Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2010 / november-december / Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - Provinciebestuur Oost-Vlaanderen van 4 december 2010 tot 3 januari 2011

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - Provinciebestuur Oost-Vlaanderen van 4 december 2010 tot 3 januari 2011

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het PROVINCIEBESTUUR OOST-VLAANDEREN gevestigd Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Roze 131 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie D, nr. 45/M, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een technische school met volgende rubrieken...

 • 3.2.2.a - lozen van 4200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, meer dan 20 inwonersequivalent, in centraal gebied
 • 4.3.c.2.2 - spuitcabine atelier hout en atelier bouw (totaal 24,5 kW)
 • 12.2.1 - transformatoren: 2 x 630 kVA, 1 x 400 kVA en 1 x 100 kVA
 • 16.3.1.1 - diverse luchtcompressoren (70 kW) en diverse koelinstallaties (30 kW)
 • 16.7.2 - opslag gassen in verplaatsbare recipiënten: waterinhoud van 1960,2 liter
 • 17.3.3.2.b - opslag van corrosieve, schadelijke, irriterende en oxiderende producten: 1300 kg/liter
 • 17.3.5.1 - opslag van P2-producten: 870 kg/liter
 • 17.3.6.1.b - opslag van P3-producten: 400 kg/liter
 • 17.3.7.1 - opslag van P4-producten: 1300 kg/liter
 • 17.3.8.1 - opslag van milieugevaarlijke producten: 300 kg/liter
 • 17.4 - opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 25 liter of 25 kg : totaal 100 kg/liter
 • 19.3.2.b - werkplaats voor houtbewerking: 400 kW (incl. houtstofafzuiging)
 • 23.2.1.b - spuitgietmachine: 34 kW
 • 24.4 - 6 laboratoria
 • 29.5.2.3.b - werkplaatsen metaal: 555 kW
 • 30.1.2 - betonmolens en meng- en breekmolen afdeling bouw en steenbewerkingstoestellen en elektromotoren: 170 kW
 • 43.1.3 - stookinstallaties 5340 kW
 • 46.1.b - wasserij: 13 kW


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 4 december 2010 tot 3 januari 2011 alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur ter inzage van het publiek op de Milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 | 218 28 20).

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Eeklo, 4 december 2010
De burgemeester,
get. Koen Loete


Zoeken