Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / augustus 2014 / PMD-weeszakkenactie leidt tot grote verbetering

PMD-weeszakkenactie leidt tot grote verbetering

Het percentage correct aangeboden PMD-zakken bij de Eeklose gezinnen die meededen aan de actie van IVM, Fostplus en de stad steeg van 45 naar 100 % ! Ook de mensen die niet actief meededen maar wel gesensibiliseerd werden, sorteerden op het eind van de proefperiode voor 88% op een juiste manier.

De stad Eeklo, afvalintercommunale IVM en Fost Plus hebben gedurende 3 maanden de problematiek van PMD-weeszakken in de centrumstraten grondig aangepakt.

Weeszakken zijn PMD-zakken die na ophaling blijven staan omdat ze één of meer afvalstoffen bevatten die niet tot het PMD behoren. Normaliter moeten inwoners de geweigerde zak terug binnen nemen en deze bij een volgende PMD ophaling correct (dus zonder de foute verpakking) aanbieden. In zones waar PMD-zakken gegroepeerd worden aangeboden is het evenwel niet evident te achterhalen wiens PMD-zak werd geweigerd. Daarom bleven deze zakken gewoon buiten staan en werden het … weeszakken.

EekloNET signaleert het probleem al geruime tijd: na elke ophaling blijven er in de centrumstraten enkele geweigerde PMD-zakken staan. De meeste daarvan worden ’s avonds door de inwoners terug binnen genomen, maar hier en daar blijft een blauwe zak op de stoep verweesd achter. Een doorn in het oog van de buren, passanten, winkeliers en de stadsdiensten.

PERSOONLIJKE AANPAK

Gedurende 3 maanden werd met inwoners actief gecommuniceerd over de kwaliteit van hun PMD-zak; de moeilijke sorteerregels werden geval per geval uitgelegd. Het project spitste zich toe op de inwoners van het Koningin Astridplein, de Stationsstraat, de Markt, de Molenstraat, Boelare en Koning Albertstraat en liep van medio maart tot eind mei. Halverwege het project werd ook het Van Hoorebekeplein aan het traject toegevoegd. 


Om de communicatie met de inwoners te verzorgen, evenals de controletellingen te doen, stelde de IVM een PMD-watcher aan. 

 

Aan alle geselecteerde adressen werd een informatiepakket bezorgd met de vraag om aan het project deel te nemen. Deelnemen kon door het kleven van stickers met een persoonlijke code op de blauwe zak, telkens deze werd aangeboden voor de PMD-ophaling.  In totaal waren 1.234 unieke codes in omloop. Deze waren enkel identificeerbaar bij de stad Eeklo.

sticker-nummer PMD actie 480

 

Bij elke ophaling ging de PMD-watcher na welke zakken met codes correct werden aangeboden, dan wel welke zakken met codes een of meer foutjes bevatten. De bewoners die de codes gebruikten kregen feedback na elke ophaling: er werd uitgelegd wat er fout was en hoe dit in de toekomst kon worden vermeden.

OOK EFFECT BIJ NIET-DEELNEMERS

Ook de zakken zonder code werden gecontroleerd. In de appartementen ter hoogte van de plaats waar deze zak werd aangetroffen, werd bij de inwoners die géén code hadden gebruikt schriftelijke feedback gegeven over de foute PMD-zak die werd aangetroffen, met uitleg wat er fout was en hoe dit in de toekomst kon worden vermeden. Zo werden ook de inwoners bereikt die tijdens het project géén codesticker gebruikten.
Deze controle en communicatie gebeurde gedurende 5 ophalingen.

 

In totaal werden tijdens het project 2.244 zakken gecontroleerd op het geselecteerde traject. Hiervan droegen 921 een code (dus 1.323 zakken werden zonder code aangeboden).

 

Er werden in totaal 406 codes gebruikt. Bij de eerste ophaling bleek minder dan de helft van de zakken met codesticker correct aangeboden (48% in Boelare en Koning Albertstraat, 53% op de Markt, het Koningin Astridplein en de Stationsstraat en 44% in de Molenstraat). Bij de derde ophaling werd al 99% gescoord, om bij de laatste ophaalronde 100% correct aangeboden PMD-zakken te noteren.

 

BIJNA VOLMAAKTE PMD-SORTERING

Uit de analyse blijkt dat - gedurende de projectduur - bij inwoners die bewust aan de actie hebben deelgenomen door op de PMD-zak een codesticker te kleven, na feedback door de PMD-watcher, het percentage correct aangeboden PMD-zakken is gestegen van ca. 45% bij aanvang van het project tot 100% op het einde van het project.

Ook bij inwoners die geen code hebben gebruikt, werd een ‘verbetering’ vastgesteld. Het percentage correct aangeboden PMD-zakken steeg tot 88% op het einde van het project. Wellicht kende de sensibilisatie naar het correct aanbieden van PMD ook hier een positief effect. Er is dus na afloop van het project een aanzienlijke globale verbetering merkbaar. 

 

'P' IS MOEILIJKST

De meeste fouten worden gemaakt tegen de ‘P’-fractie. PMD staat immers voor Plastic flessen en flacons, metalen en drankverpakkingen. De ‘P’ wordt nog teveel gezien als een verzamelnaam voor alle ‘plastics’. Derhalve worden vaak plastic doosjes, schoteltjes en folies aangetroffen. De klassiekers ‘botervlootje en yoghurtpotje’ worden ook nog al te vaak in de blauwe zak gestopt.

Het project heeft geleerd dat regelmatige feedback over de sorteerregels loont. Daarom zullen in de toekomst regelmatig 'opvolgingssteekproeven’ nodig zijn. Op 24 juni vond een eerste controletelling plaats: in totaal werden op het hele traject amper 14 PDM-zakken geweigerd door de ophalers. Hiervan bleven uiteindelijk 7 zakken als ‘weeszak’ over (omgerekend: op 0,5% van het totaal aantal adressen werd een weeszak aangetroffen)

De inwoners die tijdens de duur van het project een of meerdere keren een codesticker op de PMD-zak hebben gekleefd, krijgen een attentie als dank voor hun medewerking en bijdrage tot het resultaat: een waardebon in Kringwinkel Meetjesland.

 

ivm pancarte web

 


Meer informatie over het PMD project
IVM – 09 377 82 11 – ivm@ivmmilieubeheer.be
IVM o.v. Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo

 

 


Zoeken