Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / april 2014 / Eeklo vraagt behoud aantal piekuurtreinen

Eeklo vraagt behoud aantal piekuurtreinen

Het College van burgemeester en schepenen vraagt met aandrang de voorgestelde wijziging van dienstregeling van de NMBS aan te passen in functie van de noden van Eeklo en de regio met behoud van twee treinen per uur tijdens de piekuren. Ook TreinTramBus trekt aan de alarmbel.

Als uitgangspunt wordt een gezamenlijk voorstel van het stadsbestuur en TreinTramBus vooropgesteld. Het stadsbestuur vraagt ook dringend een overleg met NMBS hierover. Op de gemeenteraad van maandag 28 april wordt hierover een motie ingediend.

De stad Eeklo kreeg inzage in de geplande nieuwe treindienstregeling van de NMBS. Deze zou ingaan in december 2014. De stad kan niet akkoord gaan met het voorstel om het aantal treinen te reduceren, vooral niet tijdens de spitsuren.

Naar jaarlijkse gewoonte wijzigt de NMBS in december haar dienstregeling. De nieuwe dienstregeling voor december 2014 is voor Eeklo onacceptabel aangezien er geen extra treinen meer zijn in de spitsuren. De NMBS koos voor een starre dienstregeling. Om diverse redenen is de stad hier niet mee akkoord:
 • Eeklo heeft een grote scholengemeenschap, AZ Alma (fusiekliniek voor het Meetjesland) is in opbouw en de uitbreiding van KMO-zones en het volop bouwen van eengezinswoningen in verkavelingen maken dat Eeklo een stad is in volle ontwikkeling. De bereikbaarheid, toegankelijkheid en mobiliteit van de stad staan hierdoor onder grote druk;
 • met het herwerken van het mobiliteitsplan is de nodige aandacht gegeven aan het item openbaar vervoer. Daarin is opgenomen dat Eeklo volgens het STOP-principe zal werken, wat ook tot uiting zal komen in de hercategorisering van de N9 en het doortrekken van de zuidelijke ring. Hierbij ging Eeklo gesprekken aan met De Lijn en werd de vraag overgemaakt aan NMBS om mee te werken aan de uitbouw van het Meetjeslandse vervoersknooppunt. Een eerste resultaat is dat de stationsomgeving een grondige herwaardering zal krijgen die in 2017 zal voltooid zijn. Het gaat echter niet alleen om een mooie, ruimtelijke omgeving. De stad Eeklo heeft in haar beleidsplan opgenomen om de lijn 58 van NMBS te herwaarderen en de frequentie van de treinen te verhogen teneinde aan het STOP-principe, de doelstellingen van de hercategorisering van de N9 en het doortrekken van de zuidelijke ring te voldoen. De nieuw voorgestelde dienstregeling van NMBS is juist het tegenovergestelde en een afbouw van het huidige (al beperkte) aanbod voor Eeklo.
 • de stad Eeklo deed onlangs twee investeringen om het Meetjeslandse vervoersknooppunt mee te helpen uitbouwen. Met de aanleg van de goederenkoer als gratis randparking (132 parkeerplaatsen) en de financiering van het fietspunt waar blue bike bij hoort, wil de stad Eeklo duidelijk maken dat zij achter het STOP-principe staat en werk wil maken met het promoten en ondersteunen van het openbaar vervoer. Met de financiering van deze twee projecten wil de stad Eeklo ook de toeristische sector ondersteunen. De stationsomgeving ligt op een strategische plaats waar fietsknooppunten vertrekken. In dit kader is het belangrijk dat Eeklo ontsloten wordt door een goede dienstverlening van het openbaar vervoer en voldoende aansluiting geeft naar andere steden. Het is daarbij belangrijk om voor de week- en weekenddienst dezelfde dienstregeling te behouden.

CIJFERS EN UREN

Treinregeling nu:
Eeklo naar Gent:
 • 1ste trein om 6.20 uur, gevolgd door enkele spitstreinen: 7.15 uur, 7.55 uur, 8.43 uur
 • daarna telkens vertrek uit Eeklo om xx.43 uur
 • avondspitstrein om 16.25 uur
 • laatste trein om 21.43 uur.
 
Gent naar Eeklo:
 • 1ste trein komt toe in Eeklo om 7.10 uur
 • daarna nog een trein om 7.47 en 8.35 uur
 • daarna telkens aankomst in Eeklo om xx.17 uur
 • de laatste trein naar Eeklo vertrekt in Gent om 21.41 uur (en komt aan in Eeklo om 22.17 uur).

Uit de tellingen van de NMBS (jaarlijks in oktober, op een weekdag en in het weekend) blijkt dat het aantal treinreizigers in Eeklo sedert 2004 een stijgende trend kent: 1016 instappende reizigers (weekdag, zaterdag, zondag) in 2004, 1371 in 2012. De jongste jaren stijgt dit per jaar met 5 à 10%.

De NMBS stelde bij een meting in november 2013 ook vast dat er in de ochtendspits (5 tot 9 uur) 539 reizigers vertrekken en 190 reizigers toekomen in het station van Eeklo. Van die 539 vertrekken er 415 (= 75%) tussen 7 en 8 uur. Vóór 6 uur ’s morgens maken maar 23 reizigers gebruik van de lijn Eeklo-Gent.

Een dienstverlening zoals voorgesteld vanaf december 2014 zou catastrofaal zijn voor Eeklo:
 • de eerste trein vervroegt naar 5.13 uur, maar op dat uur is zo goed als niemand op de baan
 • er is voortaan maar één trein per uur meer, telkens 13 minuten na het uur. Dat is in de ochtendspits een achteruitgang van frequentie met 25%
 • het vertrek om 16.13 uur uit Eeklo is te vroeg voor de scholen
 • in Gent Dampoort moet er de ganse dag van xx.38 uur tot xx.01 uur gewacht worden op de trein naar Antwerpen. Dit betekent 23 minuten wachttijd. In de andere richting betekent het 22 minuten wachttijd.
 • de laatste trein uit Gent-Sint-Pieters zou vertrekken om 21.12 uur, wat 30 minuten vroeger is dan nu en daarmee zowat de vroegste laatavondtrein op het ganse net.

trein station 500

De stad Eeklo maakte samen met TreinTramBus een tegenvoorstel op. Er is hierbij rekening gehouden met alle aspecten zoals leerlingen, werknemers, bezoekers voor Eeklo alsook met het materieel en inzet van NMBS. Dit voorstel is voor de stad het uitgangspunt om een gesprek aan te gaan met de NMBS.

In dit tegenvoorstel (zie hieronder):
 • zou de ochtendspitsdienst behouden blijven zoals nu, met eenzelfde inzet van materiaal: de eerste trein om 5.45 uur, gevolgd door 6.25, 7.05 en 7.45 uur. Verder elk uur om xx.45 uur. In de avondspits is er om 16.25 uur, 17.05 en 18.25 uur een trein, gevolgd door treinen om 19.25, 20.25 en 21.25 uur.
 • past de scholierentrein om 16.25 uur beter in de schooluren.
 • blijft de laatste trein uit Gent naar Eeklo (vertrek om 21.42 uur) onveranderd.
 • is er een veel dichtere avondspits met meer mogelijkheden, zonder bijkomende inzet van materieel.
 • zijn de aansluitingen beter.

trein 

 

Reizigersvereniging TreinTramBus protesteert ook tegen de verslechtering van het treinaanbod in december. De trein dient te trein een volwaardig alternatief voor de auto te worden op de oververzadigde N9. Met het huidige NMBS-plan lukt dat niet.
De NMBS maakte onlangs zijn nieuwe vervoersplan bekend. In de nieuwe dienstregeling, die ingaat in december van dit jaar, gaat Eeklo er fors op achteruit: er zou geen enkele P-trein meer rijden en een rit naar bijvoorbeeld Antwerpen wordt een kwartier trager.
Jan Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus, verduidelijkt: “Voor een aantrekkelijk treinaanbod zou er best de hele dag door elk half uur een trein rijden. Met de huidige spoorinfrastructuur is dat niet mogelijk, omdat de treinen elkaar tussen Eeklo en Wondelgem niet kunnen kruisen. Op korte termijn kiezen we daarom voor een ‘second best solution’, maar een uitbouw van de infrastructuur door Infrabel blijft natuurlijk het streefdoel.”
TreinTramBus werkte daarop een alternatief voorstel uit  waarbij in de spits ongeveer om de 40 minuten een trein van Eeklo naar Gent rijdt. “Het is de best haalbare oplossing op dit ogenblik”, besluit Vanseveren. Ook de Stad Eeklo steunt dit voorstel en zal het dossier aan de NMBS overmaken.

 


Zoeken