Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / april 2015 / bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - IVM - 8 april tot 8 mei 2015

bekendmaking milieuvergunningsaanvraag - IVM - 8 april tot 8 mei 2015

voor de uitbreiding van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 - OV I.V.M., Ringlaan 56 te 9900 Eeklo

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door OV I.V.M. gevestigd Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 2 AFD, sectie F, nr. 400/E, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het composteren van groenafval met volgende rubrieken : 

 

  • 2.1.2.b – overslag van GFT afval: 200/ton week 

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 8 april 2015 tot 8 mei 2015 alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur  en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur, ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel: 09 218 28 20).

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Eeklo, 7 april 2015

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken