Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2011 / januari / Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - I.V.M. van 19 januari tot 18 februari 2011

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - I.V.M. van 19 januari tot 18 februari 2011

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland gevestigd Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor de wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden
van een inrichting van klasse 1 op de percelen gelegen, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie L, nr(s) 506/B, 508/D, 511/D, een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden aan te vragen.

Artikel 3 §2 bijzondere voorwaarden m.b.t. de bestaande winning in het Ledo-Paniseliaan van de milieuvergunning van 17 januari 2002 stelt dat: 'Onmiddellijk na de ingebruikname van de energierecuperatie dient één van de twee diepe winningsputten van 69 m te worden afgedekt en opgevuld conform de bepalingen van afdeling 5.53.5 van Vlarem II. De andere winningsput van 69 m dient eveneens onmiddellijk na de ingebruikname van de energierecuperatie, te worden afgewerkt als peilput, d.w.z. dat:

  • de pomp moet verwijderd worden
  • de putbuis bovenaan moet worden voorzien van een waterdichte afneembare putkop
  • de toezichtskamer in stand dient gehouden te worden, of aangelegd indien afwezig, zodanig dat de put toegankelijk blijft en gevrijwaard wordt van beschadiging (of verontreiniging) vanaf het maaiveld.

 

Gevraagd wordt om dit artikel te mogen wijzigen als volgt:
'Onmiddellijk na de ingebruikname van de energierecuperatie dient één van de twee diepe winningsputten van 69 m te worden afgedekt en opgevuld conform de bepalingen van afdeling 5.53.5 van Vlarem II. De andere winningsput van 69 m dient na de ingebruikname van de energierecuperatie, te worden afgewerkt als peilput, indien dit realiseerbaar is.

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 19 januari 2011 tot 18 februari 2011 alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur (behalve vrijdagnamiddag) ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 | 218 28 20).

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eeklo, 19 januari 2011
De burgemeester,
get. Koen LOETE


Zoeken