Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / werken in september 2016

werken in september 2016

Verkeershinder door WERKEN

  

 BALGERHOEKE - 21 september 2015 - juni 2017

NIEUW WILGENPARK - 30 september 2016

NIEUW COLLEGESTRAAT - 30 september 2016 

NIEUW VELDEKENSVAART - 26 september - 14 oktober 2016

 MOLENSTRAAT - 12 september t.e.m. 10 november 2016

 KRIEKMOERSTRAAT - 5 september - eind oktober 2016 

 WILGENPARK - begin augustus 2016 - maart 2017

 

Beëindigde werken 

COLLEGESTRAAT - 24 september 2016

KERKSTRAAT - 23 september 2016

PATERSSTRAAT - 19 september - 23 september 2016 (oorspronkelijk 12 september - 16 september 2016)

COCQUYTSTRAAT - 16 september 2016

COCQUYTSTRAAT - 5 september - 13 september 2016 (oorspronkelijk t.e.m. 9 september 2016) 

VLAMINGSTRAAT - 2 september 2016 

GARENSTRAAT - 31 augustus 2016

PATERSSTRAAT - 31 augustus 2016  

BALGERHOEKE / wegdek langs Schipdonkkanaal - 8 augustus - half september 2016

OOSTVELDSTRAAT fietspaden - 11 april tot begin september 2016

 

nieuwsbrief button 

 


werken 25pct

Balgerhoeke - 21 september 2015 tot juni 2017 (oorspronkelijk tot maart 2017)

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maandag 21 september 2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Dit zal zorgen voor een betere en veiligere ontsluiting van het verkeer. De aanleg van de rotonde is zo goed als afgerond. Vorige week startte de bouw van de nieuwe tunnel onder de Expresweg (E34/N49) in Balgerhoeke. De tunnel kadert in de ombouw van de N49 naar een autosnelweg. Om de expresweg vlotter en veiliger te maken besliste de Vlaamse overheid om de weg om te bouwen tot een autosnelweg. 

De tunnel krijgt twee rijstroken, één per rijrichting. Er komt ook een apart en verhoogd dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe rotonde en de tunnel zorgen voor een veilige noordzuidverbinding ter hoogte van Balgerhoeke en de Sint-Laureinsesteenweg. Tijdens de bouw van de tunnel geven we de nabijgelegen brug op de N49 over het Schipdonkkanaal een grondige sanering en onderhoudsbeurt. Door deze werken tezelfdertijd uit te voeren, blijft de hinder op de N49 beperkt.

 

fase 1

 

Wat?

Vanaf 22 februari bouwt de aannemer aan de zuidelijke helft van de tunnel (kant Balgerhoeke), tot halverwege de expresweg. Dit betekent dat de aansluitingen van de N455 definitief worden afgesloten van de N49. Ook het kruispunt op de N49 nabij de verbrandingsoven verdwijnt en daarmee ook de verkeerslichten op het kruispunt. Ondertussen wordt de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aangepakt. 


Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer en fietsers

 • Het verkeer op de Expressweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting op één rijstrook in plaats van twee. Alle verkeer wordt op de noordelijke helft van de N49 geleid, via een doorsteek in de middenberm. De maximumsnelheid op de N49 wordt teruggebracht tot 70 km/u.
 • De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. Dit is definitief. 

In Eeklo kan je de N49 enkel nog op- en afrijden via het knooppunt met de R43. 

Het verkeer op de N49 van en naar Sint-Laureins, kan op een aantal manieren rijden:

van (en naar) Antwerpen rijd je best via Kaprijke: je kan afrijden aan de Vaartstraat (N456) en via N434 of lokale wegen naar Sint-Laureins rijden; 

vanuit (en naar) de kust rijd je best via Maldegem: je slaat noordwaarts af op het kruispunt Aardenburgkalseide(N410) en rijdt even door Nederland via Rijksweg N251, om rechtsaf via Brieversweg naar Sint-Laureins te rijden;

vanuit Eeklo kan je via Boelare-Blommekens (N434)  en de Peperstraat de brug over de N49 nemen naar Sint-Laureins. 

 • In Maldegem blijft het lichtengeregeld kruispunt van de N49 met Celieplas open voor plaatselijk verkeer van en naar Sint-Laureins, maar wordt de zijtak richting Maldegem afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers van en naar Maldegem kunnen er wel door. Ze kunnen ook gebruik maken van de weg langs het kanaal 'Steentjes' of via de Maroyendam.

 

Landbouwvoertuigen

 • Landbouwvoertuigen die in Eeklo de N49 willen kruisen, rijden via de Pastoor Bontestraat, Maroyendam (brug over N49) en Boterhoek in de beide richtingen.  Ook de fietsers kunnen deze brug nemen.  Aan de brug over de E34 komt een tractorsluis om te verhinderen dat ook autoverkeer gebruik maakt van deze brug. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen.
 • Voor landbouwvoertuigen blijft in Maldegem de Bredeweg over de N49 beschikbaar.

 

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt de omleidingsroutes. De haltes nabij de werfzone worden niet bediend tijdens de werken. 

 

fase 2

In deze fase wordt de noordelijke tunnelhelft gebouwd (richting Sint-Laureins). Ondertussen pakken we ook verder de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

 • Het verkeer op de N49 behoudt per rijrichting 1 rijstrook, maar zal nu nabij de werfzone op de zuidelijke rijbaan van de N49 worden geleid.
 • Alle omleidingen voor het plaatselijk verkeer, de landbouwers en de fietsers blijven dezelfde als in de vorige fase.

 

ALLE INFO VIA WWW.WEGENENVERKEER.BE/BALGERHOEKE 

 

tunnel balgerhoeke 240216 AE1 web 

(Albert Everaert - 24 februari 2016)

 

rotondebalgerhoeke 241115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 24 november 2015) 

 

rotondebalgerhoeke 071115 AE 1 web 

(Albert Everaert - 7 november 2015) 

 


werken 0procent

Wilgenpark - 30 september

Om herstellingen uit te voeren aan een mobiele kraan wordt op vrijdag 30 september 2016 een deel van het Wilgenpark (n° 6-8) afgesloten, nl. tussen het kruispunt Meibloemstraat-Wilgenpark en het kruispunt Wilgenpark-Wilgenpark vóór de Doornstraat. Tot aan de inname van de weg, is de baan enkel toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Schipdonkstraat, Abdijstraat en Doornstraat.


werken 0procent

Collegestraat - 30 september 2016

Op vrijdag 30 september 2016 wordt het einde van de Collegestraat afgesloten wegens herstellingswerken door de Watergroep. De rijrichting van het Schuttershof wordt omgedraaid.

 


werken 0procent

Veldekensvaart - 26 september - 14 oktober 2016

Voor herstellingswerken aan de brug Veldekensvaart zal er van 26 september t.e.m. 14 oktober sterke hinder zijn. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 


werken 0procent

Molenstraat - 12 september - 10 november 2016

Op maandag 12 september starten de werken in de Molenstraat, richting de ovonde. Op bepaalde delen van de Molenstraat moet het verkeer over 1 rijstrook. Houdt rekening met volgende data:

 • 12 september t.e.m. 30 september 2016: Hinder vanaf de Eikelstraat naar de ovonde.
 • 3 oktober t.e.m. 5 oktober 2016: Hinder op het kruispunt tussen de Molenstraat en Eikelstraat. 
 • 6 oktober t.e.m. 14 oktober 2016: Hinder op de Molenstraat tussen de kruispunten met de P. De Nevestraat en de Eikelstraat.
 
molenstraat 22092016 
(Albert Everaert - 22 september 2016) 


werken 25pct

Kriekmoerstraat - 5 september - eind oktober 2016 

Vanaf 8 augustus starten werken van Aquafin in en langs de Kriekmoerstraat.

De aannemer zal starten met de aanleg van de gracht achter de Kriekmoerstraat. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken doen op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat.  Op dat moment is er geen hinder voor het verkeer.

Vermoedelijk tegen half september zal de aannemer starten met de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat –Tuinbouwstraat. Voor deze werken wordt de Kriekmoerstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk. Deze fase duurt een 6-tal weken. Er wordt een omleiding via Burg. LIonel Pussemierstraat en Roze voorzien.

Voor de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat zal in de Vrombautstraat gewerkt worden met driekleurige lichten zodat het verkeer beurtelings kan passeren. Deze fase duurt een 2-tal weken.

De rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen eind oktober. 

 

De werken van Aquafin maken deel uit van een groter geheel van aanpassingen aan het afvalwatercollectorennetwerk. Met deze werken wordt de werking van het bestaande collectorenstelsel van Eeklo geoptimaliseerd. 

 • Op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat wordt een overstort gebouwd, vanaf deze locatie zal ook een gracht aangelegd worden achter de woningen van de Kriekmoerstraat naar de Vrombautstraat. Ter hoogte van de aansluiting van deze nieuwe gracht op de Vrombautstraat worden de bestaande langsgrachten aangepast. 
 • Ook op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat wordt een aanpassing aan het rioleringsstelsel gerealiseerd. 

 

Aansluitend aan de rioleringswerken zullen asfalteringswerken in de Kriekmoerstraat worden uitgevoerd. Voor deze werken zal de volledige Kriekmoerstraat worden afgesloten. Dit omvat het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag over de volledige straatlengte. Bij deze werken worden de kruispunten benadrukt (de manier waarop wordt later nog bepaald). De fietspaden worden aangelegd in rode asfalt om ook daar een visuele verbetering te bekomen. Ook hier zal het verkeer worden omgeleid via Burg. Lionel Pussemierstraat en Roze.

 


werken 25pct

Wilgenpark - begin augustus 2016 - maart 2017

Naast de renovatie van de appartementsblokken, wordt ook de omgeving aangepakt. Er komt een aaneengesloten groene ruimte die een  ontmoetingsplaats is voor iedereen. De nieuw centrale plek is toegankelijk en bereikbaar en zorgt mede door een goed werkend waterbeleid voor een milieubewuste en ecologische meerwaarde voor de buurt.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Aannemer Hertsens Wegenwerken nv vat fase 1 van de werken aan begin augustus 2016. De einddatum is voorzien rond maart 2017. De tweede fase wordt pas opgestart na de renovatiewerken van woonblok 2. Normaal gezien is dit aansluitend op fase 1 (dus voorjaar 2017).

Met de auto zal de werfzone soms niet toegankelijk zijn.

 

Afgesloten werken 

 

werken voltooid

Collegestraat - 24 september 2016

Op zaterdag 24 september 2016 wordt het begin van de Collegestraat afgesloten wegens een verhuis. De rijrichting van de Vlamingstraat wordt omgedraaid opdat de Vlamingstraat en het verdere gedeelte van de Collegestraat toegankelijk blijven.


werken voltooid

Kerkstraat - 23 september 2016

Op vrijdag 23 september 2016 wordt het begin van de Kerkstraat afgesloten wegens werken aan een woning met een hoogtewerker. Enkel het plaatselijk verkeer kan tot aan de inname van de weg door. Vanaf de Raamstraat is de Kerkstraat terug toegankelijk.

 


werken voltooid

Patersstraat - 19 september - 23 september 2016

Van maandag 19 september tot en met vrijdag 23 september wordt de Patersstraat volledig afgesloten, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Kaaistraat. 

 


werken voltooid

Cocquytstraat - 16 september 2016

Op vrijdag 16 september 2016 wordt de Cocquytstraat deels afgesloten, voor een aansluiting aan de nutsvoorzieningen. De straat is enkel voor het plaatselijk verkeer toegankelijk. De Cocquytstraat is bereikbaar via de Koning Albertstraat tot het kruispunt met de Vlamingstraat. Aan de Vlamingstraat moet het verkeer verplicht linksaf naar de Collegestraat. Vanuit de Collegestraat is het die dag verboden de Vlamingstraat in te rijden.

 


werken voltooid

Cocquytstraat - 5 september - 13 september 2016

Tussen maandag 5 september en vrijdag 13 september wordt gedurende enkele dagen de Cocquytstraat, van het kruispunt met de Koning Albertstraat tot het kruispunt met de Vlamingstraat, volledig afgesloten.

 


werken voltooid

Vlamingstraat - 2 september 2016

Wegens een defect aan de waterleiding is de Vlamingstraat (normaal gezien) tem 17u afgesloten. 


werken voltooid

Garenstraat - 31 augustus 2016 

Woensdag 31 augustus 2016 wordt de Garenstraat aan huisnummer 2A afgesloten voor het verkeer. Je kan vanuit de Garenstraat de Stationsstraat niet bereiken.


werken voltooid

Patersstraat - 31 augustus 2016 

Woensdag 31 augustus 2016 wordt de Patersstraat volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Kaaistraat.


werken voltooid

Balgerhoeke / wegdek langs Schipdonkkanaal - 8 augustus - half september 2016 

Waterwegen en Zeekanaal NV start op maandag 8 augustus 2016 met de herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude Staatsbaan. Om de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen wordt de weg tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken half september afgerond. 

 

Waterwegen en Zeekanaal NV stelde  enige tijd geleden een verzakking vast aan het wegdek en de oever tussen het Afleidingskanaal van de Leie en een kleinere waterloop. Onder deze weg, tussen de Oude Staatsbaan en de Kleine Moerwege, bevindt zich een oude duiker. Deze duiker zorgt ervoor dat het water uit de kleinere waterloop richting het kanaal kan en is dus erg belangrijk voor de waterbeheersing. De aannemer heeft in het voorjaar de nodige maatregelen genomen zodat het water uit de kleine waterloop zijn weg blijft vinden naar het kanaal. 

 

Doorgang voor zwakke weggebruikers

De herstellingswerken aan de weg en de duiker gaan - nu het bouwverlof voorbij is - van start op maandag 8 augustus 2016. Er komt een definitieve oplossing voor de afwatering van de kleine waterloop. Vervolgens zal de aannemer de weg helemaal uitbreken en deze ten slotte volledig vernieuwen. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken anderhalve maand duren. Tijdens de werken wordt een tijdelijke doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers langs de aanpalende weide. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Kleine Moerwege, de Striepe en de Oude Staatsbaan. 


werken voltooid

Oostveldstraat - 11 april - begin september 2016

Vanaf maandag 11 april wordt gestart met de voorbereidende werken om de fietspaden te herstellen in de Oostveldstraat (zone Sportlaan tot aan grens met Lembeke). De fietspaden langs beide zijden van de Oostveldstraat liggen al enige tijd slecht. De stad investeert € 430.000 om het voor de vele (schoolgaande) fietsers comfortabeler te maken. Het fietspad dat nu in klinkers ligt, wordt heraangelegd in rood asfalt. De werken zullen in totaal duren tot 18 juli 2016. 

 

Van 11 tot 18 april is De Watergroep aan het werk aan de noordkant van de straat (kant van Sportlaan), tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat. Op dat ogenblik zijn beide kruispunten vrij voor het verkeer. Vanaf 11 april wordt wel al een deel eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oostveldstraat tot aan de Kriekmoerstraat: verkeer kan enkel vanuit het centrum van Eeklo richting Lembeke rijden. Dit omdat gewerkt wordt in het fietspad en omdat tweerichtingsverkeer te gevaarlijk zou zijn. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via Kriekmoerstraat en Vrombautstraat. De fietsers richting Eeklo worden via Kriekmoerstraat, Veldstraat, Parklaan en Sportlaan gestuurd.

 

Vanaf 18 april 2016 start fase 2: openbreken fietspad tussen Kriekmoerstraat en grens Lembeke aan de noordelijke kant. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke fietspad (kant zwembad) tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat opengebroken. Fietsers die van het stadscentrum richting Lembeke rijden, worden omgeleid langs Zwembadstraat en Lekestraat. Het eenrichtingsverkeer is dan vanaf de Sportlaan tot aan de grens met Lembeke. Autoverkeer dat van Lembeke naar Eeklo wil, dient te rijden via de Gentstraat en de Vaartstraat richting Vrombautstraat. Fietsers die van Lembeke richting Eeklo rijden, worden op grondgebied Lembeke al afgeleid van de Eeklostraat richting Windgatstraat, oude spoorwegbedding, Schaapsdreef, Lekestraat en Zwembadstraat. 

 

STAND VAN ZAKEN 6 MEI 2016

Vanaf maandag 9 mei t;e.m. woensdag 18 mei wordt in de Oostveldstraat – zone tussen Kriekmoerstraat en Sportlaan – aan beide kanten van de weg fundering aangebracht voor het nieuwe fietspad. De betongreppels worden ter plaatse gegoten en er is een korte uithardingsperiode voorzien. 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei van 7 tot 17 uur zal de straat tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Dit om de werken met de glijbekisting veilig te laten verlopen. Er is een omleiding via Sportlaan-Parklaan-Kriekmoerstraat. Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei zal het fietspad geasfalteerd worden.

Vanaf maandag 23 mei zal de Oostveldstraat tussen Sportlaan en Kriekmoerstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer. Vanaf dat ogenblik loopt de omleiding vanuit Lembeke via de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat.

 

STAND VAN ZAKEN BEGIN JUNI 2016

De Oostveldstraat is open voor het verkeer tussen de Sportlaan en de Kriekmoerstraat. In het deel tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke wordt het fietspad aan de noordelijke zijde aangelegd. Het eenrichtingsverkeer richting Lembeke blijft.

 

STAND VAN ZAKEN 20 JUNI 2016

Deze week wordt de aanleg van het fietspad noordzijde Oostveldstraat afgerond. Omdat we kiezen voor het comfort van bewoners/handelaars in de Oostveldstraat, werd – in overleg met de aannemer – besloten om de werken in de straat tijdelijk op te schorten en de volgende fase (aanleg van de fietspaden aan de zuidelijke zijde = straatkant even huisnummers) pas aan te vangen na het bouwverlof.  Zo is er geen risico dat de werken, die enige vertraging opliepen, tijdens het bouwverlof onnodige hinder bezorgen.

 

De aannemer zal de werf opruimen. Bovendien wordt de wegsignalisatie voor de omleiding weggenomen. Daardoor is verkeer in de Oostveldstraat in beide richtingen opnieuw mogelijk. In gewone omstandigheden zullen de werken aan de zuidelijke zijde van de straat hervat worden in de week van 8 augustus.

 

STAND VAN ZAKEN 26 JULI 2016

De aanleg van een nieuw fietspad aan de kant van de pare huisnummers van de Oostveldstraat (zone tussen Kriekmoerstraat en de grens met Lembeke) wordt heraangevat vanaf 8 augustus en zal afgerond zijn op 31 augustus 2016. Een concrete timing wanneer er gebetonneerd en geasfalteerd wordt zal door de aannemer gecommuniceerd worden.

 

Zoals tijdens de eerdere fases zal het autoverkeer enkel richting Lembeke mogelijk zijn.

De fietsers richting Lembeke dienen vanaf de Kriekmoerstraat op het reeds heraangelegde fietspad aan de overzijde te rijden. Fietsers komende van Lembeke worden terug omgeleid via de oude spoorwegbedding.

 


 

Verkeershinder door EVENEMENTEN

 

Kaaifeesten van 30 september tot en met 3 oktober 2016

De feesten en de rommelmarkt van 2 oktober nemen hierbij verschillende straten in, waardoor het plaatselijk verkeer hinder mag verwachten. Een kort overzicht:

 

 1. maandag 26 september 7 uur tot dinsdag 4 oktober 17 uur:
  • verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) - Gebroeders Van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 15), Zuidmoerstraat (huisn° 104-huisn° 106).
  • Dullaert open: De toegang van volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) en Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 12).
  • Is de Dullaert afgesloten: De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen op het Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 12A-huisn° 15). De toegang tot volgende straten en pleinen of  gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”: Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestyneplein, Dullaert. 

 2. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd. Deze maatregel is van toepassing op:
  • vrijdag 30 september 2016 van 17.30 uur tot 24 uur
  • zaterdag 1 oktober 2016 van 14.00 uur tot 24.00 uur
  • zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

 

Rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 2 oktober 2016: 

 

 1. zaterdag 1 oktober 2016 van 21.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 7.00 uur:
  • verboden te parkeren en stil te staan in de Industrielaan.
 2. zaterdag 1 oktober 2016 van 18.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 21.00 uur:
  • verplicht te parkeren deels op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in Engelendale.
 3. zondag 2 oktober 2016 van 00.00 uur tot 21.00 uur:
  • verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Blekerij, Broeders van Liefdestraat, Broedersplein, Ganzepoel, Hendrik Consciencestraat, Jan Breydelstraat, Kaaistraat, Kloosterakker, Kraaiweg, Leikensweg, Murkelstraat, Pieter De Coninckstraat, Raashekke, Schuttershof, Visstraat, Zandstraat, Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Zandstraat.
 4. zondag 2 oktober 2016 van 01.30 uur tot 21.00 uur:
  • verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Dullaert, Euerardstraat, Zuidmoerstraat (tussen de Dullaert en de Visstraat), Burggravenstraat en Krügercomplex (volledig)
 5. zondag 2 oktober 2016 van 4.00 uur tot 21.00 uur:
  • De toegang tot volgende straten en pleinen of  gedeeltes zijn verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd kaarthouders” (marktzone): Blekerij,  Broeders van Liefdestraat, Broedersplein, Burggravenstraat, Dullaert, Euerardstraat, Ganzepoel, Jan Breydelstraat, Kaaistraat, Krügercomplex (volledig), Pieter De Coninckstraat, Raashekke, Schuttershof, Visstraat, Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat.
  • De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’: Collegestraat en Patersstraat
  • Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat – Gulden Sporenstraat – Hendrik Consciencestraat – Leikensweg – Zandstraat – kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.
 6. zondag 2 oktober 2016 tussen 17.30 uur en 18.30 uur:
  • De rijrichting wordt in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan omgedraaid: Collegestraat, Patersstraat, Kaaistraat en Visstraat. Het verkeer zal verlopen in richting Zuidmoerstraat → N9.
 7. zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur:
  • De aansluiting van de Dullaert met de Zuidmoerstraat blijft afgesloten.

 

Dag van de Klant op zaterdag 24 september 2016

Zaterdag 24 september vindt de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. Op die dag wordt u bij heel wat Eeklose winkels verwend. De stad doet er opnieuw een extra inspanning bovenop met allerlei acties en animatie tussen 13 en 18 uur.

Op zaterdag 24 september mag je tussen 13 en 18 uur niet parkeren of stilstaan op het marktplein.

 

70’s Cycle Run Classic Sprint op zondag 4 september 2016

 

PARKEREN

Op zondag 4 september 2016, tussen 8u en 20u, is het verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe 
 • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Ringlaan. 

 

TOEGANG

De toegang is op zondag 4 september 2016, tussen 8u en 20u, verboden tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan voor alle voertuigen:

 • Ringlaan, tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe 
 • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de Ringlaan. 

 

OMLEIDING

Er wordt op zondag 4 september van 8u tot 20u een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Ringlaan/Industrielaan - Industrielaan - Slachthuisstraat met het kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd. 

 


 

 

2016

werken in augustus 2016 

werken in juli 2016 

werken in juni 2016

werken in mei 2016 

werken in april 2016 

werken in maart 2016 

werken in februari 2016 

werken in januari 2016 

 

2015

werken in december 2015

werken in november 2015

werken in oktober 2015 

werken in september 2015

werken in augustus 2015

werken in juli 2015 

werken in juni 2015 

werken in mei 2015 

werken in april 2015 

werken in maart 2015 

werken in februari 2015 

werken in januari 2015 

2014

werken in december 2014 

werken in november 2014

werken in oktober 2014 

werken in september 2014

werken in augustus 2014 

werken in juli 2014 

werken in juni 2014 

werken in mei 2014

werken in april 2014 

werken in maart 2014 

werken in februari 2014 

werken in januari 2014

 

 


Zoeken