Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / juni 2014 / bekendmaking milieuvergunning vzw College O.-L.-V-ten-Doorn

bekendmaking milieuvergunning vzw College O.-L.-V-ten-Doorn

voor het hernieuwen en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door V.Z.W. COLLEGE O.-L.-V-TEN-DOORN gevestigd Zuidmoerstraat 125 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Zuidmoerstraat 125/129 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 2 AFD, sectie F, nr(s)  0625C, 0633T, 0633V, 0633W, 0636D, 0645G,  0657G, 0677A  3, 0677B  3, 0677C  3, 0677G  2, 0677M  2, 0677N  2, 0677V  2, 0677W  2, 0677X  2, 0677Y  2, 0677Z  2, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor basisonderwijs en secundair onderwijs met volgende rubrieken : 

 

 • 3.4.1.a - lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van 10000 m³/jaar
 • 12.2.1 - transformatoren: 650 kVA
 • 16.3.1.1 -  koel- en vriescellen, airco, compressoren: 28,75 kW 
 • 17.3.6.2.a -  opslag mazout: 72000 liter
 • 17.4 - gevaarlijke stoffen: opslag producten: 369,67 kg 
 • 19.3.1.b - machines vast opgesteld houtbewerking: 13,19 kW 
 • 24.4 - labo's: 17 lokalen 
 • 29.5.2.1.b - machines vast opgesteld metaalbewerking: 37,12 kW
 • 32.2.2 - polyvalente zaal
 • 39.3 - lagedrukstoomketels: 718 liter
 • 43.1.3 - verwarmingsinstallaties: 7456 kW 
 • 53.8.1 - grondwaterwinning van 490 m³/jaar

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 10 juni 2014 tot 10 juli 2014 alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur (behalve vrijdagnamiddag) ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel:.09 | 218 28 20).

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Eeklo, 10 juni 2014

 

Gerelateerd nieuws
miieuvergunning


Zoeken