Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / maart 2014 / Enquête voor handelaars in stadscentrum

Enquête voor handelaars in stadscentrum

Het stadsbestuur en de handelaars organiseren i.s.m. de Economische Raad een bevraging bij alle handelszaken in het centrum. De enquête polst naar een vernieuwde interesse voor samenwerking tussen de verschillende winkelstraten en wil zo impulsen geven aan Eeklo als winkelstad.

Het is de bedoeling om na te gaan wat de handelaars belangrijk vinden en hoe wij als stadsbestuur een partner kunnen zijn en samenwerken.

Ondanks de besparingsrondes in alle steden en gemeenten, trekt Eeklo toch volop de kaart van en voor het economisch gebeuren. Er wordt zelfs meer dan vorige jaren geld uitgetrokken om de lokale economie aan te zwengelen.

Samenwerking in allerlei vormen tussen stad en handelaars is hierbij niet alleen noodzakelijk maar ook een voorwaarde. Zowel wat het financiële, het logistieke en het creatieve betreft rekenen wij naast het stadsbudget op een medewerking van onze plaatselijke handelaars. Maar vooraleer plannen uit te vouwen, krijgen de betrokkenen eerst inspraak en hopen wij zo ook de solidariteit aan te zwengelen.

 

De komende dagen gaan enkele handelaars in de centrumstraten langs bij hun collega’s om de bevraging af te geven. Ze kunnen dit op papier invullen, maar het kan ook online via www.eeklo.be/bevraging_handelaars . De bevraging kan ingevuld worden tot eind maart 2014.

 

Naast de vragen over structurele samenwerking wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de handelaars ook te polsen over een aantal elementen inzake parkeren, communicatie met de stad en opstarten van een nieuwe handelsvereniging. Want ook in beleidsvragen moeten wij onze partners kennen!

In een eerste fase worden de handelaars in de centrumstraten bevraagd, later komen ook de handelaars buiten het kernwinkelgebied aan bod. Ter zelfde tijd moeten alle ondernemers en handelaars weten dat zij met al hun vragen en voorstellen bij de stad terecht kunnen.

 

MEER INFO

Nicole Daelemans (ambtenaar lokale economie), tel. 09 218 28 59 

 

enquete handelaars 


Zoeken