Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / september 2014 / STIPeeklo bundelt info van bib, CC en toerisme

STIPeeklo bundelt info van bib, CC en toerisme

In de bibliotheek van Eeklo opent eind januari 2015 het STIPeeklo, de eerstelijnsdienst voor informatie over bib, Cultuurcentrum De Herbakker en toerisme. Het gelijkvloers van de bib wordt in de maand januari volledig omgevormd tot één grote aantrekkelijke balie,

waar stadsmedewerkers inlichtingen zullen verschaffen over de dienstverlening van de bibliotheek en het CC, tickets zullen verkopen voor de activiteiten van bib en CC en u op weg helpen als toerist in de stad. Op termijn leeft de ambitie om dit STIP uit te breiden tot alle eerstelijns-stadsinfo.

Ook de medewerkers van bibliotheek en CC huizen vanaf dan samen op de eerste verdieping van de bibliotheek: de stafmedewerkers, de technici, de directies, de administratieve krachten,… Zowel de bib als het CC blijven met hun eigen werking uiteraard bestaan.

De bezoeker krijgt info aan de balie, maar kan ook digitale info verzamelen via schermen en laptops; daarnaast kan hij/zij  tijdschriften en kranten blijven doorzoeken en in de veranda een leeshoek terugvinden. Het huidig kantoor van de bibliothecaris wordt een ontvangstruimte, waar ook afspraken kunnen gemaakt worden en waar zitdagen plaatsvinden.

De organisatie van het STIP vraagt – naast vorming van het personeel – heel wat technische voorbereiding, die grotendeels door de stadsdiensten wordt uitgevoerd. Omwille daarvan zal de bib tussen 31 december 2014 en 28 januari 2015 gesloten zijn voor het publiek. Maar de klanten en lezers worden niet vergeten: zo is er tijdens deze sluitingsperiode twee keer per week een ‘afhaalmoment’ van de digitaal gereserveerde werken op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, in de veranda van de bib. Tijdens de sluitingsperiode wordt de toegestane uitleentijd verdubbeld.

Om ruimte te creëren in de bib, wordt de uitlening van CD’s stopgezet. Daarnaast wordt de DVD-collectie opgeschoond, krijgen sommige boekenafdelingen een nieuw plaatsje en is het tijd voor een grote schoonmaak.

de stip

WAAROM?

De reden van de uitbouw van het STIPeeklo is velerlei. In de meerjarenplanning 2014-2019 wordt meer ingezet op de afstemming van het vormings- en vrijetijdsaanbod van de stedelijke diensten. De ontwikkeling van het STIP is hierin een eerste stap. Bovendien besliste het stadsbestuur om het Ravelgebouw – waar nu de burelen van het CC zijn ondergebracht – op korte termijn te verkopen.
Ook op Meetjeslands niveau (actieplan Comeet 2014-2019) wordt meer en meer over samenwerking tussen CC’s en bibliotheken gesproken.
De bibliotheek van vroeger evolueert ook geleidelijk naar een informatie- en documentatiecentrum.

Sinds 2014 hebben beide organen gemeenschappelijke doelstellingen in het Planlastendecreet :

  • integraal & duurzaam cultuurbeleid (kunst- en cultuureducatie, gemeenschapsvorming, laagdrempelige werking voor/participatie van kansengroepen, ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers),
  • samenwerking met onderwijs,
  • leesmotivatie en
  • E-inclusie.

TOEKOMST?

Op 29 januari 2015 gaat het STIP open voor het publiek. In die week zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, maar hierover later meer. Dit STIP-project kadert ook in een groter geheel, namelijk het meer zichtbaar en toegankelijk maken van de ABC-site, waarbij ook de Kunstacademie en de buitenruimte worden betrokken.

 


 

Gerelateerd nieuws
stadsinformatiepunt

Gerelateerd nieuws
eerstelijnsdienst


Zoeken