3 uur ’s nachts en op zondag 14 augustus tussen 9 uur ’s morgens en 1 uur ‘s nachts is het verboden te parkeren en stil te staan op het Herbakkersplein (plaatsen aan de Kunstacademie) en in de Pastoor De Nevestraat. In de Pastoor De Nevestraat mag op woensdag 10 augustus van 8 tot 17 uur niet geparkeerd worden op 7 aangeduide parkeerplaatsen aan de Kunstacademie (voor het plaatsen van een container).

Op zondag 14 augustus van 9 tot 21.30 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in de Zandvleuge (omleidingsweg) en in de Boelare vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de August Van Ackerstraat.

Op zondag 14 augustus van 12 uur tot middernacht is het verboden te parkeren en stil te staan op het Kerkplein.

 

TOEGANG

Op vrijdag 12 augustus tussen 16 uur en 2 uur ’s nachts, op zaterdag 13 augustus tussen 16 uur en 3 uur ‘s nachts en van zondag 14 augustus 9 uur tot 1 uur ’s nachts is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen (uitgezonderd plaatselijk verkeer) tot het Herbakkersplein en de Pastoor De Nevestraat. Houders van een geldige toegangskaart vormen hierop een uitzondering.

Op vrijdag 12 augustus tussen 20 en 24 uur, zaterdag 13 augustus tussen 20 en 24 uur, zondag 14 augustus tussen 9 en 24 uur en maandag 15 augustus tussen 8 en 20 uur is de toegang tot het Canadaplein en de Prinsenhofstraat (huisnummer 1 tot 7) verboden voor alle motorvoertuigen.

Op zondag 14 augustus van 12 tot 24 uur is het Kerkplein verboden voor alle motorvoertuigen. Ook op zondag 14 augustus, van 9 tot 21.30 uur, is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen tot de Boelare (tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de August Van Ackerstraat) en de Zilverstraat.

 

OMLEIDING

Op zondag 14 augustus van 9 tot 21.30 uur wordt het verkeer op de N9 komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd, omgeleid vanaf het kruispunt Boelare / Molenstraat via de Molenstraat en ovonde richting Heilig Grafstraat naar de Zandvleuge en het kruispunt Zandvleuge / Blommekens.

In de Prinsenhofstraat van huisnummer 7 tot en met 33 wordt op vrijdag 12 augustus van 20 tot 24 uur, op zaterdag 13 augustus van 20 tot 24 uur, op zondag 14 augustus van 9 tot 24 uur en op maandag 15 augustus van 8 tot 20 uur tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.

 


 

Europees Kampioenschap wielrennen Doven - donderdag 18 augustus 2016 

Op donderdag 18 augustus 2016 wordt de tijdrit gereden van het Europees Kampioenschap wielrennen voor Doven. De tijdrit voor de dames en masters (= 20 km) start in de Boelare en loopt via Blommekens, Peperstraat, Kleemhoek, Lege Moerstraat / Moerstraat, Hoogte / Moerstraat, Goochelaarstraat, Caatsweg, Kruiskenstraat, Lege Moerstraat / Moerstraat, Kleemhoek, Peperstraat, Blommekens, terug naar Boelare. De eliterenners (= 30 km) doen er nog een lus bij in Sint-Laureins. De wedstrijd voor dames en masters start om 17 uur, de tijdrit voor elite mannen begint om 18 uur. De start- en aankomstplaats bevindt zich ter hoogte van Boelare 35. 

De wedstrijd wordt gereden op een GESLOTEN OMLOOP, dit betekent dat u op het grondgebied van Eeklo tussen 15.30 en 21 uur niet mag rijden in de Boelare, Blommekens, Peperstraat en Kleemhoek. Alle straten die op dit parcours uitkomen, zijn dus tijdelijk ‘doodlopend’. Dit gaat om de Zilverstraat, August Van Ackerstraat, Teirlinckstraat, Polydoor Lippenslaan, Vrombautstraat, Rabautstraat, Zandvleuge, Bus, Hoogstraat, Waaistraat, Sint-Vincentiusstraatje en Moerstraat. De rotonde aan de watertoren (Peperstraat) kan u dus niet dwarsen.

 

PARKEREN

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende Eeklose straten: Boelare, Blommekens en Pastoor De Nevestraat, tussen 15.30 en 21 uur.


TOEGANG

De toegang tot volgende Eeklose straten is verboden voor alle voertuigen, uitgezonderd kaarthouders: Boelare, Blommekens, Peperstraat en Kleemhoek. 

 

OMLEIDING

Er wordt tussen 16 en 21 uur een omleiding georganiseerd voor:

 • het doorgaand verkeer tussen Eeklo en Watervliet / Nederland via de Markt, Stationsstraat, Oostveldstraat, Kriekmoerstraat, Vrombautstraat, Vaartstraat (N456) richting Watervliet ;
 • het doorgaand verkeer komende van Sint-Laureins richting Eeklo via de Vlamingstraat (N455), Sint-Janspolderdijk, Sint-Jansstraat, Bentillestraat, Kerzelaarstraat, Molenstraat (N456), Plein, Vaartstraat, Vrombautstraat, Kriekmoerstraat en Oostveldstraat ;
 • het verkeer komende van Kaprijke richting Eeklo via Plein (N456), Vaartstraat, Vrombautstraat, Kriekmoerstraat en Oostveldstraat.

 

Tussen 16 en 21 uur is er tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Pastoor De Nevestraat, Zilverstraat, Teirlinckstraat (tussen Boelare en Prinsenhofstraat) en in de Roze (tussen Rabautstraat en Burg. Lionel Pussemierstraat).

 

Voor de bewoners van de zone begrensd door de Eerstestraat, Lege Moerstraat, Kleemhoek, Peperstraat, E34, Sint-Laureinsesteenweg en Leemweg zijn toegangsmogelijkheden voorzien ter hoogte van volgende kruispunten:

 • Hoogstraat / Waaistraat (Eeklo) ;
 • Kleine Boterhoek / Caatsweg (Sint-Laureins) ;
 • Kockuytstraat / Grote Boterhoek (Sint-Laureins).

 


 

 

 

BALLOONMEETING - 30 & 31 JULI 2016

Op zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016 vindt op de terreinen achter de sporthal de 31ste editie van de Meetjeslandse Balloonmeeting plaats. Tijdens de festiviteiten zijn volgende verkeer- en parkeerregels van kracht, op zaterdag en zondag tussen 12 uur en 23 uur.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeelten ervan:

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en 179a (beide zijden)
 • Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen Oostveldstraat en huisnummer 174 (aan beide zijden)
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen het psychiatrisch ziekenhuis en de Kottemstraat
 • parking sporthal in de Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Burg. Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat, ‘uitgezonderd kaarthouders en hulpdiensten’. 

 

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’(fietsers zijn toegelaten):

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking van de sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Burg. Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

In de Burg. Lionel Van Dammelaan, tussen de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Maurice Goethalslaan, is de toegang verboden voor ALLE motorvoertuigen, uitgezonderd hulpdiensten.

 

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:

 • in de Burg. Lionel Pussemierstraat volgens de richting Oostveldstraat – Roze
 • in de Zonnebloemstraat volgens de richting Burg. Lionel Pussemierstraat – Burg. Lionel Van Dammelaan
 • in de Burg. Maurice Goethalslaan volgens de richting Zonnebloemstraat – Burg. Lionel Van Dammelaan
 • in de Burg. Lionel Van Dammelaan volgens de richting Burg. Maurice Goethalslaan – Sportlaan
 • in de Sportlaan volgens de richting Burg. Lionel Van Dammelaan – Oostveldstraat
 • Scoutspad, volgens de richting Sportlaan – Burg. Lionel Pussemierstraat.

 

De toegang tot de Sportlaan wordt afgesloten op de kruispunten met de Emiel Dauwestraat, de Rode Kruisstraat en de Parklaan en aan het rond punt met de Burg. Lionel Van Dammelaan. 

 


 

 

2016

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

2015

werken in december 2015

werken in november 2015

werken in oktober 2015 

werken in september 2015

werken in augustus 2015

werken in juli 2015 

werken in juni 2015 

werken in mei 2015 

werken in april 2015 

werken in maart 2015 

werken in februari 2015 

werken in januari 2015 

 

2014

werken in december 2014 

werken in november 2014

werken in oktober 2014 

werken in september 2014

werken in augustus 2014 

werken in juli 2014 

werken in juni 2014 

werken in mei 2014

werken in april 2014 

werken in maart 2014 

werken in februari 2014 

werken in januari 2014


Zoeken