Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / oktober 2014 / bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - NV Kuwait Petroleum van 15 oktober tot 14 november 2014

bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - NV Kuwait Petroleum van 15 oktober tot 14 november 2014

voor het hernieuwen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door N.V. KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM) gevestigd te Brusselstraat 59 te 2018 Antwerpen een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Leopoldlaan 106 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie A, nr(s) 621/V, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren van een tankstation met volgende rubrieken :

Rubriek                  omschrijving
  • 3.4.1.a -        lozen van bedrijfsafvalwater: 241,50 m³/jaar
  • 17.3.4.2.a.2 -opslag benzine: 20.000 liter
  • 17.3.6.1.b -   opslag diesel: 20.000 liter
  • 17.3.9.3 -      verdeelpistolen: 4 stuks


De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 15 oktober 2014 tot 14 november 2014 alle werkdagen van 9 uur tot 12:30 uur en van 14 uur tot 16 uur op woensdagnamiddag ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 218 28 20).Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eeklo, 15 oktober 2014
De burgemeester,
get. Koen LOETE

 


Zoeken