Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in oktober 2016

werken in oktober 2016

Verkeershinder door WERKEN

  

 BALGERHOEKE - 21 september 2015 - juni 2017

NIEUW HAZELARENHOEKJE - 7 november t.e.m. 2 december 2016

NIEUW BURG. L. PUSSEMIERSTRAAT - 7 t.e.m. 18 november 2016

 RABAUTSTRAAT -  2 en 3 november 2016

 ZILVERSTRAAT - 30 oktober 2016

NIEUW KERK- EN RAAMSTAAT - 26 t.e.m. 31 oktober 2016 

 TEIRLINCKSTRAAT - 24, 25 en 31 oktober, 1, 2, 4 en 5 november 2016  

 MOLENSTRAAT - 12 september t.e.m. 10 november 2016

 KRIEKMOERSTRAAT - 5 september - 18 november 2016 (oorspronkelijk eind oktober)

 WILGENPARK - begin augustus 2016 - maart 2017

 

Beëindigde werken 

 ZILVERSTRAAT - 16 en 17 oktober 2016 

 PEPERSTRAAT - 11, 12 en 17 oktober 2016

 VELDEKENSVAART - 26 september - 14 oktober 2016 

 WILGENPARK - 30 september 2016

 COLLEGESTRAAT - 30 september 2016

 

nieuwsbrief button  


werken 25pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot juni 2017 (oorspronkelijk tot maart 2017)

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1

 

Wat?

Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel (kant Balgerhoeke), tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Ook het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. Ondertussen wordt de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aangepakt. 


Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 

In Eeklo kan je de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 

Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:

van (en naar) Antwerpen rijd je best via Kaprijke: je kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 

vanuit (en naar) de kust rijd je best via Maldegem: je slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;

vanuit Eeklo kan je via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 

 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de weg langs het kanaal 'Steentjes' of via de Maroyendam.

 

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken. 

 

fase 2

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in de vorige fase.

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 

tunnel balgerhoeke 240216 AE1 web 

(Albert Everaert - 24 februari 2016)

 

rotondebalgerhoeke 241115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 24 november 2015) 

 

rotondebalgerhoeke 071115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 7 november 2015)


werken 0procent

Hazelarenhoekje - 7 november t.e.m. 2 december 2016

Door asfaltering van het wegdek, is het Hazelarenhoekje niet toegankelijk voor het verkeer van 7 november tot en met 2 december 2016. 


werken 0procent

Burgemeester Lionel Pussemierstraat - 7 t.e.m. 18 november 2016

Wegens werken aan de nutsvoorzieningen, zal de baan tussen de Burg. L. Pussemierstraat en Burg. L. Van Dammelaan (ter hoogte van de gebouwen van het vroegere ‘De Grote Wegel’) onderbroken worden. Er is in die periode geen doorgaand verkeer mogelijk. 


werken 0procent

Rabautstraat - 2 en 3 november 2016

Op woensdag 2 en donderdag 3 november wordt de Rabautstraat afgesloten. Er wordt tijdelijk een kraan geplaatst voor de bakkerij. OPGELET! Op woensdag 2 november kan het verkeer tussen de kruising 'Teirlinckstraat-Kerkstraat' en 'Rabautstraat-Roze' de Boelare-Blommekens enkel bereiken via de P. Lippenslaan .  


werken 0procent

Zilverstraat - 30 oktober 2016

Door het plaatsen van een container, wordt de Zilverstraat op zondag 30 oktober afgesloten, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer.  


werken 0procentKruising Kerk- en Raamstraat - 26 t.e.m. 31 oktober 2016

Aan het kassei-gedeelte op het kruispunt Kerkstraat-Raamstraat worden werken uitgevoerd. Het eerste gedeelte van de Kerkstraat wordt in die periode doodlopend. De Raamstraat wordt ook doodlopend, maar men kan omrijden via de Melkerij.

 


werken 25pct

Teirlinckstraat - 24, 25 en 31 oktober, 1, 2, 4 en 5 november 2016

Wegens dakwerken wordt op 24, 25 en 31 oktober, 1, 2, 4 en 5 november de rijrichting van de Teirlinckstraat enkel tussen de Prinsenhofstraat en de Kerkstraat omgedraaid. Vanuit de Prinsenhofstraat moet men verplicht naar rechts. De Kerkstraat wordt vanuit de Roze doodlopend. OPGELET! Op woensdag 2 november kan het verkeer tussen de kruising 'Teirlinckstraat-Kerkstraat' en 'Rabautstraat-Roze' de Boelare-Blommekens enkel bereiken via de P. Lippenslaan 


werken 25pct

Molenstraat - 12 september - 10 november 2016

Op maandag 12 september starten de werken in de Molenstraat, richting de ovonde. Op bepaalde delen van de Molenstraat moet het verkeer over 1 rijstrook. Houdt rekening met volgende data:

 • 12 september t.e.m. 30 september 2016: Hinder vanaf de Eikelstraat naar de ovonde.
 • 5 oktober 2016: het kruispunt tussen de Molenstraat en Eikelstraat wordt volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via Pastoor De Nevestraat, Weverstraat en Snuifmolenstraat voor wie komt van de N9. Voor wie richting N9 gaat is de omleiding via: Snuifmolenstraat, Weverstraat, A. Van Ackerstraat en Boelare. 
 • 6 oktober t.e.m. 14 oktober 2016: Hinder op de Molenstraat tussen de kruispunten met de P. De Nevestraat en de Eikelstraat.

 

molenstraat 

(Albert Everaert - 10 oktober 2016) 


werken 25pct

Kriekmoerstraat - 5 september - 18 november 2016 

Vanaf 5 september starten werken van Aquafin in en langs de Kriekmoerstraat.

De aannemer zal starten met de aanleg van de gracht achter de Kriekmoerstraat. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken doen op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat.  Op dat moment is er geen hinder voor het verkeer.

Vermoedelijk tegen half september zal de aannemer starten met de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat –Tuinbouwstraat. Voor deze werken wordt de Kriekmoerstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk. Deze fase duurt een 6-tal weken. Er wordt een omleiding via Burg. LIonel Pussemierstraat en Roze voorzien.

Voor de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat zal in de Vrombautstraat gewerkt worden met driekleurige lichten zodat het verkeer beurtelings kan passeren. Deze fase duurt een 2-tal weken.

De rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen eind oktober. 

 

De werken van Aquafin maken deel uit van een groter geheel van aanpassingen aan het afvalwatercollectorennetwerk. Met deze werken wordt de werking van het bestaande collectorenstelsel van Eeklo geoptimaliseerd. 

 • Op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat wordt een overstort gebouwd, vanaf deze locatie zal ook een gracht aangelegd worden achter de woningen van de Kriekmoerstraat naar de Vrombautstraat. Ter hoogte van de aansluiting van deze nieuwe gracht op de Vrombautstraat worden de bestaande langsgrachten aangepast. 
 • Ook op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat wordt een aanpassing aan het rioleringsstelsel gerealiseerd. 

 

Aansluitend aan de rioleringswerken zullen asfalteringswerken in de Kriekmoerstraat worden uitgevoerd. Voor deze werken zal de volledige Kriekmoerstraat worden afgesloten. Dit omvat het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag over de volledige straatlengte. Bij deze werken worden de kruispunten benadrukt (de manier waarop wordt later nog bepaald). De fietspaden worden aangelegd in rode asfalt om ook daar een visuele verbetering te bekomen. Ook hier zal het verkeer worden omgeleid via Burg. Lionel Pussemierstraat en Roze.

 


werken 25pct

Wilgenpark - begin augustus 2016 - maart 2017

Naast de renovatie van de appartementsblokken, wordt ook de omgeving aangepakt. Er komt een aaneengesloten groene ruimte die een  ontmoetingsplaats is voor iedereen. De nieuw centrale plek is toegankelijk en bereikbaar en zorgt mede door een goed werkend waterbeleid voor een milieubewuste en ecologische meerwaarde voor de buurt.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Aannemer Hertsens Wegenwerken nv vat fase 1 van de werken aan begin augustus 2016. De einddatum is voorzien rond maart 2017. De tweede fase wordt pas opgestart na de renovatiewerken van woonblok 2. Normaal gezien is dit aansluitend op fase 1 (dus voorjaar 2017).

Met de auto zal de werfzone soms niet toegankelijk zijn.

 

Beëindigde werken 

 

werken voltooid

Zilverstraat - 16 en 17 oktober 2016

Door het plaatsen van een container, wordt de Zilverstraat op 16 en 17 oktober afgesloten, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer. 


werken voltooid

Peperstraat - 11, 12 en 17 oktober 2016

De Peperstraat wordt afgesloten op 11, 12 en 17 oktober wegens werken aan antennes ter hoogte van de watertoren. De bushalte P.T.I. wordt op die dagen niet bediend, een vervanghalte komt in de Blommekens tussen de huisnummers 75 en 85.


werken voltooid

Veldekensvaart - 26 september - 14 oktober 2016

Voor herstellingswerken aan de brug Veldekensvaart zal er van 26 september t.e.m. 14 oktober sterke hinder zijn. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 

  

werken voltooid

Wilgenpark - 30 september 2016

Om herstellingen uit te voeren aan een mobiele kraan wordt op vrijdag 30 september 2016 een deel van het Wilgenpark (n° 6-8) afgesloten, nl. tussen het kruispunt Meibloemstraat-Wilgenpark en het kruispunt Wilgenpark-Wilgenpark vóór de Doornstraat. Tot aan de inname van de weg, is de baan enkel toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Schipdonkstraat, Abdijstraat en Doornstraat.


werken voltooid

Collegestraat - 30 september 2016

Op vrijdag 30 september 2016 wordt het einde van de Collegestraat afgesloten wegens herstellingswerken door de Watergroep. De rijrichting van het Schuttershof wordt omgedraaid. 


 

Verkeershinder door EVENEMENTEN

 

Winterkermis van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober 2016

Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein van donderdag 13 oktober 13 uur tot en met maandag 17 oktober 10 uur. Op de Markt tussen huisnummer 2 en 10 is het verboden te parkeren en stil te staan op donderdag 13 oktober van 13 tot 19 uur 

 

Opendeur weekend AZ Alma op 8 en 9 oktober 2016

Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Blakstraat van zaterdag 8 oktober 12 uur tot en met zondag 9 oktober 17 uur.

 

Kaaifeesten van 30 september tot en met 3 oktober 2016

De feesten en de rommelmarkt van 2 oktober nemen hierbij verschillende straten in, waardoor het plaatselijk verkeer hinder mag verwachten. Een kort overzicht:

 

 1. maandag 26 september 7 uur tot dinsdag 4 oktober 17 uur:
  • verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) - Gebroeders Van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 15), Zuidmoerstraat (huisn° 104-huisn° 106).
  • Dullaert open: De toegang van volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) en Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 12).
  • Is de Dullaert afgesloten: De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen op het Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 12A-huisn° 15). De toegang tot volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”: Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestyneplein, Dullaert. 

 2. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd. Deze maatregel is van toepassing op:
  • vrijdag 30 september 2016 van 17.30 uur tot 24 uur
  • zaterdag 1 oktober 2016 van 14.00 uur tot 24.00 uur
  • zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

 


 

2016

werken in september 2016 

werken in augustus 2016 

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

2015

werken in december 2015

werken in november 2015

werken in oktober 2015 

werken in september 2015

werken in augustus 2015

werken in juli 2015 

werken in juni 2015 

werken in mei 2015 

werken in april 2015 

werken in maart 2015 

werken in februari 2015 

werken in januari 2015 

2014

werken in december 2014 

werken in november 2014

werken in oktober 2014 

werken in september 2014

werken in augustus 2014 

werken in juli 2014 

werken in juni 2014 

werken in mei 2014

werken in april 2014 

werken in maart 2014 

werken in februari 2014 

werken in januari 2014

 

 


Zoeken