Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / maart 2014 / Huysmanhoeve biedt onderdak aan regionaal depot Meetjesland en Toerisme Meetjesland

Huysmanhoeve biedt onderdak aan regionaal depot Meetjesland en Toerisme Meetjesland

Na een winterstop gaan de deuren van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve op 30 maart weer open. Een nieuw seizoen met nieuwe projecten, activiteiten en partners.

  • Meer dan 4 miljoen euro investeringen door het provinciebestuur
  • 750 000 euro investering door stad Eeklo
  • Nieuwe standplaats voor Toerisme Meetjesland
  • Onderdak voor regionaal erfgoeddepot Meetjesland
  • Unieke samenwerking met groeiend aantal partners
  • Start nieuw seizoen met 10 grote activiteiten, 10 broodbakdemonstraties en 6 hoevemaaltijden
 

Investeringen

De Huysmanhoeve is een provinciale site waarin de provincie al veel geïnvesteerd heeft en dit in de komende jaren ook nog zal doen. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 werd door de provincieraad voor meer dan 4 miljoen euro voorzien voor de volledige infrastructurele uitbouw van de site, inclusief de buitenomgeving. Dit onder meer voor de restauratie van het poortgebouw en de nieuwbouw achter de koeienstal, die de mogelijkheid moet geven om de depotwerking verder uit te bouwen. Extra leslokalen in dit nieuwe gedeelte zullen ervoor zorgen voor een betere invulling van de educatieve functie die de hoeve heeft. Op korte termijn, nog deze zomer, zal de hoeve over een demonstratie en leskeuken beschikken, welke gerealiseerd wordt binnen het Europese Fish & Chips project.


Samenwerking en vrijwilligers

Uniek aan de goede werking van de provinciale site is de structurele samenwerking met de stad Eeklo en het Plattelandscentrum Meetjesland. Dat de stad het belang van deze site zelf erkent, bewijst ze door in de periode van 2011-2015 voor een totaal bedrag van 750 000 euro bij te dragen aan de verdere uitbouw van de hoeve en haar werking. De stad engageert zich  niet alleen financieel maar ondersteunt ook de uitbouw van een toeristisch programma.


Het Plattelandscentrum is al jaren actief in het Meetjesland en is daardoor uitgegroeid tot een ervaren streekactor. Zij realiseert het beheer van de hoeve met een beperkte ploeg van mensen en een minimaal budget. Het Plattelandscentrum heeft ook veel meer dan een openbaar bestuur de mogelijkheid om met vrijwilligers te werken. Deze vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de uitbouw van de Huysmanhoeve. Zij helpen mee met de renovatie van gebouwen, het onthaal van groepen, de bediening in de cafetaria, het groenonderhoud, de verzorging van de schapen, enz.
huysmanhoeve 120314 MM 2 500
(Michel Moens)

Door de inzet van vrijwilligers en de publiek-private samenwerking worden de ontwikkelingen op het provinciaal domein sociaal en door de gemeenschap gedragen en ontstaat er een duurzame werking. Dit zal zich de komende tijd nog verder ontwikkelen door nieuwe initiatieven en partners.


Opening proefopstelling landbouw regionaal depot Meetjesland

Vanaf 30 maart opent de Provincie Oost-Vlaanderen in de koeienstal van de Huysmanhoeve de proefopstelling landbouw van het regionaal depot voor het Meetjesland. Later dit seizoen volgt het luik ambachten. Daarmee is de eerste stap gezet om van de Huysmanhoeve het kloppend hart van de provinciale depotwerking voor het Meetjesland te maken. De inrichting van het depot en de registratie van de collectie van VVV Eeklo is momenteel volop aan de gang. Erfgoedzorgers van de provincie, VVV eeklo, Comeet – Erfgoedcel Meetjesland en het Plattelandscentrum werken hieraan samen.

Het regionaal depot Meetjesland is geen museum. De focus ligt op het beheren en bewaren van collecties uit het Meetjesland. Het is wel de bedoeling om de collecties die in het depot opgenomen worden op een maximale manier te ontsluiten: op de site zelf in de verschillende gebouwen, via uitleenprojecten voor scholen / jeugd / senioren, via samenwerking met kleine musea en collecties in het Meetjesland (collectiemobiliteit en tentoonstellingen), via de websites erfgoedbank en erfgoedinzicht, via gezamenlijke promotie en via het actief uitoefenen en aanleren van ambachten (immaterieel erfgoed) met de bedoeling dit te vertalen naar de actuele bruikbaarheid.

 

 

Verhuis Toerisme Meetjesland

Op woensdag 14 mei verhuist Toerisme Meetjesland naar de Huysmanhoeve. Zo krijgt het Provinciaal Streekcentrum er een heus toeristisch infokantoor bij en zal het, nog meer dan vroeger, de draaischijf worden voor het regionale toerisme in het Meetjesland.
De verhuis van Toerisme Meetjesland naar de Huysmanhoeve is een logisch gevolg van een jarenlange samenwerking met het Plattelandscentrum. Dit wil echter niet zeggen dat beide organisaties in elkaar opgaan. Plattelandscentrum Meetjesland blijft zijn rol spelen als motor voor plattelandsontwikkeling in de regio. Toerisme Meetjesland blijft instaan voor streekpromotie en het toeristisch beleid in de regio. De werking in de Huysmanhoeve zal de deelverzameling van activiteiten zijn waarin beide organisaties al jaren actief zijn.
Wat de onthaalfunctie van Toerisme Meetjesland betreft, verschuift deze van toeristische dienst in de binnenstad van Eeklo naar een toeristische dienst op een toeristische trekpleister. Vanaf maandag 7 april gaat er wel een toeristisch infopunt in de bibliotheek open. De toeristen en recreanten kunnen er terecht voor basisinfo. Mensen en groepen met specifieke vragen worden doorverwezen naar het infokantoor van Toerisme Meetjesland in de Huysmanhoeve.

 

Activiteiten

De proefopstelling landbouw in het regionaal depot Meetjesland en de komst van Toerisme Meetjesland verrijken het structurele aanbod voor de bezoeker. Daarnaast heeft het Plattelandscentrum zoals gebruikelijk een activiteitenprogramma uitgewerkt.

Hierin zijn er doorlopers zoals de broodbakdemonstraties en de hoevemaaltijden. Broodbakdemonstraties in de authentieke bakoven vinden in het voorjaar plaats tijdens grote activiteiten en in augustus en september eens in de twee weken op zondag. Bezoekers kunnen iedere derde zondag van de maand terecht in de cafetaria voor een hoevemaaltijd. Dit zijn maaltijden samengesteld uit Meetjeslandse hoeve- en streekproducten. Bezoekers die willen deelnemen kunnen dit tot een week vooraf reserveren.
Agenda

 

DATUM

UUR

ACTIVITEIT

30 maart

11 uur

Opening seizoen

27 april

10 uur

Erfgoeddag

7 juni

10 uur

International Food Fair

9 juni

11 uur

Meetjesland Cafédag

15 juni

11 uur

Reuze picknick

6 juli

11 uur

Ambachtendag

21 juli

14 uur

Fietshappening met Retrokoers en Kampioenschap traag fietsen

28 augustus

20.30 uur

Boomgaardfilm ‘Pallieter’

4 september

20.30 uur

Boomgaardfilm ‘Schellebelle 1919’

14 september

11 uur

Open Monumentendag

28 september

11 uur

Afsluiter seizoen met streekproductenmarkt

 

 

 


Hoevemaaltijden: 20/04; 18/05; 15/06; 20/07; 17/08; 21/09
Broodbakdemonstraties: 30/03; 27/04; 7/06; 9/06; 21/07; 3/08; 17/08; 31/08; 14/09; 28/09

Voor het volledige programma: www.huysmanhoeve.be
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo

Openingsuren:
30 maart tot en met 28 september 2014
Woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur – open op feestdagen

huysmanhoeve 120314 MM 1 500
(Michel Moens)

 

Gerelateerd nieuws
depot


Zoeken