Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in juni 2016

werken in juni 2016

OOSTVELDSTRAAT fietspaden - 11 april tot 18 juli 2016 - STAND VAN ZAKEN 20 JUNI 2016

BALGERHOEKE - 21 september t.e.m. voorjaar 2017 - OP 22 FEBRUARI STARTEN WERKEN AAN TUNNEL !

 

Raamstraat - 14 juni e.v. 

 

EVENEMENTEN:

 

 

nieuwsbrief button 


 

werken voltooidP. Lippenslaan - 14 januari tot eind april 2016

Vanaf eind deze week tot eind april is de toegang tot de Polydoor Lippenslaan vanuit Blommekens opnieuw afgesloten (dit voor de afwerking van het appartementsgebouw langs Blommekensj). 

Het plaatselijk verkeer en de hulpdiensten kunnen tijdelijk vanuit Blommekens via rijplaten tot aan de Pieter Van de Puttestraat rijden. Doorgaand verkeer is absoluut niet mogelijk.

De toegang van de P. Lippenslaan aan de kant van de Roze is nog niet open omdat daar de laatste hand wordt gelegd aan de aanpassing van de straat. De werken in de Roze zullen vermoedelijk eind deze maand achter de rug zijn, zodat er dan opnieuw toegang is tot de P. Lippenslaan via de Roze. 

 


 

werken 25pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot voorjaar 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

22 februari tot juli 2016

 

Wat?

Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel (kant Balgerhoeke), tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Ook het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. Ondertussen wordt de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aangepakt. 

 

Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 

In Eeklo kan je de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 

Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:

van (en naar) Antwerpen rijd je best via Kaprijke: je kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 

vanuit (en naar) de kust rijd je best via Maldegem: je slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;

vanuit Eeklo kan je via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 

 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de weg langs het kanaal 'Steentjes' of via de Maroyendam.

 

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken.

 half augustus 2016- voorjaar 2017

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in de vorige fase.
 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 

tunnel balgerhoeke 240216 AE1 web 

(Albert Everaert - 24 februari 2016)

 

rotondebalgerhoeke 241115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 24 november 2015) 

 

rotondebalgerhoeke 071115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 7 november 2015) 

 


 

werken 50pctOostveldstraat - 11 april tot 18 juli 2016

Vanaf maandag 11 april wordt gestart met de voorbereidende werken om de fietspaden te herstellen in de Oostveldstraat (zone Sportlaan tot aan grens met Lembeke). De fietspaden langs beide zijden van de Oostveldstraat liggen al enige tijd slecht. De stad investeert € 430.000 om het voor de vele (schoolgaande) fietsers comfortabeler te maken. Het fietspad dat nu in klinkers ligt, wordt heraangelegd in rood asfalt. De werken zullen in totaal duren tot 18 juli 2016. 

 

Van 11 tot 18 april is De Watergroep aan het werk aan de noordkant van de straat (kant van Sportlaan), tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat. Op dat ogenblik zijn beide kruispunten vrij voor het verkeer. Vanaf 11 april wordt wel al een deel eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oostveldstraat tot aan de Kriekmoerstraat: verkeer kan enkel vanuit het centrum van Eeklo richting Lembeke rijden. Dit omdat gewerkt wordt in het fietspad en omdat tweerichtingsverkeer te gevaarlijk zou zijn. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via Kriekmoerstraat en Vrombautstraat. De fietsers richting Eeklo worden via Kriekmoerstraat, Veldstraat, Parklaan en Sportlaan gestuurd.

 

Vanaf 18 april 2016 start fase 2: openbreken fietspad tussen Kriekmoerstraat en grens Lembeke aan de noordelijke kant. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke fietspad (kant zwembad) tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat opengebroken. Fietsers die van het stadscentrum richting Lembeke rijden, worden omgeleid langs Zwembadstraat en Lekestraat. Het eenrichtingsverkeer is dan vanaf de Sportlaan tot aan de grens met Lembeke. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via de Gentstraat en de Vaartstraat richting Vrombautstraat. Fietsers die van Lembeke richting Eeklo rijden, worden op grondgebied Lembeke al afgeleid van de Eeklostraat richting Windgatstraat, oude spoorwegbedding, Schaapsdreef, Lekestraat en Zwembadstraat. 

 

STAND VAN ZAKEN 6 MEI 2016

Vanaf maandag 9 mei t;e.m. woensdag 18 mei wordt in de Oostveldstraat – zone tussen Kriekmoerstraat en Sportlaan – aan beide kanten van de weg fundering aangebracht voor het nieuwe fietspad. De betongreppels worden ter plaatse gegoten en er is een korte uithardingsperiode voorzien. 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei van 7 tot 17 uur zal de straat tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Dit om de werken met de glijbekisting veilig te laten verlopen. Er is een omleiding via Sportlaan-Parklaan-Kriekmoerstraat. Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei zal het fietspad geasfalteerd worden.

Vanaf maandag 23 mei zal de Oostveldstraat tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer. Vanaf dat ogenblik loopt de omleiding vanuit Lembeke via de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat. 

 

 

 STAND VAN ZAKEN BEGIN JUNI 2016

De Oostveldstraat is open voor het verkeer tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat. In het deel tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke wordt het fietspad aan de noordelijke zijde aangelegd. Het eenrichtingsverkeer richting Lembeke blijft.

 

 

NIEUW STAND VAN ZAKEN 20 JUNI 2016

Deze week wordt de aanleg van het fietspad noordzijde Oostveldstraat afgerond. Omdat we kiezen voor het comfort van bewoners/handelaars in de Oostveldstraat, werd – in overleg met de aannemer – besloten om de werken in de straat tijdelijk op te schorten en de volgende fase (aanleg van de fietspaden aan de zuidelijke zijde = straatkant even huisnummers) pas aan te vangen na het bouwverlof.  Zo is er geen risico dat de werken, die enige vertraging opliepen, tijdens het bouwverlof onnodige hinder bezorgen.

 

De aannemer zal de werf opruimen. Bovendien wordt de wegsignalisatie voor de omleiding weggenomen. Daardoor is verkeer in de Oostveldstraat in beide richtingen opnieuw mogelijk. In gewone omstandigheden zullen de werken aan de zuidelijke zijde van de straat hervat worden in de week van 8 augustus.

 

 


 

werken voltooidVlamingstraat - 4 juni 2016

aan Vlamingstraat 40 wordt de straat afgesloten omwille van ene verhuis. In de Vlamingstraat kan je heen en terug tot aan de afgesloten zone. 

 


 

werken 10pct

Raamstraat - 14 juni e.v. 

In de Raamstraat, ter hoogte van het gebouw van de belastingen, is een put gevallen in het wegdek. De weg is er afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. De toegang tot de Raamstraat is mogelijk tot aan de Garenstraat. De rijrichting in de Lijnendraaierstraat wordt tijdelijk omgekeerd.

De schade wordt zo snel mogelijk hersteld. 

 


werken voltooidCocquytstraat - 17 juni 2016

er wordt gewerkt in de straat ter hoogte van huisnummers 44 en 79. De straat is er afgesloten. Het verkeer dat in de Cocquytstraat rijdt, kan via de Vlamingstraat naar de Collegestraat rijden. De rijrichting in de Vlamingstraat wordt dus tijdelijk omgekeerd.

 


 

werken voltooidZwembadstraat - 20 juni 2016 

Op maandag 20 juni wordt in de voormiddag gewerkt op de hoek van de Oostveldstraat en de Zwembadstraat. Het verkeer in de Oostveldstraat ondervindt hiervan geen hinder. De toegang tot de Zwembadstraat vanuit de Oostveldstraat is onmogelijk. Vanuit de Lekestraat kan het plaatselijk verkeer voor Zwembadstraat en Tennisstraat uitzonderlijk de Zwembadstraat inrijden. Het verkeer wordt omgeleid via de Kottemstraat. 

 


 

werken voltooid

Blakstraat - Ringlaan - vanaf 21 juni 2016

Van dinsdag 21 tot vrijdag 24 juni is de Blakstraat tussen de Ringlaan en de Boterbloemstraat wegens hoogdringende werken afgesloten voor het verkeer. 

Van aan het kruispunt met de Abdijstraat wordt een omleiding voorzien via de Abdijstraat en Brugsesteenweg. Van aan de Galgenstraat kan het verkeer al via de Raverschotstraat.

Voor de fietsers is er een aparte omleiding via de Boterbloemstraat en Doornstraat naar het fietspad aan de Ringlaan.

 

Na dat deze werken zijn uitgevoerd, is een zone op de Ringlaan (tussen Blakstraat en Brugsesteenweg) gedeeltelijk onderbroken, gedurende vijf werkdagen. Het verkeer kan passeren aan de hand van verkeerslichten. 

 


 

werken voltooid

Kerkstraat - 25 juni 2016 

Op zaterdag 25 juni is de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 15 tijdelijk afgesloten voor een verhuis. Het verkeer kan lang beide in zijden in de straat tot aan de onderbreking. 

 


werken voltooidE34-afrit Ringlaan - 29 juni 2016

De veiligheidsportieken op de N49/E34 te ter hoogte van de afrit naar de Ringlaan in Eeklo (R43), komende vanaf de kust, worden op woensdag 29 juni verwijderd. Daartoe wordt tussen 11 en 15.30 uur de afrit van de N49/E34 richting Eeklo afgesloten. 

Om de werken uit te voeren worden namelijk de pechstrook en een deel van de rijbaan gebruikt, waardoor het verkeer onmogelijk de afrit kan gebruiken. Het verkeer dient op de expresweg verder te rijden, tot de afrit Lembeke (Vaartstraat – Vrombautstraat) en zo naar Eeklo te rijden.

Het verkeer dat vanuit de richting Antwerpen komt, kan wel de afslag R43 gebruiken. 

 


 

EVENEMENTEN:

 

BOUWPUNTTRIATLON - zondag 26 juni 2016

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de “Bouwpunttriatlon” op het grondgebied van Eeklo op zondag 26 juni 2016 volgens het parcours:

 • Zwemparcours: Nieuwendorpe brug - Vaart van Eeklo langsheen het Schipperspad - Onze-Lieve-Vrouwestraat - terrein Willems Biscuits (1.000m). Start om 13.30 uur.
 • Fietsparcours: terrein Willems Biscuits - Nieuwendorpe - Veldekensvaart - Veldekensbrug - grondgebied Maldegem - Raverschootbrug - Raverschootstraat - Ringlaan - Industrielaan - Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Jachthaven - Onze-Lieve-Vrouwestraat (2 x 20 km) - wissel op terrein Willems Biscuits.
 • Loopparcours: terrein Willems Biscuits - Nieuwendorpe - Ambachtenstraat - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg - Industrielaan - Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Jachthaven (aankomst in 3de ronde) - Onze-Lieve-Vrouwestraat - Nieuwendorpe (3 x 10 km).

 

Het is van zaterdag 25 juni 2016 om 8.00 uur tot zondag 26 juni 2016 om 20.00 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Onze-Lieve-Vrouwestraat en Jachthaven.

 

Het is op zondag 26 juni 2016 van 12 tot 17 uur verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Ambachtenstraat
 • Industrielaan
 • Nieuwendorpe
 • Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en Ringlaan
 • Ringlaan, tussen Raverschootstraat en Industielaan
 • Slachthuisstraat, tussen Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Oosterdienstweg, tussen Nieuwendorpe en Industrielaan.

 

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen op zondag 26 juni 2016 van 12 tot 17 uur:

 • Ambachtenstraat
 • Industrielaan
 • Jachthaven
 • Nieuwendorpe
 • Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en Ringlaan
 • Ringlaan, tussen Raverschootstraat en Nieuwendorpe
 • Slachthuisstraat, tussen Industrielaan en Nieuwendorpe
 • Onze-Lieve-Vrouwestraat.

 

Er wordt op zondag 26 juni 2016 van 12 tot 17 uur een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Ringlaan / Raverschootstraat via Raverschootstraat, Tieltsesteenweg, kruispunt Tieltsesteenweg / Nijverheidskaai en omgekeerd.

 


 

 

 

2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

2015

werken in december 2015

werken in november 2015

werken in oktober 2015 

werken in september 2015

werken in augustus 2015

werken in juli 2015 

werken in juni 2015 

werken in mei 2015 

werken in april 2015 

werken in maart 2015 

werken in februari 2015 

werken in januari 2015 

 

2014

werken in december 2014 

werken in november 2014

werken in oktober 2014 

werken in september 2014

werken in augustus 2014 

werken in juli 2014 

werken in juni 2014 

werken in mei 2014

werken in april 2014 

werken in maart 2014 

werken in februari 2014 

werken in januari 2014

 

 


Zoeken