Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / juli 2014 / bekendmaking milieuvergunningsaanvraag DATS van 29 juli tot 28 augustus 2014

bekendmaking milieuvergunningsaanvraag DATS van 29 juli tot 28 augustus 2014

voor de nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse 1 door N.V. DATS 24 aan de Leopoldlaan 58 te 9900 Eeklo.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door N.V. DATS 24 wonende Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Leopoldlaan 58 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie A, nr(s) 705/B 2, 705/W, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het exploiteren van een tankstation met volgende rubrieken :

  • 3.4.1.a - Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/h: 141 m³ per jaar
  • 12.2.1 - Transformatoren: 100 kVA
  • 16.3.2.1.b - Compressor CNG: 45 KW
  • 16.8.2 - Opslag aardgas: 4.374 liter
  • 16.9.d - Verdeelinstallatie CNG: 1 Stuk
  • 17.3.4.2.a.3 - Opslag benzine: 70.000 liter
  • 17.3.6.2.a - Opslag diesel: 90.000 liter
  • 17.3.9.3 - Verdeelpistolen: 12 Stuks

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 29 juli 2014 tot 28 augustus 2014 alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 | 218 28 20).
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eeklo, 29 juli 2014

De burgemeester,
get. Koen LOETE

 


Zoeken