Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in juli 2016

werken in juli 2016

OOSTVELDSTRAAT fietspaden - 11 april tot begin september 2016 - STAND VAN ZAKEN 26 JULI 2016

BALGERHOEKE - 21 september t.e.m. voorjaar 2017 - OP 22 FEBRUARI STARTEN WERKEN AAN TUNNEL !

 

Raverschootstraat - 11 juli t.e.m. 16 augustus 2016

 

 

EVENEMENTEN:

BALLOONMEETING - 30 en 31 juli 2016

 

 

nieuwsbrief button 

 


 

werken 25pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot voorjaar 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

22 februari tot juli 2016

 

Wat?

Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel (kant Balgerhoeke), tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Ook het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. Ondertussen wordt de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aangepakt. 

 

Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 

In Eeklo kan je de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 

Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:

van (en naar) Antwerpen rijd je best via Kaprijke: je kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 

vanuit (en naar) de kust rijd je best via Maldegem: je slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;

vanuit Eeklo kan je via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 

 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de weg langs het kanaal 'Steentjes' of via de Maroyendam.

 

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken.

 half augustus 2016- voorjaar 2017

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in de vorige fase.
 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 

tunnel balgerhoeke 240216 AE1 web 

(Albert Everaert - 24 februari 2016)

 

rotondebalgerhoeke 241115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 24 november 2015) 

 

rotondebalgerhoeke 071115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 7 november 2015) 

 


 

werken 50pct

Oostveldstraat - 11 april tot begin september 2016

Vanaf maandag 11 april wordt gestart met de voorbereidende werken om de fietspaden te herstellen in de Oostveldstraat (zone Sportlaan tot aan grens met Lembeke). De fietspaden langs beide zijden van de Oostveldstraat liggen al enige tijd slecht. De stad investeert € 430.000 om het voor de vele (schoolgaande) fietsers comfortabeler te maken. Het fietspad dat nu in klinkers ligt, wordt heraangelegd in rood asfalt. De werken zullen in totaal duren tot 18 juli 2016. 

 

Van 11 tot 18 april is De Watergroep aan het werk aan de noordkant van de straat (kant van Sportlaan), tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat. Op dat ogenblik zijn beide kruispunten vrij voor het verkeer. Vanaf 11 april wordt wel al een deel eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oostveldstraat tot aan de Kriekmoerstraat: verkeer kan enkel vanuit het centrum van Eeklo richting Lembeke rijden. Dit omdat gewerkt wordt in het fietspad en omdat tweerichtingsverkeer te gevaarlijk zou zijn. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via Kriekmoerstraat en Vrombautstraat. De fietsers richting Eeklo worden via Kriekmoerstraat, Veldstraat, Parklaan en Sportlaan gestuurd.

 

Vanaf 18 april 2016 start fase 2: openbreken fietspad tussen Kriekmoerstraat en grens Lembeke aan de noordelijke kant. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke fietspad (kant zwembad) tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat opengebroken. Fietsers die van het stadscentrum richting Lembeke rijden, worden omgeleid langs Zwembadstraat en Lekestraat. Het eenrichtingsverkeer is dan vanaf de Sportlaan tot aan de grens met Lembeke. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via de Gentstraat en de Vaartstraat richting Vrombautstraat. Fietsers die van Lembeke richting Eeklo rijden, worden op grondgebied Lembeke al afgeleid van de Eeklostraat richting Windgatstraat, oude spoorwegbedding, Schaapsdreef, Lekestraat en Zwembadstraat. 

 

STAND VAN ZAKEN 6 MEI 2016

Vanaf maandag 9 mei t;e.m. woensdag 18 mei wordt in de Oostveldstraat – zone tussen Kriekmoerstraat en Sportlaan – aan beide kanten van de weg fundering aangebracht voor het nieuwe fietspad. De betongreppels worden ter plaatse gegoten en er is een korte uithardingsperiode voorzien. 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei van 7 tot 17 uur zal de straat tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Dit om de werken met de glijbekisting veilig te laten verlopen. Er is een omleiding via Sportlaan-Parklaan-Kriekmoerstraat. Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei zal het fietspad geasfalteerd worden.

Vanaf maandag 23 mei zal de Oostveldstraat tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer. Vanaf dat ogenblik loopt de omleiding vanuit Lembeke via de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat. 

 

 

 STAND VAN ZAKEN BEGIN JUNI 2016

De Oostveldstraat is open voor het verkeer tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat. In het deel tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke wordt het fietspad aan de noordelijke zijde aangelegd. Het eenrichtingsverkeer richting Lembeke blijft.

 

 

STAND VAN ZAKEN 20 JUNI 2016

Deze week wordt de aanleg van het fietspad noordzijde Oostveldstraat afgerond. Omdat we kiezen voor het comfort van bewoners/handelaars in de Oostveldstraat, werd – in overleg met de aannemer – besloten om de werken in de straat tijdelijk op te schorten en de volgende fase (aanleg van de fietspaden aan de zuidelijke zijde = straatkant even huisnummers) pas aan te vangen na het bouwverlof.  Zo is er geen risico dat de werken, die enige vertraging opliepen, tijdens het bouwverlof onnodige hinder bezorgen.

 

De aannemer zal de werf opruimen. Bovendien wordt de wegsignalisatie voor de omleiding weggenomen. Daardoor is verkeer in de Oostveldstraat in beide richtingen opnieuw mogelijk. In gewone omstandigheden zullen de werken aan de zuidelijke zijde van de straat hervat worden in de week van 8 augustus.

 

 

NIEUW STAND VAN ZAKEN 26 JULI 2016

De aanleg van een nieuw fietspad aan de kant van de pare huisnummers van de Oostveldstraat (zone tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke) wordt heraangevat vanaf 8 augustus en zal afgerond zijn op 31 augustus 2016. Een concrete timing wanneer er gebetonneerd en geasfalteerd wordt zal door de aannemer gecommuniceerd worden.

 

Zoals tijdens de eerdere fases zal het autoverkeer enkel richting Lembeke mogelijk zijn.

De fietsers richting Lembeke dienen vanaf de Kriekmoerstraat op het reeds heraangelegde fietspad aan de overzijde te rijden. Fietsers komende van Lembeke worden terug omgeleid via de oude spoorwegbedding.

 

 


 

werken voltooidVlamingstraat - 8 juli 2016

Op vrijdag 8 juli is de Vlamingstraat aan huisnummer 46 afgesloten voor het verkeer omwille van een verhuis.

Vanuit de Collegestraat kan je de Vlamingstraat niet inrijden. Vanuit de Sterrestraat ga je verplicht linksaf in de Vlamingstraat.

 


 

werken voltooidPatersstraat - 1 dag in de week van 11 t.e.m. 15 juli 2016 

In de week van 11 tot 15 juli wordt de Patersstraat aan huisnummer 1 en huisnummer 50 anderhalf uur afgesloten voor het verkeer. Op die plaatsen worden namelijk grondboringen uitgevoerd. De precieze dag wordt later bekend gemaakt. 

 


 

werken 25pctRaverschootstraat - 11 juli t.e.m. 16 augustus 2016 

Voor het trekken van het tweede draadstel met nieuwe geleiders op de hoogspanningslijn van Zomergem naar Eeklo (het STEVIN-project) dienen op Eekloos grondgebied enkele nieuwe houten portieken geplaatst te worden om gebouwen / wegen te beschermen tegen het vallen van dergelijke kabels.

Daarvoor zal vanaf 11 juli tot en met 16 augustus een deel van de weg worden ingenomen ter hoogte van Raverschootstraat 290 (is het stukje Raverschootstraat ten westen van de Ringlaan R43 = kant Adegem). De weg wordt er deels ingenomen maar auto’s, fietsers en voetgangers blijven door kunnen.

 


 

werken voltooidPatersstraat - 15 juli 2016

De Patersstraat is aan huisnummer 34 afgesloten voor het verkeer wegens een verhuis. Het lokaal verkeer kan aan beide zijden in de straat rijden.

 


 

werken voltooidPatersstraat - 16 juli 2016

ter hoogte van huisnummer 53 wordt een container geplaatst. De straat is afgesloten voor het verkeer.

 


 

 

EVENEMENTEN:

 

RETROKOERS - 21 JULI 2016

Op donderdag 21 juli 2016 vindt de vierde editie van de Retrokoers (een organisatie van Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. stad Eeklo) plaats in de buurt van de Huysmanhoeve. De deelnemers in retro koersoutfit vertrekken om 13.30 uur in optocht aan de sporthal in de Burg. Lionel Pussemierstraat via de Oostveldstraat, Stationsstraat, Markt, Boelare, Blommekens en Peperstraat naar de Bus (Huysmanhoeve). De ‘officiële’ start wordt gegeven om 14 uur aan de Huysmanhoeve. Het peloton rijdt ong. 40 km via de Bus – Noordbusakker – Aalschootdreef terug naar de Bus.

 

De aankomst is voorzien ter hoogte van de Huysmanhoeve. De toegang tot de Bus, komende van de Peperstraat, is tijdens de koers verboden voor alle voertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Het verkeer kan tot aan de parking van de Huysmanhoeve rijden. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Lembeke vanaf het kruispunt Peperstraat/Bus – Peperstraat – rotonde (bestaande signalisatie) – richting Lembeke. De wedstrijd wordt gereden op een GESLOTEN omloop. Er is dus geen verkeer toegelaten op het parcours (Bus – Noordbusakker – Aalschootdreef – Aalstgoed) ! Mogen we dan ook met aandrang vragen dat er tijdens de wedstrijd GEEN ENKEL voertuig op het parcours terecht komt van aan uw woning, bedrijf of weiland. Deze maatregelen gelden van 14 tot 16 uur. 

 

 

BALLOONMEETING - 30 & 31 JULI 2016

Op zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016 vindt op de terreinen achter de sporthal de 31ste editie van de Meetjeslandse Balloonmeeting plaats. Tijdens de festiviteiten zijn volgende verkeer- en parkeerregels van kracht, op zaterdag en zondag tussen 12 uur en 23 uur.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeelten ervan:

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en 179a (beide zijden)
 • Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen Oostveldstraat en huisnummer 174 (aan beide zijden)
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen het psychiatrisch ziekenhuis en de Kottemstraat
 • parking sporthal in de Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Burg. Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat, ‘uitgezonderd kaarthouders en hulpdiensten’. 

 

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’(fietsers zijn toegelaten):

 • Burg. Maurice Goethalslaan
 • Burg. Lionel Pussemierstraat
 • Burg. Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking van de sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Burg. Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

In de Burg. Lionel Van Dammelaan, tussen de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Maurice Goethalslaan, is de toegang verboden voor ALLE motorvoertuigen, uitgezonderd hulpdiensten.

 

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:

 • in de Burg. Lionel Pussemierstraat volgens de richting Oostveldstraat – Roze
 • in de Zonnebloemstraat volgens de richting Burg. Lionel Pussemierstraat – Burg. Lionel Van Dammelaan
 • in de Burg. Maurice Goethalslaan volgens de richting Zonnebloemstraat – Burg. Lionel Van Dammelaan
 • in de Burg. Lionel Van Dammelaan volgens de richting Burg. Maurice Goethalslaan – Sportlaan
 • in de Sportlaan volgens de richting Burg. Lionel Van Dammelaan – Oostveldstraat
 • Scoutspad, volgens de richting Sportlaan – Burg. Lionel Pussemierstraat.

 

De toegang tot de Sportlaan wordt afgesloten op de kruispunten met de Emiel Dauwestraat, de Rode Kruisstraat en de Parklaan en aan het rond punt met de Burg. Lionel Van Dammelaan. 

 


 

 

 

2016

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

2015

werken in december 2015

werken in november 2015

werken in oktober 2015 

werken in september 2015

werken in augustus 2015

werken in juli 2015 

werken in juni 2015 

werken in mei 2015 

werken in april 2015 

werken in maart 2015 

werken in februari 2015 

werken in januari 2015 

 

2014

werken in december 2014 

werken in november 2014

werken in oktober 2014 

werken in september 2014

werken in augustus 2014 

werken in juli 2014 

werken in juni 2014 

werken in mei 2014

werken in april 2014 

werken in maart 2014 

werken in februari 2014 

werken in januari 2014

 

 


Zoeken