Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2010 / juli-augustus / Bekendmaking bodemsaneringsproject

Bekendmaking bodemsaneringsproject

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat een bodemsaneringsproject, opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige Envirosoil nv, is ingediend voor BOFAS vzw, aan de Pastoor De Nevestraat 59 (voormalig tankstation) te Eeklo, kadastraal bekend: Eeklo, afdeling 2, sectie E, perceelnummers 412L, 142C en 145F.

Het voornoemde bodemsaneringsproject omvat onder meer de hiernavolgende activiteiten die krachtens het decreet van 25 juni 1985 betreffende de milieuvergunning vergunningsplichtig zijn:

  • rubriek 2.3: Grondwateronttrekking inclusief drijflaagverwijdering met een debiet tussen 500 en 30.000 m³/jaar
  • rubriek 3.1: Afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen (inclusief gevaarlijke stoffen – bijlage 2C Vlarem I)


Het bodemsaneringsproject ligt gedurende de periode van 16 juli 2010 tot 15 augustus 2010 ter inzage van het publiek bij de stedelijke technische dienst, milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo.

Gedurende die periode kan eenieder schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.


(17 juli 2010)

Gerelateerd nieuws
milieu

Gerelateerd nieuws
bodemsaneringsproject


Zoeken