Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / juli 2014 / Stad mag elektrische Eandiswagen uittesten

Stad mag elektrische Eandiswagen uittesten

Distributiebedrijf Eandis overhandigde op 18 juli 2014 een elektrische wagen aan de stad Eeklo.

Eandis stelt deze wagen gedurende drie maanden gratis ter beschikking van de stad.  Op die manier maakt het stadsbestuur van Eeklo kennis met elektrische mobiliteit.  Bovendien wordt de stad via Eandis partner in het EVA-project dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit onderzoekt en aanpakt.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.

In het kader van het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) heeft Eandis de afgelopen twee jaar op 71 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd.  Eandis wil zo komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier worden ook de doelstellingen van het EVA-project ingevuld om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas - waaronder Imewo - heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen en ze te laten kennismaken met de eigenschappen en de mogelijkheden van elektrische wagens.

De elektrische wagen die op 18 juli 2014 aan het stadsbestuur van Eeklo werd overhandigd, is een Renault Kangoo. De wagen wordt gedurende drie maanden gratis ter beschikking gesteld van de stad.

Het aanbod van Eandis sluit perfect aan op het beleid van de stad dat staat voor een meer leefbare, gezonde en schone leefomgeving met minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling te versnellen.
(Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB).

 


Verdere uitbouw milieuvriendelijk stadswagenpark

Het testen van een elektrische wagen van Eandis betekent bij de stad Eeklo niet het plots inslaan van een milieuvriendelijke piste. De stad heeft namelijk al 8 CNG-voertuigen lopen.  CNG staat voor compressed natural gas (aardgas onder druk). Een negende voertuig werd eind juni 2014 besteld maar is nog niet geleverd.  Dit laatste voertuig werd besteld via een groepsaankoop, georganiseerd door Imewo/Eandis.  Het betreft een bestelkipwagen met dubbele cabine van het merk en type Iveco Daily.  Deze bestelkipwagen is, op de modeljaaruitvoering na, identiek aan de 2 bestelkipwagens van de groendienst.  Het nieuwe voertuig zal ingezet worden voor de nog op te richten tewerkstellingsploeg EekloNet+.

Daarnaast beschikt de stedelijke groendienst nog over een grote verhoogde gesloten CNG-bestelwagen Iveco Daily. De karweidienst nam in 2012 eveneens een CNG-bestelkipwagen in dienst (ook Iveco Daily). De voorbije jaren werden ook 4 kleinere CNG-camionettes aangekocht (Opel Combo).  Deze worden vooral gebruikt door de werkcontroleurs van de technische dienst.

De CNG-voertuigen worden getankt aan een eigen CNG-laadstation, aangekocht in het najaar van 2010. Voor 2015 wordt de aankoop van een CNG-containervrachtwagen vooropgesteld.  De aankoop ervan zal onder meer afhangen van het ter beschikking zijn in Eeklo van een zogenaamd fast-fill gastankstation.

CNG is samengeperst aardgas (methaan), het schoonste verkrijgbare (fossiele) alternatief voor de huidige autobrandstoffen. De actieradius van een aardgasvoertuig ligt meestal tussen de 250 en 350 km.
Voordelen aardgas:

  • rijden op aardgas is goedkoop en vermindert de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden tot nihil. Er is geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals bij diesel, benzine en LPG;
  • rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot op de hele keten, van productie tot de uitlaat, met 12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine;
  • het rijden op aardgas vervuilt de lucht minder dan benzine en diesel, uitgaande van de uitstoot van stoffen over de hele keten;
  • de wereldaardgasvoorraden zijn veel groter dan de olievoorraden;
  • met het rijden op aardgas realiseren we de infrastructuur voor het rijden op het duurzame en schone groen gas (een auto op CNG kan ook op biogas rijden!);
  • rijden op aardgas betekent kiezen voor een veilige brandstof.

 

Verder wordt ook gedacht aan samenwerking inzake autodelen (www.cambio.be) en wordt er gepromoot om meer met de fiets van en naar het werk te gaan via het Blue-bikeproject.

 

elektrischeautoeeklo 500 JS 

(Joeri Seymoertier)

 


Zoeken