Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2010 / januari-februari / Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - NV ELECTRABEL van 17 februari tot 19 maart 2010

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - NV ELECTRABEL van 17 februari tot 19 maart 2010

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door NV ELECTRABEL gevestigd Regentlaan 8 te 1000 Brussel, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, ten noorden van de N49 tussen de Sint-Laureinsesteenweg, de Grote Boterhoek en Maroyendam te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie A, nr(s) 139, 155, 165, 166, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : exploitatie van een windmolenpark met 3 windmolens met volgende rubrieken:

12.2.2 - transformator windturbine (3 x max. 3350 kVA) 20.1.6.1.c - windturbine (3 x max. 3000 kW)

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 17 februari 2010 tot 19 maart 2010 alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur (behalve vrijdagnamiddag) ter inzage van het publiek op de Milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 | 218 28 20).
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eeklo, 17 februari 2010
De burgemeester,
get. K. LOETEZoeken