Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / oktober 2014 / bekendmaking milieuvergunning - nv Van Hecke Gebr. - 8 oktober tot 7 november 2014

bekendmaking milieuvergunning - nv Van Hecke Gebr. - 8 oktober tot 7 november 2014

voor het hernieuwen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door N.V. VAN HECKE GEBROEDERS gevestigd Burg. Henri Ryckaertstraat 1A te 9932  Ronsele (Zomergem) een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Nieuwendorpe 30 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 2 AFD, sectie F, nr(s) 412/M, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een betoncentrale met volgende rubrieken : 

 

Rubriek Omschrijving

 • 2.2.1.c.2 - opslag en mechanische behandeling van schroot: 500 ton
 • 2.2.2.f.2 - opslag en mechanische behandeling van houtafval en snoeiafval: 1000 ton
 • 3.4.1.a - lozen van bedrijfsafvalwater: 330 m³ per jaar
 • 12.1.1.a - 1 stroomgenerator: 200 kW
 • 15.1.1 - stalplaats voor 25 voertuigen
 • 15.2 - werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen: 1 smeerput en 1 rolbrug
 • 15.4.1 - wassen van maximum 5 voertuigen per dag
 • 16.3.1.1 - 1 compressor van 7,5 kW + 1 compressor van 11 kW
 • 16.7.1 - 500 liter zuurstof en acetyleen in verplaatsbare recipiënten
 • 17.3.3.3 - opslag van 70 ton cement en 1000 liter Demulla vertrager
 • 17.3.6.2.b -bovengrondse opslag van 2 x 10.000 liter diesel + 5.100 liter EI en 1.660 liter afvalolie
 • 17.3.7.1 - opslag van 1.200 liter hydraulische olie + 1.200 liter motorolie en 200 liter ontkistingsolie
 • 17.3.9.2 - 2 verdeelslangen
 • 17.4 - opslag van 100 kg antivries
 • 24.4 - 3 laboratoria
 • 30.3.b - een betoncentrale van 95 kW
 • 30.10.1 - opslag van zand en grind op een terrein van 1 Ha
 • 31.1.2.a - 1 vast opgestelde dieselmotor met een nominaal thermisch vermogen van 405 kW

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 8 oktober 2014 tot 7 november 2014 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. 

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Eeklo, 8 oktober 2014

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken