Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2014 / september 2014 / bekendmaking milieuvergunningsaanvraag NV Voeders André Laroy - 3 september tot 3 oktober 2014

bekendmaking milieuvergunningsaanvraag NV Voeders André Laroy - 3 september tot 3 oktober 2014

voor het hernieuwen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1, Tieltsesteenweg 175 te 9900 Eeklo.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door NV VOEDERS ANDRE LAROY gevestigd Tieltsesteenweg  175 te 9900  Eeklo een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Tieltsesteenweg 175 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 2 AFD, sectie F, nr(s) 524/V 4, 524/W 4, 530/M, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een veevoederbedrijf met volgende rubrieken :
 • 3.2.2.a    - lozen van huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, met een debiet van 900m³/jaar
 • 3.4.1.b    - lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van 175m³/jaar
 • 12.2.1    - transformatoren: 2.000 kVA
 • 15.1.1 - het stallen van 20 voertuigen en/of aanhangwagens
 • 15.2 - 1 schouwput
 • 15.4.1 - het wassen van voertuigen: 1/dag
 • 16.3.1.1 - compressor: 92 kW
 • 17.3.2.2 - opslag van veevoederadditieven: 500 kg
 • 17.3.3.1.a - opslag van veevoederadditieven: 3.000 kg
 • 17.3.6.2.a - opslag van mazout: 28.200 liter
 • 17.3.7.1 - opslag van dierlijke vetten: 400 liter
 • 17.3.9.1 - 1 verdeelslang
 • 29.5.2.1.a - metaalbewerkingstoestellen: 5,8 kW
 • 39.1.2 - stoomgeneratoren: 1760 liter
 • 43.1.1.a - verwarmingsinstallaties: 950 kilowatt
 • 44.3 - opslag van soja-olie, melasse en plantaardige olie: 164,5 Ton
 • 45.4.e.2 - opslag dierlijke vetten: 64 Ton
 • 45.13.d.3.a - Inrichtingen voor het behandelen van granen: 1565,3 kW
 • 45.14.1.b - opslagplaats voor losse granen en groenvoeders: 10620 m²
 • 45.16.3 - de bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen: 680 Ton/dag

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 3 september 2014 tot 3 oktober 2014 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eeklo, 3 september 2014

De burgemeester,
get. Koen LOETE


Zoeken