Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / augustus 2014 / In memoriam Christ De Crop

In memoriam Christ De Crop

De voormalig hoofdinspecteur van politie en stadsceremoniemeester overleed op 31 juli 2014.

Christ startte bij de politie op 1 juli 1969 en werd inspecteur in 1982, om te promoveren tot hoofdinspecteur in 1989, een functie die hij tot op zijn pensioen op 1 november 2001 uitoefende. 

Hij deed 32 jaar succesvolle dienst onder het dienstnummer 13 (!) bij de politiecommissarissen Albert Van Der Bruggen, Jean Leroy en Carlos Boone en onder de burgemeesters Maurice Goethals, Pieter Van Ghyseghem, Alfons Coppieters, Roni De Waele, Erik Matthijs en mezelf. Altijd beschikbaar voor mensen in nood ( eens agent, altijd agent) en pionier in België voor de geluidscontrole bij geluidshinder. 
Naast het vlekkeloos uitoefenen van zijn politionele taken nam hij het ganse sociaal gebeuren van de politie op zich, met de onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote Anny Stul. De jaarlijkse mosselsoupers, politiefeesten, BBQ’s en nieuwjaarsrecepties liggen bij iedereen in het geheugen als mooie souvenirs. 

Als ceremoniemeester van ons Stadsbestuur volgde hij in 1977 Freddy De Smet op, en sindsdien werden de plechtigheden van 11 juli, de Nationale Feestdag, 11 november, het Feest van de Dynastie, de plechtigheden namens de Stad Eeklo op het Canadees Kerkhof in Adegem, Rieme en Oostakker op een stijlvolle wijze geleid. In deze functie waren er ook bijzondere gebeurtenissen: in 1995 de Bevrijdingsfeesten van Eeklo, nadien het Eeuwfeestconcert van De Welgezinden in aanwezigheid van Kroonprins Filip, de Nationale Feestdag van 1993 met een Te Deum dat werd bijgewoond door de leden van de Koninklijke Familie: de Prinsen Filip, Laurent en Lorenz en Prinses Astrid ,  en de ontvangst van Z.E. de Ambassadeur van de Verenigde Staten in 2011. 
De laatste maanden leidde hij Anja Matthijs op tot zijn waardige opvolgster. 

Christ De Crop stichtte in 1976 het Genealogisch Tijdschrift De Eik, en was er tot 2009 de secretaris en penningmeester van. De speciale Ecrevisse-publicatie, de biografieën van de  Eeklose pastoors en het eeuwfeest van de Sint-Vincentiuskerk zijn standaardwerken  geworden. 

Sedert 1976 was Christ De Crop medewerker op het Stadsarchief en hulparchivaris. Zijn inzet voor het inventariseren van de archiefstukken, het onthaal en de ondersteuning aan de archiefbezoeker en de medewerking aan het Magnum Opus “De Geschiedenis van de Stad Eeklo” n.a.v. 750 jaar Eeklo in 1990 waren 

Christ De Crop was ook de eerste groenverantwoordelijke bij de Stad Eeklo voor de wijk Kleine Landeigendom, een functie die hij een kwarteeuw (1985-2010) voortreffelijk waarnam, en promotor van de bebloemingswedstrijden en de Eeklo-net-acties. 

Christ was ook lid  van het Koninklijk Mannenkoor De Welgezinden en het Gregoriuskoor van de Sint-Vincentiuskerk. 

Eveneens was hij een eminent bestuurslid sinds 1977 van de VVV van Eeklo, bijna een halve eeuw promotor van de toeristische functie van de hoofdstad van het Meetjesland. Het (voor)zingen van het Herbakkerslied en het lied van Lotjen waren zijn hitnummers. 
Zijn laatste groot project binnen de VVV was het maken van 3.500 unieke foto’s van de uitgevoerde renovatiewerken aan de toren van de Sint-Vincentiuskerk,  alsook van de wijde omgeving. 

christdecrop


Voor zoveel verdienste werd hij terecht onderscheiden als Ridder in de Eeklose Herbakker en kreeg hij in 2010 de Medaille van Stadsverdienste. 

Een halve eeuw van dienstbaarheid en engagement worden verpakt in de herinneringen  en maken plaats voor grote  waardering voor zijn vele werk. 
Als rasechte Eeklonaar met een uitgesproken mening, als “pater familias” met  een even toegewijde echtgenote Anny Stul, met wie hij 48 jaar gehuwd was, vader van twee zonen: Gert en Pieter en grootvader van Wout, Lina en Lyes en als veelzijdige man die in vele Eeklose projecten en dingen aanwezig was als krachtige motor. Een ongeneeslijke kanker liet deze motor sputteren en viel vandaag stil. 

We zijn Christ De Crop veel dank verschuldigd voor zijn groot engagement en zijn mooie leven in dienst van zijn gezin, de politie, de stad en haar verenigingen. 

De uitvaart is op zaterdag 9 augustus om 11 uur in de dekanale Sint-Vincentiuskerk met Deken Wilfried Van Wilder als voorganger. 

Burgemeester Koen Loete 

Eeklo, 31 juli 2014 

Gerelateerd nieuws
de crop

Gerelateerd nieuws
ceremoniemeester


Zoeken