Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / september 2014 / OverLeven in Eeklo

OverLeven in Eeklo

Vanaf half september worden in Eeklo 7 activiteiten georganiseerd die herdenken dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden van start ging: tentoonstelling, vredesconcert, lezingen, en nog veel meer. Dit project kwam tot stand met de hulp van vele partners, nl. de stad Eeklo, het stadsarchief, de Kunstacademie Beeld Woord Muziek Eeklo, VVV Eeklo en de Geschied- en Heemkundige Kring.

Open Monumentendag valt in het openingsweekend van het WO I-project. Daarom heeft  ook de werkgroep Monumentenzorg een actieve bijdrage geleverd.

 

Het programma ziet er als volgt uit.

 

TENTOONSTELLING OverLeven 1914-1918 - 14 september t/m 12 oktober 2014

PUBLICATIE

VREDESCONCERT - zaterdag 13 september 2014 

WANDELBROCHURE / RONDLEIDINGEN (14 september 2014)

DE AVONDEN VAN WOI: donderdag 18 september & dinsdag 23 september 2014

TONEELVOORSTELLING (EKTT Hermelijn)

CONCERT - maandag 10 november 2014

 

 

1. Tentoonstelling OverLeven 1914-1918

De tentoonstelling gaat over het dagelijks leven van de gewone man tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eeklo maakte deel uit van het etappegebied, een rust- en bevoorradingszone achter het front. Typerend was de geringe bewegingsvrijheid voor de lokale bevolking. Verder waren er de steeds nijpender wordende voedselproblemen en de gesel van de opeisingen. Door het verbod op lokale pers werden de bevelen verspreid via affiches, die o.a. aan de zijkant van het stadhuis werden geplakt.

De oorlogsaffiches zijn de rode draad doorheen de hele tentoonstelling.
Er werd vertrokken van twee verzamelingen oorlogsaffiches in het Stadsarchief: de ene bijgehouden door de stadsdiensten, de tweede van de familie Roegiers, via de VVV als apart fonds in bewaring genomen.
Na inventarisering en vergelijking is vastgesteld dat het om 1085 verschillende affiches gaat, met wellicht een hoge graad van volledigheid. Alleen van de eerste oorlogsmaanden lijkt het een en ander te ontbreken.
Deel 1 en 2 kan je bezichtigen in de Kapel van de Arme Klaren en deel 3 in de Kunstacademie. De leerlingen van de Kunstacademie hebben ook een artistiek project uitgewerkt rond de Eerste Wereldoorlog. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in de tentoonstelling.

De tentoonstelling kan bezocht worden van 14 september t/m 12 oktober,  op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Op zondag 14 september is de tentoonstelling uitzonderlijk vanaf 10 uur open. Van maandag t/m donderdag kunnen scholen, verenigingen of andere groepen kunnen op aanvraag de tentoonstelling bezoeken met een gids. De kostprijs hiervan bedraagt € 25, behalve voor scholen.

 

W01-1

 

2. Publicatie

Er is het voorbije jaar heel wat onderzoek gedaan naar de Eerste Wereldoorlog in Eeklo. De resultaten hiervan werden gebundeld in één overzichtelijke publicatie.  In deze publicatie vindt u vele afdrukken terug van affiches, de achterliggende verhalen en de historische feiten.
Dit niet-te-missen naslagwerk zal verkocht worden in de kapel van de Arme Klaren aan de democratische prijs van € 7.

 

WO1-2

 

3. Vredesconcert

De Eeklose Harmonieën : nl. Koninklijke Harmonie Sint-Georges en Sint-Cecilia, Koninklijke Harmonie Amicitia en het Seniorenorkest organiseren op zaterdag 13 september om 20.30 uur een vredesconcert in CC De Herbakker.
Het wordt een muzikale evocatie  rond een aantal thema’s i.v.m. de  Eerste Wereldoorlog: het begin van de oorlog, het leven achter het front, strijden en sneuvelen, ontspanning, opeisingen, … De muziekstukken dateren uit de periode van WO I en daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van woord en beeld.

Kaarten voor dit vredesconcert kosten € 7 en zijn verkrijgbaar bij CC De Herbakker, LDC Zonneheem en de leden van deelnemende  muziekverenigingen.

4. Wandelbrochure en rondleidingen

Kris Van Zandycke en Freddy Pille hebben een boeiende brochure  opgesteld met uniek fotomateriaal en boeiende verhalen. De brochure bevat ook een wandelroute.
Belangstellenden kunnen er voor kiezen om zelf de sporen van WO I te ontdekken aan de hand van de brochure;  ze kunnen ook deelnemen aan één van de gidsbeurten (op zondag 14 september om 11, 14 en 16 uur – vertrek aan het Stadhuis).
Onderweg zullen de wandelaars 18 infopanelen tegenkomen. Hierop zal fotomateriaal te zien zijn en informatie over het belang van de locatie tijdens WO I. Deze panelen blijven tot 12 oktober in het straatbeeld staan.
Na 14 september zal de brochure verkocht worden aan € 1, op de tentoonstelling en in het infopunt toerisme in de bibliotheek (Molenstraat 36, EEKLO).

 

WO1-3

 

5. De avonden van de Eerste Wereldoorlog

In september zullen twee lezingen plaatsvinden in CC De Herbakker rond WO I:

  • Op DONDERDAG 18 september om 20 uur –  Lezing Paul van de Woestyne: 'Kleine stad in de Groote Oorlog'

Deze lezing focust op het verloop van de oorlog in de stad Eeklo en geeft een mooi overzicht van de historische feiten die tussen 4 augustus 1914 en 11 november 2018 plaatsvonden.

 

  • Op DINSDAG 23 september om 20 uur – Lezing Freddy Pille: 'Het dagelijkse leven van mensen tijdens de oorlog'.

Deze lezing gaat over het leven van de kleine man die tijdens de oorlogsjaren geconfronteerd wordt met duizend-en-één problemen. Aan de hand van foto’s en documenten, zal een totaalbeeld worden geschetst.

Geïnteresseerden kunnen deze lezingen gratis bijwonen. Reservatie via info@ccdeherbakker.be is wel gewenst, vóór 15/9 (voor de eerste lezing) of vóór 19/9 (voor de tweede lezing).

 

6. Toneelvoorstelling: “Frontratten en papavers”

Deze voorstelling van EKTT Hermelijn zal op 19, 20, 26 en 27 september worden opgevoerd om 19 uur en op 21 september om 15 uur in het provinciaal streekcentrum de Huysmanhoeve. Kaarten kosten € 8.

 

 

7. Concert 2de couplet en Mannenkoor de Welgezinden

Dit concert vindt op maandag 10 november plaats in de Sint-Vincentiuskerk.

overleven

 

 

Gerelateerd nieuws
herdenking


Zoeken